تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
663

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/03/03 236 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/03/10 290 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/03/10 412 ساعت
664

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/03/10 236 ساعت
736

دوره سرپرستی امور مالی

موجود شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/03/19 230 ساعت
735

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود ‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/03/19 236 ساعت
371

دوره جامع قوانین مقررات

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/03/20 115 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/03/22 184 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/03/24 115 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/03/24 180 ساعت
676

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/03/24 230 ساعت
706

دوره حسابدار مدیریت خبره - CMA

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/03/28 200 ساعت
656

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/03/31 230 ساعت
524

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/03/31 200 ساعت
431

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/04/06 200 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/04/07 184 ساعت
508

دوره CIMA فارسی - سطح مدیریتی

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/20 120 ساعت
507

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/21 120 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
704

حسابداری مالی 1

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/03/04 40 ساعت
670

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود جمعه 08:00 ~ 13:00 1397/03/04 40 ساعت
721

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/05 30 ساعت
705

حسابداری مالی 1

موجود شنبه - دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/05 40 ساعت
624

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/07 24 ساعت
619

حسابداری پیمانکاری 1

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/03/08 30 ساعت
716

حسابداری مالی 2

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/03/11 30 ساعت
722

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود جمعه 14:00 ~ 18:00 1397/03/11 30 ساعت
718

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/03/11 60 ساعت
728

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود یکشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/03/20 40 ساعت
719

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/03/28 12 ساعت
669

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/29 21 ساعت
697

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (مرکز اصفهان)

موجود جمعه (مرکز اصفهان) 09:00 ~ 17:00 1397/04/01 40 ساعت
754

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود یکشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/04/03 30 ساعت
715

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/04/06 12 ساعت
717

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/11 24 ساعت
593

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود دوشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/04/11 40 ساعت
646

دوره آمادگی آزمون دکتری حسابداری

موجود روزهای فرد 17:00 ~ 21:00 1397/04/14 110 ساعت
703

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

موجود دوشنبه 16:00 ~ 21:00 1397/04/25 75 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
677

Accountant in Business

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/30 54 ساعت
685

Financial Management

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/03/31 40 ساعت
688

Advanced Financial Management

موجود پنجشنبه 09:00 ~ 13:00 1397/03/31 45 ساعت
682

Taxation

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 19:00 1397/03/31 50 ساعت
684

Audit and Assurance

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1397/04/01 45 ساعت
681

Performance Management

موجود یکشنبه - جمعه 17:30 ~ 20:30 1397/04/01 54 ساعت
691

Taxation - Online

موجود جمعه (آنلاین) 16:00 ~ 20:00 1397/04/01 40 ساعت
693

Performance Management - Online

موجود جمعه (آنلاین) 16:00 ~ 20:00 1397/04/01 40 ساعت
683

Financial Reporting

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1397/04/01 50 ساعت
678

Management Accounting

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/02 54 ساعت
680

Corporate and Business Law (UK)

موجود شنبه - دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/04 54 ساعت
689

Strategic Business Leader

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/04 45 ساعت
686

Strategic Business Reporting

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/05 54 ساعت
687

DIP IFR

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/15 72 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
373

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-IELTS

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/03/03 40 ساعت
538

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/20 45 ساعت
586

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/20 45 ساعت
566

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/21 45 ساعت
552

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/21 45 ساعت
564

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود پنجشنبه 08:30 ~ 13:30 1397/03/24 45 ساعت
659

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/05 54 ساعت
660

English For Accounting - EFA

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/04/07 54 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
672

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/04/01 8 ساعت
671

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/04/01 8 ساعت
753

کارگاه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/04/15 4 ساعت
661

کارگاه شناخت و اندازه‎گیری ابزارهای مالی (IFRS 9)

موجود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/05/11 4 ساعت
ازکجا آغاز کنیم؟
background
ما برای شما مطالب خواندنی ارسال می‌کنیم.
Copyright 2018 PACT Edu. All right reserved.