پاسخ
متن پیام
سلام برای کد کارگاه اقدام کردم اما گفتند بازرس باید بیاد با توجه به اینکه شرکت ز یک ماه قبل تر شروع به کار کرد و تا انتهای این ماه زمان رد کردن بیمه می باشد . اگر تا زمانی که بازرس بیاد زمان رد کردن بیمه ماه قبل رد بشود آیا جریمه ای تعلق میگیره ؟