تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
کلیک کنید
سمینار معاملات فصلی (ماده 169 مکرر)
جزئیات این همایش
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود یکشنبه و سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/11/28 184 ساعت
1300

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1397/12/01 120 ساعت
1304

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1397/12/02 230 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1397/12/02 184 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1397/12/02 115 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1397/12/02 250 ساعت
802

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/12/05 250 ساعت
371

دوره جامع قوانین مقررات

محدود یکشنبه و سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/12/05 115 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1397/12/09 412 ساعت
1417

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1397/12/09 209 ساعت
1429

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1397/12/09 236 ساعت
1391

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود جمعه   09:00 ~ 13:00 1397/12/10 236 ساعت
1458

دوره سرپرستی امور مالی

موجود شنبه و دوشنبه   17:00 ~ 20:00 1397/12/13 230 ساعت
1437

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود شنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1397/12/13 236 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1397/12/16 180 ساعت
1468

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود شنبه و دوشنبه   17:00 ~ 20:00 1397/12/20 209 ساعت
1401

دوره حسابدار مدیریت خبره - CMA

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/21 200 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1413

حسابداری مالی 2

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/11/28 30 ساعت
396

دوره پرورش حسابدار انبار

موجود یکشنبه   17:00 ~ 20:00 1397/11/28 21 ساعت
1390

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود یکشنبه و پنجشنبه   16:30 ~ 20:30 1397/11/28 75 ساعت
1400

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه   17:00 ~ 21:00 1397/11/29 12 ساعت
1336

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

محدود دوشنبه   17:00 ~ 20:00 1397/11/29 24 ساعت
1407

دوره حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

محدود دوشنبه   17:00 ~ 21:00 1397/11/29 24 ساعت
1180

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

محدود دوشنبه   16:30 ~ 20:30 1397/11/29 40 ساعت
1450

بودجه‎بندی جامع

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/11/30 21 ساعت
1410

حسابداری مالی 1

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/11/30 40 ساعت
1376

تهیه صورت جریان وجوه نقد

موجود سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/11/30 12 ساعت
399

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/11/30 21 ساعت
1411

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/11/30 30 ساعت
1337

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

موجود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1397/12/01 84 ساعت
1374

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

موجود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1397/12/01 12 ساعت
1209

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود پنجشنبه   16:00 ~ 20:00 1397/12/02 48 ساعت
1409

حسابداری مالی 1

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1397/12/03 40 ساعت
1399

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

محدود جمعه   08:00 ~ 13:00 1397/12/03 30 ساعت
641

دوره پرورش حسابدار اموال

موجود شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/12/04 21 ساعت
1416

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/12/07 24 ساعت
625

دوره حسابرسی مالی

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/12/07 24 ساعت
1479

دوره حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

موجود جمعه   13:00 ~ 17:00 1397/12/10 24 ساعت
1408

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

موجود دوشنبه   17:00 ~ 20:00 1397/12/13 30 ساعت
1448

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود یکشنبه   17:00 ~ 20:30 1397/12/19 40 ساعت
1449

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1397/12/21 21 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
686

Strategic Business Reporting

موجود پنجشنبه   09:00 ~ 13:00 1397/12/16 54 ساعت
1327

Performance Management

موجود سه‌شنبه و جمعه   17:00 ~ 20:00 1398/01/20 54 ساعت
1329

Taxation - Online

موجود چهارشنبه (آنلاین)   19:00 ~ 23:00 1398/01/21 40 ساعت
1324

Accountant in Business

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/01/21 54 ساعت
1018

Financial Management

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 18:00 1398/01/22 40 ساعت
689

Strategic Business Leader

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 18:00 1398/01/22 45 ساعت
1017

Audit and Assurance

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 18:00 1398/01/22 45 ساعت
1328

Taxation

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 19:00 1398/01/22 50 ساعت
1326

Financial Accounting

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/01/23 54 ساعت
1333

Financial Reporting - Online

موجود جمعه   16:00 ~ 20:00 1398/01/23 40 ساعت
1115

Performance Management - Online

موجود جمعه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1398/01/23 40 ساعت
1330

Financial Reporting

موجود جمعه   09:00 ~ 14:00 1398/01/23 50 ساعت
1325

Management Accounting

موجود جمعه   14:00 ~ 18:00 1398/01/23 54 ساعت
1007

Corporate and Business Law (UK)

موجود شنبه - دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/01/24 54 ساعت
1261

DIP IFR

موجود یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/15 72 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1390

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود یکشنبه و پنجشنبه   16:30 ~ 20:30 1397/11/28 75 ساعت
1211

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

موجود پنجشنبه   08:00 ~ 12:00 1397/12/02 48 ساعت
1210

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

موجود پنجشنبه   12:00 ~ 16:00 1397/12/02 40 ساعت
1209

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود پنجشنبه   16:00 ~ 20:00 1397/12/02 48 ساعت
1212

قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

موجود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1397/12/08 40 ساعت
1163

طرح ویژه برگزاری آزمونهای آزمایشی انتخاب حسابدار رسمی

موجود جمعه   08:00 ~ 16:00 1397/12/10 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1452

آزمون آزمایشی IELTS

موجود جمعه   09:30 ~ 13:30 1397/12/03 4 ساعت
1218

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/01/20 54 ساعت
573

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/01/23 45 ساعت
1517

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/01/30 45 ساعت
383

زبان انگلیسی عمومی - سطح IELTS

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/02/06 60 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1213

کارگاه شناخت و اندازه‎گیری ابزارهای مالی (IFRS 9)

محدود پنجشنبه   08:00 ~ 12:00 1397/12/02 4 ساعت
1402

کارگاه قانون مبارزه با پولشویی از منظر حسابرسی داخلی

موجود پنجشنبه   08:00 ~ 12:00 1397/12/02 4 ساعت
1414

کارگاه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1397/12/03 4 ساعت
1339

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی

محدود جمعه   09:00 ~ 17:00 1397/12/03 8 ساعت
1403

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

محدود جمعه   09:00 ~ 17:00 1397/12/03 8 ساعت
1484

کارگاه روش‌های تأمین مالی از بازار بورس

موجود جمعه   09:00 ~ 15:00 1397/12/10 6 ساعت
1404

کارگاه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

موجود جمعه   08:30 ~ 17:30 1397/12/10 8 ساعت
1349

کارگاه نحوه ارائه صورتهای مالی

محدود پنجشنبه صبح   08:00 ~ 12:00 1397/12/16 4 ساعت
1415

کارگاه سرمایه‌گذاری در بورس

موجود جمعه   09:00 ~ 17:00 1397/12/17 8 ساعت
1345

کارگاه ابزارهای مالی

موجود پنجشنبه صبح   08:00 ~ 12:00 1397/12/24 4 ساعت
از کجا آغاز کنیم؟
  • می‌خواهم در PACT ثبت نام کنم
  • دانشجوی فعلی PACT هستم
  • می خواهم در دوره ACCA ثبت‎نام کنم
background
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2019 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.