تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
به صفحه نشریات بپیوندید.
وبینار استانداردهای جدید حسابداری ایران (لازم الاجرا از ابتدای سال 1400)
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
چالش ها و راهکارهای پیاده‌سازی استاندارد  مالیات بر درآمد و آخرین تغییرات بخشنامه‌های مالیاتی مرتبط (برای صورت‌های مالی منتهی به 1399/12/30)
147,582 نفر دانش‌پذیر
1,403 دوره درحال برگزاری
بیش از 7,654 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4470

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/02/27 184 ساعت
4943

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 209 ساعت
4575

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/02/27 184 ساعت
4820

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/02/27 236 ساعت
3297

دوره عالی تحلیلگر خبره بورس

محدود دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/02/27 84 ساعت
4755

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 236 ساعت
4563

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/30 180 ساعت
4551

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/30 180 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/02/30 412 ساعت
1849

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1400/02/30 290 ساعت
4645

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/30 236 ساعت
4410

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/30 209 ساعت
4585

دوره عالی پرورش مدیر مالی

تکمیل پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/30 209 ساعت
4372

دوره سرپرستی امور مالی

تکمیل پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/30 230 ساعت
4812

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/02/31 236 ساعت
4701

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/31 236 ساعت
4232

دوره عالی پرورش مشاور مالی

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/02 180 ساعت
4278

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/02 180 ساعت
4857

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/03/05 230 ساعت
4881

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/03/05 230 ساعت
4901

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/03/06 184 ساعت
4970

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/03/06 115 ساعت
4980

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/03/06 115 ساعت
4871

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/03/06 230 ساعت
4836

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/03/06 230 ساعت
4891

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/03/06 230 ساعت
4828

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/03/06 236 ساعت
4847

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/03/06 230 ساعت
4990

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/03/09 115 ساعت
4085

دوره حضوری-آنلاین حسابرسی داخلی خبره

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (حضوری/آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/03/09 250 ساعت
4449

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/03/10 115 ساعت
4785

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   14:00 ~ 17:00 1400/03/10 236 ساعت
4793

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 17:00 1400/03/10 236 ساعت
4290

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/03/13 115 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1400/03/19 290 ساعت
4917

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/03/20 184 ساعت
4331

دوره حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/03/20 250 ساعت
4353

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/03/20 250 ساعت
4490

دوره حضوری-آنلاین حسابدار مدیریت خبره

محدود شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (حضوری/آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/22 200 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4220

دوره مدیریت جلسات

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/25 9 ساعت
2798

دوره آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

در حال ثبت‌نام طی هفته (حضوری/آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/25 112 ساعت
4170

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

تکمیل شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/02/25 24 ساعت
3119

دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضائیه)

محدود شنبه تا چهارشنبه (حضوری / آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/25 85 ساعت
4955

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

محدود یکشنبه‌ها   18:00 ~ 21:00 1400/02/26 21 ساعت
392

دوره طراحی و استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/26 30 ساعت
4693

دوره حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/02/26 40 ساعت
2991

دوره پرورش حسابدار انبار

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/26 21 ساعت
2878

دوره مدیریت ریسک مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/02/26 16 ساعت
4106

دوره حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 16 ساعت
4262

دوره پرورش حسابدار فروش

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   18:00 ~ 21:00 1400/02/27 21 ساعت
4520

دوره حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/02/27 72 ساعت
2473

دوره نرم‌افزارهای مالیاتی

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 24 ساعت
3297

دوره عالی تحلیلگر خبره بورس

محدود دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/02/27 84 ساعت
4216

دوره مدیریت مالی 1

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/02/28 21 ساعت
4521

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/02/28 72 ساعت
4725

دوره کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/28 24 ساعت
4715

دوره حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/29 24 ساعت
4717

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/29 24 ساعت
2624

دوره پرورش حسابدار خرید

محدود چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/29 21 ساعت
4010

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/29 24 ساعت
4738

دوره مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   16:30 ~ 20:30 1400/02/30 48 ساعت
4546

دوره مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/02/31 85 ساعت
4716

دوره مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/02/31 85 ساعت
4914

دوره مقدمه‌ای بر بازرگانی خارجی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/01 20 ساعت
5014

دوره حضوری روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/01 12 ساعت
5018

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/03 18 ساعت
4736

دوره حضوری پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/08 21 ساعت
5004

دوره حضوری حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/09 30 ساعت
5020

دوره حضوری مبانی حقوقی قراردادها

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/09 12 ساعت
5009

دوره حضوری حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/09 40 ساعت
4519

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

تکمیل یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/03/09 85 ساعت
4654

دوره IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/03/14 40 ساعت
5022

دوره حضوری آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/17 12 ساعت
5019

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/17 30 ساعت
5017

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/17 24 ساعت
5025

دوره حضوری حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/18 24 ساعت
5003

دوره حضوری بودجه‌بندی جامع

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/18 21 ساعت
5034

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/19 12 ساعت
5024

دوره حضوری جامع قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/03/20 24 ساعت
5010

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/03/21 30 ساعت
5008

دوره حضوری حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/03/21 40 ساعت
5036

دوره حضوری تهیه صورت جریان‌های نقدی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/23 12 ساعت
2898

دوره حضوری اصول و راه اندازی استارت‌آپ با رویکرد مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 30 ساعت
4528

دوره تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 18 ساعت
5011

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 30 ساعت
5026

دوره حضوری قانون تجارت

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 16 ساعت
5007

دوره حضوری حسابرسی داخلی در حوزه بانکداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:20 ~ 20:30 1400/03/31 60 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4721

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/25 40 ساعت
4869

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

تکمیل شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/25 20 ساعت
4956

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/02/26 21 ساعت
4081

دوره آنلاین تابلوخوانی و روانشناسی معاملاتی (مقدماتی 1)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/02/26 12 ساعت
3655

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   19:00 ~ 21:30 1400/02/26 85 ساعت
4960

دوره آنلاین حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 16 ساعت
4694

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 40 ساعت
4653

دوره آنلاین IFRS فارسی - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/02/27 30 ساعت
4958

دوره آنلاین استاندارد 35 - مالیات بر درآمد با توجه به رهنمودهای سازمان بورس اوراق بهادار

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/02/28 12 ساعت
4213

دوره آنلاین مدیریت مالی 1

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/02/28 21 ساعت
4429

دوره آنلاین مدیریت ریسک

محدود سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/02/28 15 ساعت
4724

دوره آنلاین کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

محدود سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/02/28 24 ساعت
4713

دوره آنلاین حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/29 24 ساعت
4719

دوره آنلاین حسابرسی عملیاتی و داخلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/29 24 ساعت
4916

دوره آنلاین مقدمه‌ای بر بازرگانی خارجی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/01 20 ساعت
4928

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

محدود شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/03/01 30 ساعت
4676

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام دوشنبه ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/03 18 ساعت
4929

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

محدود جمعه‌ها (آنلاین)   08:30 ~ 11:30 1400/03/07 30 ساعت
4931

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   20:00 ~ 23:00 1400/03/08 85 ساعت
5021

دوره آنلاین مبانی حقوقی قراردادها

محدود یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/09 12 ساعت
5005

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/09 30 ساعت
4930

دوره آنلاین مروری بر استانداردهای حسابداری ایران - کاربردی

محدود دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها (آنلاین)   07:00 ~ 10:00 1400/03/10 40 ساعت
5023

دوره آنلاین آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/17 12 ساعت
5033

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/17 24 ساعت
5038

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/18 20 ساعت
4678

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/18 40 ساعت
5035

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/19 12 ساعت
5002

دوره آنلاین بودجه‌بندی جامع

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/03/20 21 ساعت
5012

دوره آنلاین حسابداری عملی با نرم افزار

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/03/20 50 ساعت
5039

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/03/21 20 ساعت
5013

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/22 24 ساعت
5016

دوره آنلاین تهیه صورت‎های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/22 24 ساعت
5037

دوره آنلاین تهیه صورت جریان‌های نقدی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/23 12 ساعت
4967

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/03/23 40 ساعت
5006

دوره آنلاین حسابداری مجتمع‌های مسکونی

محدود سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/25 9 ساعت
5015

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 18 ساعت
5027

دوره آنلاین قانون تجارت

محدود چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 12 ساعت
4966

دوره آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/03 12 ساعت

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4404

DIP IFR - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1400/03/07 72 ساعت
4804

Business and Technology - Online

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/22 45 ساعت
4810

Financial Management - Online

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/25 40 ساعت
4809

Audit and Assurance - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/03/26 40 ساعت
4808

Financial Reporting - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   10:00 ~ 14:00 1400/03/28 48 ساعت
4807

Taxation - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   10:00 ~ 14:00 1400/03/28 48 ساعت
4806

Performance Management - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   10:00 ~ 14:00 1400/03/28 48 ساعت
4801

Management Accounting - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/18 48 ساعت
4802

Financial Accounting - Online

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 20:30 1400/06/21 ۴۵ ساعت
4805

Corporate and Business Law (UK) - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   08:30 ~ 12:30 1400/08/14 40 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
2798

دوره آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

در حال ثبت‌نام طی هفته (حضوری/آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/25 112 ساعت
3119

دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضائیه)

محدود شنبه تا چهارشنبه (حضوری / آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/25 85 ساعت
4744

دوره آنلاین مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

محدود شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 21:30 1400/02/25 48 ساعت
3655

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   19:00 ~ 21:30 1400/02/26 85 ساعت
4745

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 48 ساعت
4746

دوره آنلاین قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/29 40 ساعت
4743

دوره آنلاین مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/29 48 ساعت
4738

دوره مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   16:30 ~ 20:30 1400/02/30 48 ساعت
4739

دوره مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش‌نویسی حسابرسی

محدود پنجشنبه‌ها   12:15 ~ 16:15 1400/02/30 48 ساعت
4740

دوره قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

محدود پنجشنبه‌ها   08:00 ~ 12:00 1400/02/30 48 ساعت
4742

دوره قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   14:00 ~ 18:00 1400/02/31 40 ساعت
4546

دوره مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/02/31 85 ساعت
4716

دوره مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/02/31 85 ساعت
4929

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

محدود جمعه‌ها (آنلاین)   08:30 ~ 11:30 1400/03/07 30 ساعت
4931

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   20:00 ~ 23:00 1400/03/08 85 ساعت

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3828

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/26 45 ساعت
4954

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 90 ساعت
4656

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 90 ساعت
3983

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 90 ساعت
4655

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 90 ساعت
5028

تقویت مهارت‌های انگلیسی - Pre I Skills booster

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   18:00 ~ 20:00 1400/02/28 36 ساعت
5029

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate B

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/28 45 ساعت
4596

EBW - Effective Business Writing - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   19:30 ~ 21:30 1400/02/29 20 ساعت
4659

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/02/30 90 ساعت
4657

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/02/30 90 ساعت
4658

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1400/02/30 90 ساعت
4661

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/02/30 90 ساعت
4963

کارگاه آنلاین نگارش و تولید رزومه موثر

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   10:00 ~ 13:00 1400/03/07 3 ساعت
4969

کارگاه آنلاین گرامر: جملات شرطی

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/07 3 ساعت
4774

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/10 90 ساعت
4776

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/10 90 ساعت
4773

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/10 90 ساعت
4769

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/18 45 ساعت
4771

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/18 45 ساعت
4767

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/18 45 ساعت
4775

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 90 ساعت
4777

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 90 ساعت
3994

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 90 ساعت
4117

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/03/28 90 ساعت
4778

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/03/28 90 ساعت
3993

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/03/28 90 ساعت
4549

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/03/28 45 ساعت
4548

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/29 45 ساعت

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3384

کارگاه آنلاین آموزش معاملات سهام در بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/02/27 8 ساعت
3387

کارگاه آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/02/27 8 ساعت
5001

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام دوشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/02/27 4 ساعت
4846

کارگاه آنلاین مفاهیم مالی و ریاضیات فروش

در حال ثبت‌نام سه شنبه ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/28 6 ساعت
4503

کارگاه نحوه ارائه صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1400/02/29 3 ساعت
4784

کارگاه آنلاین نحوه ارائه صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/02/29 3 ساعت
3115

کارگاه آنلاین آشنایی با بورس کالا

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1400/02/29 3 ساعت
5000

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

در حال ثبت‌نام پنجشنبه (آنلاین)   14:00 ~ 20:00 1400/02/30 6 ساعت
4912

کارگاه آنلاین تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/31 4 ساعت
2901

کارگاه مدیریت مالی شخصی (مدیریت ثروت)

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 15:00 1400/03/31 5 ساعت

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3191

دوره غیرحضوری زمان حال در زبان انگلیسی

تکمیل آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3124

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-19 بر گزارشگری مالی، افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3306

کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3219

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3217

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3226

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3237

کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی در سال 1400

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3352

کارگاه غیرحضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3132

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 30 ساعت
3128

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 40 ساعت
3905

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3683

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3990

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
4229

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2021 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.