پاسخ
متن پیام
سلام بنده تازه کارت بازرگانی گرفتم حسابدارم بهم که من درصورت رفع تعهد کارتت را انجام بدی میتونم دارایی را با مستندات کامل تا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تمام کنم خواستم بپرسم چنین حرفی صحت داره