تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
کلیک کنید
یازدهمین همایش رایگان بین‎المللی ACCA و IFRS 9
جزئیات این همایش
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
818

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود یکشنبه و سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/07/29 209 ساعت
999

دوره جامع کاربردی حسابداری

تکمیل یکشنبه و سه‌شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/01 236 ساعت
1051

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/08/10 230 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 08:00 ~ 13:00 1397/08/10 290 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 08:00 ~ 13:00 1397/08/10 412 ساعت
1037

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/08/10 230 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/08/10 250 ساعت
802

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود یکشنبه و سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/13 250 ساعت
1061

دوره سرپرستی امور مالی

موجود دوشنبه و چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/21 230 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود یکشنبه و سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/22 184 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/08/24 184 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/08/24 115 ساعت
1108

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود دوشنبه و چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/28 236 ساعت
1109

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 08:30 ~ 12:30 1397/09/01 236 ساعت
963

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/09/06 120 ساعت
706

دوره حسابدار مدیریت خبره - CMA

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/09/19 200 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
928

دوره پرورش حسابدار اموال

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/28 21 ساعت
933

مدیریت ریسک

موجود شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/07/28 30 ساعت
927

دوره پرورش حسابدار انبار

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/29 21 ساعت
646

دوره آمادگی آزمون دکتری حسابداری

محدود روزهای فرد 17:00 ~ 21:00 1397/07/29 110 ساعت
949

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

محدود یکشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/07/29 40 ساعت
929

دوره پرورش حسابدار فروش

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/30 21 ساعت
995

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/01 21 ساعت
930

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/08/01 21 ساعت
625

دوره حسابرسی مالی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/01 24 ساعت
931

دوره پرورش حسابدار خرید

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/08/02 21 ساعت
1014

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/08/07 12 ساعت
1094

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/08/09 12 ساعت
1015

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

محدود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/09 30 ساعت
1095

تهیه صورت جریان وجوه نقد

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/13 12 ساعت
1049

نرم افزارهای مالیاتی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/15 24 ساعت
1048

تهیه صورت‎های مالی اساسی

محدود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/15 24 ساعت
1034

دوره آمادگی آزمون حسابدار مدیریت خبره

موجود شنبه تا چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/08/19 120 ساعت
1096

حسابداری مالی 1

موجود شنبه و چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/19 40 ساعت
1047

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

محدود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/21 24 ساعت
1104

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/08/23 30 ساعت
1101

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/08/24 84 ساعت
1097

حسابداری مالی 1

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/08/25 40 ساعت
1098

حسابداری مالی 2

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/08/25 30 ساعت
1092

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/09/02 50 ساعت
1093

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود جمعه 14:00 ~ 18:00 1397/09/02 30 ساعت
988

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

محدود یکشنبه 17:00 ~ 20:30 1397/09/11 40 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1005

Management Accounting

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/09/19 54 ساعت
1009

Performance Management

موجود سه‌شنبه - جمعه 17:30 ~ 20:30 1397/09/20 54 ساعت
1004

Accountant in Business

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/09/21 54 ساعت
1019

Advanced Financial Management

موجود پنجشنبه 09:00 ~ 13:00 1397/09/22 45 ساعت
1018

Financial Management

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/09/22 40 ساعت
1010

Taxation

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 19:00 1397/09/22 50 ساعت
1017

Audit and Assurance

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1397/09/23 45 ساعت
1016

Financial Reporting

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1397/09/23 50 ساعت
1006

Financial Accounting

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/09/23 54 ساعت
1007

Corporate and Business Law (UK)

موجود شنبه - دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/09/24 54 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
646

دوره آمادگی آزمون دکتری حسابداری

محدود روزهای فرد 17:00 ~ 21:00 1397/07/29 110 ساعت
1034

دوره آمادگی آزمون حسابدار مدیریت خبره

موجود شنبه تا چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/08/19 120 ساعت
870

آزمون آزمایشی حسابدار رسمی

موجود جمعه 09:00 ~ 15:00 1397/08/25 6 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
580

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود شنبه - دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/28 45 ساعت
539

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/29 45 ساعت
879

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود شنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/08/02 45 ساعت
562

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/08/13 45 ساعت
880

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/08/18 45 ساعت
829

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/09/06 54 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1050

کارگاه قانون مبارزه با پولشویی از منظر حسابرسی داخلی

محدود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/08/03 4 ساعت
998

کارگاه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/08/04 4 ساعت
1111

کارگاه سرمایه‌گذاری در بورس

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/08/11 8 ساعت
1035

کارگاه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

محدود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/08/11 8 ساعت
1106

کارگاه صورت جریان وجوه نقد

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/08/25 8 ساعت
1107

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/09/09 8 ساعت
از کجا آغاز کنیم؟
  • می‌خواهم در PACT ثبت نام کنم
  • دانشجوی فعلی PACT هستم
  • می خواهم در دوره ACCA ثبت‎نام کنم
background
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2018 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.