تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
139,325 نفر دانش‌پذیر داشته‌ایم.
825 دوره در حال برگزاری است.
بیش از 6,310 دوره برگزار شده است.
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
2762

دوره جامع کاربردی حسابداری

تکمیل یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/03/11 236 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود یکشنبه و سه‌شنبه   17:00 ~ 20:00 1399/03/11 184 ساعت
2867

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/03/17 236 ساعت
2783

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/03/18 115 ساعت
2856

دوره حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/03/18 250 ساعت
2707

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/03/19 209 ساعت
2235

دوره سرپرستی امور مالی

محدود دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/03/19 230 ساعت
2959

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی - سطح اول

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/20 90 ساعت
2817

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/03/22 184 ساعت
2933

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/03/22 230 ساعت
2925

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/03/22 236 ساعت
2833

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/03/22 236 ساعت
1145

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنج شنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/03/22 180 ساعت
2733

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/03/22 115 ساعت
2668

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/03/22 230 ساعت
2514

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/03/22 209 ساعت
2570

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/03/22 236 ساعت
3054

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری - سطح اول

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/25 110 ساعت
2449

دوره حسابدار مدیریت خبره

در حال ثبت‌نام درس اول چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/04 200 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1399/04/16 290 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1399/05/16 412 ساعت
1849

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1399/05/23 290 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3034

دوره آنلاین تئوری حسابداری

تکمیل جمعه‌ها (آنلاین)   19:30 ~ 22:30 1399/03/09 30 ساعت
2268

روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/10 12 ساعت
2985

حسابداری مالی 1

محدود شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   14:00 ~ 17:00 1399/03/10 40 ساعت
2898

دوره اصول و راه‌اندازی استارت‌آپ با رویکرد مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 21:30 1399/03/11 30 ساعت
2981

حسابداری پیمانکاری 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/11 21 ساعت
2580

مدیریت مالی نوین

محدود یکشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/03/11 40 ساعت
2878

مدیریت ریسک مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/03/11 16 ساعت
2973

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/11 30 ساعت
2984

تهیه صورت‎های مالی اساسی

محدود یکشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/03/11 24 ساعت
2854

تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/12 18 ساعت
2473

نرم افزارهای مالیاتی

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/12 24 ساعت
2603

آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/12 12 ساعت
2988

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/12 24 ساعت
2979

حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/17 40 ساعت
2852

حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/17 40 ساعت
2660

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/03/18 80 ساعت
2986

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/03/19 72 ساعت
2805

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود دوشنبه‌ها   16:00 ~ 21:00 1399/03/19 80 ساعت
2990

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/03/20 30 ساعت
2992

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/20 21 ساعت
3098

دوره کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/20 24 ساعت
2807

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/03/20 48 ساعت
2983

تهیه صورت جریان وجوه نقد

محدود سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/20 12 ساعت
2036

موردکاوی در مدیریت مالی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/03/20 30 ساعت
2982

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/20 30 ساعت
2604

دوره حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام سه شنبه ها   17:00 ~ 21:00 1399/03/20 24 ساعت
2989

دوره قانون تجارت

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/21 16 ساعت
2978

کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   14:00 ~ 17:00 1399/03/21 30 ساعت
2987

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/21 24 ساعت
2977

کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/21 30 ساعت
2724

مبانی حقوقی قراردادها

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/21 12 ساعت
2624

دوره پرورش حسابدار خرید

محدود چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/21 21 ساعت
2975

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/21 12 ساعت
2477

حسابداری پیمانکاری 2

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   14:00 ~ 18:00 1399/03/22 21 ساعت
2431

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها عصر   14:00 ~ 18:00 1399/03/22 72 ساعت
2806

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   16:00 ~ 20:00 1399/03/22 48 ساعت
2980

حسابداری مالی 2

محدود جمعه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/03/23 40 ساعت
2974

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/03/23 50 ساعت
2976

کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/03/23 30 ساعت
1957

دوره جامع قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:30 ~ 13:30 1399/03/23 24 ساعت
2851

حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/03/23 40 ساعت
2803

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود جمعه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1399/03/23 80 ساعت
2804

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل جمعه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1399/03/23 80 ساعت
2590

دوره سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/24 20 ساعت
3099

دوره پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/24 21 ساعت
2991

دوره پرورش حسابدار انبار

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/25 21 ساعت
3108

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

محدود شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/03 21 ساعت
2776

تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

محدود پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/04/05 12 ساعت
2751

دوره IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/04/27 40 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3034

دوره آنلاین تئوری حسابداری

تکمیل جمعه‌ها (آنلاین)   19:30 ~ 22:30 1399/03/09 30 ساعت
3078

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 17:00 1399/03/10 20 ساعت
3059

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/03/10 30 ساعت
3085

دوره آنلاین تهیه صورت‎های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/03/10 24 ساعت
3106

کارگاه آنلاین آشنایی با سهام عدالت و چگونگی مدیریت آن

در حال ثبت‌نام یکشنبه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/11 3 ساعت
3064

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/03/11 30 ساعت
2667

دوره آنلاین آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/12 12 ساعت
3097

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/03/12 18 ساعت
3049

کارگاه آنلاین معاملات فصلی

محدود دوشنبه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1399/03/12 4 ساعت
3079

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/03/13 20 ساعت
3043

دوره آنلاین دقیقه نودی گرامر مخصوص داوطلبین کنکور ارشد و دکتری

در حال ثبت‌نام شنبه تا پنجشنبه (آنلاین)   12:00 ~ 15:00 1399/03/17 21 ساعت
3062

دوره آنلاین مبانی حقوقی قراردادها

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/18 12 ساعت
3087

دوره آنلاین کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/20 24 ساعت
3089

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/03/21 12 ساعت
3019

دوره آنلاین حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/21 24 ساعت
2626

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/03/23 8 ساعت
3102

دوره آنلاین پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/24 21 ساعت
3109

دوره آنلاین سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/24 20 ساعت
3104

دوره آنلاین پرورش حسابدار انبار

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/25 21 ساعت
3068

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/25 40 ساعت
3065

دوره آنلاین تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   19:30 ~ 22:30 1399/03/26 30 ساعت
3107

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/31 21 ساعت
3017

دوره آنلاین حسابداری مجتمع‌های مسکونی

محدود سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/03 9 ساعت
3045

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1399/04/06 45 ساعت
3067

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   19:30 ~ 22:30 1399/04/07 80 ساعت

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
2965

دوره بین المللی مدیریت مالی پایه

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/03/10 40 ساعت
3023

Financial Reporting - Online

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1399/03/22 40 ساعت
2327

Taxation - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1399/03/23 54 ساعت
1665

Performance Management - Online

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/03/24 ۶۰ ساعت
3022

Financial Accounting - Online

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/03/25 ۴۵ ساعت
3024

Audit and Assurance - Online

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/03/25 54 ساعت
3025

DIP IFR - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/04/02 54 ساعت
2751

دوره IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/04/27 40 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3034

دوره آنلاین تئوری حسابداری

تکمیل جمعه‌ها (آنلاین)   19:30 ~ 22:30 1399/03/09 30 ساعت
2811

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/03/12 48 ساعت
3043

دوره آنلاین دقیقه نودی گرامر مخصوص داوطلبین کنکور ارشد و دکتری

در حال ثبت‌نام شنبه تا پنجشنبه (آنلاین)   12:00 ~ 15:00 1399/03/17 21 ساعت
2809

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/03/17 48 ساعت
2805

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود دوشنبه‌ها   16:00 ~ 21:00 1399/03/19 80 ساعت
2807

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/03/20 48 ساعت
2812

قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/03/21 40 ساعت
2806

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   16:00 ~ 20:00 1399/03/22 48 ساعت
2808

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   12:00 ~ 16:00 1399/03/22 48 ساعت
2810

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

محدود پنجشنبه‌ها   08:00 ~ 12:00 1399/03/22 48 ساعت
2803

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود جمعه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1399/03/23 80 ساعت
2804

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل جمعه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1399/03/23 80 ساعت
3067

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   19:30 ~ 22:30 1399/04/07 80 ساعت

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
2827

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/11 36 ساعت
2828

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   18:00 ~ 21:00 1399/03/11 36 ساعت
544

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/12 36 ساعت
3043

دوره آنلاین دقیقه نودی گرامر مخصوص داوطلبین کنکور ارشد و دکتری

در حال ثبت‌نام شنبه تا پنجشنبه (آنلاین)   12:00 ~ 15:00 1399/03/17 21 ساعت
585

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   18:00 ~ 21:00 1399/03/18 36 ساعت
2969

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary B

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/03/19 45 ساعت
2706

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   09:00 ~ 11:00 1399/03/24 36 ساعت
3045

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1399/04/06 45 ساعت
383

زبان انگلیسی عمومی - سطح IELTS

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/07 60 ساعت
3095

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:45 1399/04/07 90 ساعت
3093

دوره فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه   09:00 ~ 12:30 1399/04/14 90 ساعت
3111

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-IELTS

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/14 60 ساعت

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
2797

کارگاه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

تکمیل جمعه   08:30 ~ 17:30 1399/03/09 8 ساعت
3074

کارگاه آنلاین ابزارهای مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/03/11 3 ساعت
3072

کارگاه آنلاین آموزش معاملات سهام در بورس

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/03/11 8 ساعت
3106

کارگاه آنلاین آشنایی با سهام عدالت و چگونگی مدیریت آن

در حال ثبت‌نام یکشنبه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/11 3 ساعت
3049

کارگاه آنلاین معاملات فصلی

محدود دوشنبه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1399/03/12 4 ساعت
3105

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

در حال ثبت‌نام یکشنبه و دوشنبه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/03/18 6 ساعت
3069

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

در حال ثبت‌نام دوشنبه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1399/03/19 4 ساعت
3061

کارگاه آنلاین شناسایی درآمد ناشی از قرارداد با مشتریان (IFRS15)

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ (آنلاین)   19:30 ~ 22:30 1399/03/19 3 ساعت
3071

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1399/03/20 4 ساعت
3076

کارگاه آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/03/21 8 ساعت
2879

کارگاه حاکمیت شرکتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌   17:00 ~ 21:00 1399/03/21 4 ساعت
3073

کارگاه آنلاین نحوه ارائه صورتهای مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/03/21 3 ساعت
2880

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/03/23 6 ساعت
2627

کارگاه دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/03/23 8 ساعت
470

کارگاه آشنایی با Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/03/23 8 ساعت
2626

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/03/23 8 ساعت
2348

کارگاه گزارش‌نویسی حسابرسی

محدود پنجشنبه   09:00 ~ 13:00 1399/03/23 4 ساعت
2901

کارگاه مدیریت مالی شخصی (مدیریت ثروت)

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 15:00 1399/04/13 5 ساعت
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
دانلود کنید
Android Ios Mac Windows
از کجا آغاز کنیم؟
  • می‌خواهم در PACT ثبت نام کنم
  • دانشجوی فعلی PACT هستم
  • می‌خواهم در دوره ACCA ثبت‌نام کنم...
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2020 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.