تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
874

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/06/02 236 ساعت
907

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود ‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/06/10 236 ساعت
818

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/06/11 200 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/06/15 412 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/06/15 290 ساعت
883

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/06/15 230 ساعت
819

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/06/15 200 ساعت
893

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 08:30 ~ 12:30 1397/06/15 236 ساعت
812

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/06/15 230 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/06/15 115 ساعت
802

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/06/18 250 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/06/18 184 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/06/22 180 ساعت
935

دوره سرپرستی امور مالی

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/06/25 230 ساعت
706

دوره حسابدار مدیریت خبره - CMA

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/07/02 200 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/07/12 184 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/08/10 250 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
757

بودجه‎بندی جامع

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/30 21 ساعت
894

حسابداری مالی 1

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/06/02 40 ساعت
905

تهیه صورت‎های مالی اساسی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/06 24 ساعت
805

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/06/07 30 ساعت
895

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:30 1397/06/11 40 ساعت
932

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود یکشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/06/11 30 ساعت
828

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/13 21 ساعت
946

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود جمعه (آنلاین) 09:00 ~ 13:00 1397/06/16 50 ساعت
919

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/06/16 50 ساعت
918

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود جمعه 14:00 ~ 18:00 1397/06/16 30 ساعت
921

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/06/19 12 ساعت
923

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/06/19 24 ساعت
920

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/06/21 12 ساعت
922

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/21 30 ساعت
925

حسابداری پیمانکاری 1

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/07/03 30 ساعت
926

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/07/04 24 ساعت
934

مدیریت جلسات

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/07/04 9 ساعت
924

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

موجود پنجشنبه 09:00 ~ 13:00 1397/07/05 100 ساعت
928

دوره پرورش حسابدار اموال

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/07 21 ساعت
933

مدیریت ریسک

موجود شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/07/07 30 ساعت
927

دوره پرورش حسابدار انبار

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/08 21 ساعت
929

دوره پرورش حسابدار فروش

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/09 21 ساعت
930

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/10 21 ساعت
931

دوره پرورش حسابدار خرید

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/11 21 ساعت
949

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود یکشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/07/29 40 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
833

Corporate and Business Law (UK)

موجود دوشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/06/05 54 ساعت
830

Accountant in Business

موجود جمعه 14:00 ~ 18:00 1397/06/16 54 ساعت
832

Financial Accounting

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/06/16 54 ساعت
831

Management Accounting

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/17 54 ساعت
834

Performance Management

موجود یکشنبه - جمعه 17:30 ~ 20:30 1397/06/18 54 ساعت
837

Audit and Assurance

موجود پنجشنبه 09:00 ~ 13:00 1397/06/22 45 ساعت
838

Financial Management

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/06/22 40 ساعت
835

Taxation

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 19:00 1397/06/22 50 ساعت
906

Performance Management - Online

موجود جمعه (آنلاین) 16:00 ~ 20:00 1397/06/23 40 ساعت
836

Financial Reporting

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1397/06/23 50 ساعت
691

Taxation - Online

موجود پنجشنبه (آنلاین) 16:00 ~ 20:00 1397/06/23 40 ساعت
687

DIP IFR

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/15 72 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
866

قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

موجود جمعه 14:00 ~ 18:00 1397/06/02 40 ساعت
846

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل جمعه 07:30 ~ 12:30 1397/06/02 70 ساعت
946

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود جمعه (آنلاین) 09:00 ~ 13:00 1397/06/16 50 ساعت
870

آزمون آزمایشی حسابدار رسمی

موجود جمعه 09:00 ~ 15:00 1397/08/25 6 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
564

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

محدود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/06/02 45 ساعت
659

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/18 54 ساعت
560

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/19 45 ساعت
879

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/01 45 ساعت
573

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/03 45 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
817

کارگاه حسابداری پیمانکاری

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/06/02 8 ساعت
890

کارگاه قانون مبارزه با پولشویی از منظر حسابرسی داخلی

موجود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/06/15 4 ساعت
917

کارگاه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/06/16 4 ساعت
ازکجا آغاز کنیم؟
background
ما برای شما مطالب خواندنی ارسال می‌کنیم.
Copyright 2018 PACT Edu. All right reserved.