• حسابداران خبره

به صفحه اطلا‌‌ع‌رسانی این رویداد خوش آمدید!

تاریخ رویداد و ساعت برگزاری: شنبه از ساعت تا

اطلاعات برگزاری
زمان: از ساعت تا
مکان:
تلفن: 021 8894 0847-50
شرکت کنندگان: مدیران مالی، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان
برگزارکننده