تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
کلیک کنید
یازدهمین همایش رایگان بین‎المللی ACCA و IFRS 9
جزئیات این همایش
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1117

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود دوشنبه و چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/03 209 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

محدود پنجشنبه صبح 08:00 ~ 13:00 1397/11/04 290 ساعت
1284

دوره سرپرستی امور مالی

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/11/04 230 ساعت
1166

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/11/04 209 ساعت
1314

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/11/04 236 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/11/04 180 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/11/04 115 ساعت
1248

دوره سرپرستی امور مالی

محدود یکشنبه و سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/07 230 ساعت
371

دوره جامع قوانین مقررات

محدود یکشنبه و سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/07 115 ساعت
1367

دوره CIMA فارسی - سطح مدیریتی

موجود سه شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/11/09 120 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود یکشنبه و سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/09 184 ساعت
1359

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود شنبه و دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/15 236 ساعت
1304

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/11/18 230 ساعت
802

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود یکشنبه و سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/21 250 ساعت
1391

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/11/26 236 ساعت
1300

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/12/01 120 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/12/02 184 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/12/02 250 ساعت
1401

دوره حسابدار مدیریت خبره - CMA

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1398/03/21 200 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
398

دوره پرورش حسابدار خرید

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/03 21 ساعت
1337

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/11/03 84 ساعت
1343

حسابداری مالی 2

موجود شنبه و چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/03 30 ساعت
1331

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

محدود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/03 30 ساعت
1209

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود پنجشنبه 16:00 ~ 20:00 1397/11/04 48 ساعت
1375

حسابداری مالی 2

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/11/05 30 ساعت
1199

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

محدود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/11/05 72 ساعت
396

دوره پرورش حسابدار انبار

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/07 21 ساعت
1336

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/08 24 ساعت
1180

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود دوشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/11/08 40 ساعت
1198

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

محدود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/08 24 ساعت
399

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/09 21 ساعت
1388

دوره حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/11/10 24 ساعت
1369

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود جمعه 14:00 ~ 18:00 1397/11/12 30 ساعت
641

دوره پرورش حسابدار اموال

موجود شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/13 21 ساعت
1372

تهیه صورت‎های مالی اساسی

موجود شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/13 24 ساعت
1376

تهیه صورت جریان وجوه نقد

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/14 12 ساعت
1390

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود یکشنبه و پنجشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/11/14 75 ساعت
1400

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/11/15 12 ساعت
1371

نرم افزارهای مالیاتی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/16 24 ساعت
1374

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/11/17 12 ساعت
1370

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/17 30 ساعت
1399

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

موجود جمعه 08:00 ~ 13:00 1397/11/26 30 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1327

Performance Management

موجود سه‌شنبه و جمعه 17:00 ~ 20:00 1398/01/20 54 ساعت
1329

Taxation - Online

موجود چهارشنبه (آنلاین) 19:00 ~ 23:00 1398/01/21 40 ساعت
1324

Accountant in Business

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1398/01/21 54 ساعت
1018

Financial Management

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1398/01/22 40 ساعت
689

Strategic Business Leader

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1398/01/22 45 ساعت
1017

Audit and Assurance

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1398/01/22 45 ساعت
1328

Taxation

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 19:00 1398/01/22 50 ساعت
1330

Financial Reporting

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1398/01/23 50 ساعت
1326

Financial Accounting

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1398/01/23 54 ساعت
1333

Financial Reporting - Online

موجود جمعه 16:00 ~ 20:00 1398/01/23 40 ساعت
1325

Management Accounting

موجود جمعه 14:00 ~ 18:00 1398/01/23 54 ساعت
1115

Performance Management - Online

موجود جمعه (آنلاین) 16:00 ~ 20:00 1398/01/23 40 ساعت
1007

Corporate and Business Law (UK)

موجود شنبه - دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1398/01/24 54 ساعت
1261

DIP IFR

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1398/02/15 72 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1235

طرح ویژه برگزاری آزمونهای آزمایشی انتخاب حسابدار رسمی

موجود جمعه 08:00 ~ 16:00 1397/10/28 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال
1211

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

موجود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/11/04 48 ساعت
1210

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

موجود پنجشنبه 12:00 ~ 16:00 1397/11/04 40 ساعت
1209

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود پنجشنبه 16:00 ~ 20:00 1397/11/04 48 ساعت
1212

قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/11/10 40 ساعت
1390

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود یکشنبه و پنجشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/11/14 75 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1260

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

محدود دوشنبه و چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/11/03 45 ساعت
1259

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

محدود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/11/05 45 ساعت
1338

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود دوشنبه و چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/11/10 45 ساعت
584

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/11/24 45 ساعت
573

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/11/26 45 ساعت
1218

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه و سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1398/01/20 54 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1347

کارگاه مالیات بر درآمد

محدود پنجشنبه صبح 08:00 ~ 12:00 1397/11/04 4 ساعت
1269

کارگاه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/11/05 4 ساعت
1349

کارگاه نحوه ارائه صورتهای مالی

محدود پنجشنبه صبح 08:00 ~ 12:00 1397/11/11 4 ساعت
1345

کارگاه ابزارهای مالی

موجود پنجشنبه صبح 08:00 ~ 12:00 1397/11/18 4 ساعت
1213

کارگاه شناخت و اندازه‎گیری ابزارهای مالی (IFRS 9)

محدود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/11/25 4 ساعت
1340

کارگاه صورت جریان وجوه نقد

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/11/26 8 ساعت
1402

کارگاه قانون مبارزه با پولشویی از منظر حسابرسی داخلی

موجود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/12/02 4 ساعت
1403

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

تکمیل جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/12/03 8 ساعت
1339

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/12/03 8 ساعت
1404

کارگاه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

موجود جمعه 08:30 ~ 17:30 1397/12/10 8 ساعت
از کجا آغاز کنیم؟
  • می‌خواهم در PACT ثبت نام کنم
  • دانشجوی فعلی PACT هستم
  • می خواهم در دوره ACCA ثبت‎نام کنم
background
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2019 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.