تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
140,218 نفر دانش‌پذیر داشته‌ایم.
876 دوره در حال برگزاری است.
بیش از 6,381 دوره برگزار شده است.
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3054

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری - سطح اول

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/15 110 ساعت
2733

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/04/19 115 ساعت
2925

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/04/19 236 ساعت
2833

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/04/19 236 ساعت
2933

دوره سرپرستی امور مالی

تکمیل پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/04/19 230 ساعت
2783

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/04/22 115 ساعت
2817

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/04/26 184 ساعت
1145

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنج شنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/04/27 180 ساعت
3180

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/04/28 230 ساعت
3172

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/04/28 236 ساعت
2856

دوره حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/04/29 250 ساعت
3152

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات - سطح اول

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/30 52 ساعت
2707

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/04/30 209 ساعت
3143

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره - سطح اول

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/05/06 124 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1399/05/16 412 ساعت
3207

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره - سطح اول

در حال ثبت‌نام بکشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/05/19 80 ساعت
1849

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1399/05/23 290 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1399/05/27 290 ساعت
2449

دوره حسابدار مدیریت خبره

در حال ثبت‌نام درس اول چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/06/26 200 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3099

دوره پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/14 21 ساعت
2979

حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/14 40 ساعت
2268

روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/14 12 ساعت
2985

دوره حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/04/14 40 ساعت
2813

دوره آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

محدود شنبه تا چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1399/04/14 142 ساعت
3162

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

محدود شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/14 30 ساعت
3157

تهیه صورت‎های مالی اساسی

تکمیل شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/14 24 ساعت
2580

مدیریت مالی نوین

محدود یکشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/04/15 40 ساعت
2981

حسابداری پیمانکاری 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/15 21 ساعت
2878

مدیریت ریسک مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/04/15 16 ساعت
2660

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/04/15 80 ساعت
2854

تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (مقدماتی)

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/16 18 ساعت
2986

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/04/16 72 ساعت
3159

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/04/16 24 ساعت
2473

نرم افزارهای مالیاتی

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/16 24 ساعت
2603

آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/16 12 ساعت
2988

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/16 24 ساعت
2805

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل دوشنبه‌ها   16:00 ~ 21:00 1399/04/16 80 ساعت
2036

موردکاوی در مدیریت مالی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/04/17 30 ساعت
2992

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/17 21 ساعت
2990

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/04/17 30 ساعت
3098

دوره کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/17 24 ساعت
2724

مبانی حقوقی قراردادها

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/18 12 ساعت
2624

دوره پرورش حسابدار خرید

محدود چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/18 21 ساعت
1957

دوره جامع قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:30 ~ 13:30 1399/04/19 24 ساعت
2980

حسابداری مالی 2

محدود جمعه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/04/20 40 ساعت
2590

دوره سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/21 20 ساعت
391

مدیریت جلسات

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/21 9 ساعت
2991

دوره پرورش حسابدار انبار

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/22 21 ساعت
3108

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

محدود سه شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/24 21 ساعت
2477

حسابداری پیمانکاری 2

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   14:00 ~ 18:00 1399/04/26 21 ساعت
2751

دوره IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/04/27 40 ساعت
3197

دوره حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/04/27 40 ساعت
3232

تهیه صورت‎های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/29 24 ساعت
2898

دوره اصول و راه‌اندازی استارت‌آپ با رویکرد مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 21:30 1399/04/30 30 ساعت
2978

کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   14:00 ~ 17:00 1399/05/01 30 ساعت
3198

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/05/08 30 ساعت
3220

دوره تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/05/23 12 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3102

دوره آنلاین پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/14 21 ساعت
3160

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/14 24 ساعت
3109

دوره آنلاین سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/14 20 ساعت
3107

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/14 21 ساعت
3059

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/04/14 30 ساعت
3067

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   19:30 ~ 22:30 1399/04/14 80 ساعت
3163

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/04/15 30 ساعت
3062

دوره آنلاین مبانی حقوقی قراردادها

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/15 12 ساعت
3068

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/15 40 ساعت
2667

دوره آنلاین آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/16 12 ساعت
3097

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/04/16 18 ساعت
3087

دوره آنلاین کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/17 24 ساعت
3158

دوره آنلاین تهیه صورت‎های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/04/17 24 ساعت
3089

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/04/18 12 ساعت
3078

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/21 20 ساعت
3104

دوره آنلاین پرورش حسابدار انبار

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/22 21 ساعت
3228

دوره آنلاین مروری بر استانداردهای حسابداری ایران - دوره تکمیلی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   19:00 ~ 22:00 1399/04/24 40 ساعت
3212

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/25 24 ساعت
3230

دوره آنلاین تئوری حسابداری - دوره تکمیلی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   20:00 ~ 23:00 1399/04/27 21 ساعت
3118

دوره آنلاین IFRS فارسی - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/05/13 30 ساعت

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
689

Strategic Business Leader

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها- آنلاین   17:30 ~ 20:30 1399/04/15 70 ساعت
2902

دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی پایه

محدود پنجشنبه‌ها   10:00 ~ 14:00 1399/04/19 40 ساعت
2341

Financial Management

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1399/04/20 30 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
2813

دوره آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

محدود شنبه تا چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1399/04/14 142 ساعت
3120

دوره آنلاین آمادگی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری (قوه قضائیه)

در حال ثبت‌نام طی هفته   17:00 ~ 21:00 1399/04/14 68 ساعت
3067

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   19:30 ~ 22:30 1399/04/14 80 ساعت
2805

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل دوشنبه‌ها   16:00 ~ 21:00 1399/04/16 80 ساعت
2812

قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

محدود چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/04/18 40 ساعت
3119

دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضائیه)

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها   08:00 ~ 17:00 1399/04/19 85 ساعت

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3045

English For Accounting - EFA - Online

تکمیل جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1399/04/13 45 ساعت
576

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate B

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/14 45 ساعت
3111

زبان انگلیسی تخصصی - Pre-IELTS

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/14 60 ساعت
3222

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic B

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/14 45 ساعت
2827

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/15 36 ساعت
2966

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1399/04/20 36 ساعت
2970

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate B

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/21 45 ساعت
509

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1399/04/27 36 ساعت
3135

Business English - Elementary A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1399/04/27 40 ساعت
3136

Business English - Elementary A

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/28 40 ساعت
544

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/04/28 36 ساعت
3193

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها   08:30 ~ 13:30 1399/05/02 90 ساعت
3137

Business English Online - Elementary A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/05/12 40 ساعت
538

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/05/15 45 ساعت
3093

دوره فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه   09:00 ~ 12:30 1399/05/19 90 ساعت
3223

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/05/21 90 ساعت

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3165

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام شنبه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1399/04/14 4 ساعت
3074

کارگاه آنلاین ابزارهای مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/04/15 3 ساعت
3072

کارگاه آنلاین آموزش معاملات سهام در بورس

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/04/15 8 ساعت
3069

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

در حال ثبت‌نام دوشنبه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1399/04/16 4 ساعت
3105

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

محدود دوشنبه و سه شنبه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/16 6 ساعت
3115

کارگاه آنلاین آشنایی با بورس کالا

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   16:00 ~ 19:00 1399/04/18 3 ساعت
3126

کارگاه آنلاین تحلیل رفتار متقابل- TA

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/04/18 4 ساعت
3117

کارگاه آنلاین چگونگی و شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس تهران و فرابورس ایران

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/18 3 ساعت
3076

کارگاه آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/04/18 8 ساعت
3164

کارگاه قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   08:00 ~ 12:00 1399/04/19 4 ساعت
2627

کارگاه دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/04/20 8 ساعت
470

کارگاه آشنایی با Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/04/20 8 ساعت
2880

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

تکمیل جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/04/20 6 ساعت
2626

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/04/20 8 ساعت
2879

کارگاه حاکمیت شرکتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1399/04/25 4 ساعت
2348

کارگاه گزارش‌نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   09:00 ~ 13:00 1399/04/26 4 ساعت
3224

کارگاه آنلاین حاکمیت شرکتی

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/04/27 3 ساعت
2901

کارگاه مدیریت مالی شخصی (مدیریت ثروت)

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 15:00 1399/04/27 5 ساعت
3234

کارگاه آنلاین معاملات فصلی

در حال ثبت‌نام دوشنبه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1399/04/30 4 ساعت
3063

کارگاه آنلاین شناسایی درآمد ناشی از قرارداد با مشتریان (IFRS15)

در حال ثبت‌نام یکشنبه (آنلاین)   19:00 ~ 22:00 1399/05/05 3 ساعت
3231

کارگاه آنلاین صورت جریان‌های نقدی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   19:00 ~ 22:00 1399/05/12 6 ساعت

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3217

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری)   00:00 ~ 00:00 1399/04/20 3 ساعت
3219

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری)   00:00 ~ 00:00 1399/04/20 4 ساعت
3124

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-19 بر گزارشگری مالی، افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری)   00:00 ~ 00:00 1399/04/20 3.5 ساعت
3130

دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری)   00:00 ~ 00:00 1399/04/20 21 ساعت
3134

EBW - Effective Business Writing - Offline

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری)   00:00 ~ 00:00 1399/04/20 20 ساعت
3128

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری)   00:00 ~ 00:00 1399/04/20 40 ساعت
3132

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری)   00:00 ~ 00:00 1399/04/20 30 ساعت
3215

نخستین مجله الکترونیکی تخصصی در حوزه‌ی فناوری مالی

در حال ثبت‌نام مجله الکترونیکی   00:00 ~ 00:00 1399/04/20
3226

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری)   00:00 ~ 00:00 1399/04/21 3 ساعت
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
دانلود کنید
Android Ios Mac Windows
از کجا آغاز کنیم؟
  • می‌خواهم در PACT ثبت نام کنم
  • دانشجوی فعلی PACT هستم
  • می‌خواهم در دوره ACCA ثبت‌نام کنم...
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2020 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.