تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
736

دوره سرپرستی امور مالی

موجود شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/04/06 230 ساعت
431

دوره عالی پرورش مدیر مالی

محدود دوشنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/04/06 200 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/04/07 184 ساعت
656

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/04/07 230 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/04/07 115 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/04/14 290 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/04/14 412 ساعت
780

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/04/14 236 ساعت
779

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/04/14 236 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/04/17 184 ساعت
371

دوره جامع قوانین مقررات

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/04/19 115 ساعت
508

دوره CIMA فارسی - سطح مدیریتی

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/20 120 ساعت
811

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود ‎شنبه - دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/04/23 236 ساعت
812

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/04/28 230 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/04/28 180 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/04/28 250 ساعت
802

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/04/31 250 ساعت
507

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/21 120 ساعت
706

دوره حسابدار مدیریت خبره - CMA

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/07/02 200 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
721

کاربرد اکسل در حسابداری

محدود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/02 30 ساعت
728

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود یکشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/04/03 40 ساعت
754

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود یکشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/04/03 30 ساعت
719

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/04/04 12 ساعت
624

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/04/04 24 ساعت
643

دوره پرورش حسابدار فروش

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/04 21 ساعت
758

تهیه صورت‎های مالی اساسی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/04 24 ساعت
771

دوره به روز رسانی تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/04/05 12 ساعت
715

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/04/06 12 ساعت
756

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/06 30 ساعت
805

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/04/07 30 ساعت
807

حسابداری مالی 2

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/10 30 ساعت
717

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/11 24 ساعت
593

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود دوشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/04/11 40 ساعت
646

دوره آمادگی آزمون دکتری حسابداری

موجود روزهای فرد 17:00 ~ 21:00 1397/04/14 110 ساعت
781

حسابداری مالی 1

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/04/15 40 ساعت
815

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/04/22 100 ساعت
703

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

موجود دوشنبه 16:00 ~ 21:00 1397/04/25 75 ساعت
757

بودجه‎بندی جامع

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/27 21 ساعت
768

نرم افزارهای مالیاتی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 21:00 1397/05/02 24 ساعت
769

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/05/03 84 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
681

Performance Management

موجود یکشنبه - جمعه 17:30 ~ 20:30 1397/04/03 54 ساعت
680

Corporate and Business Law (UK)

موجود شنبه - دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/04 54 ساعت
689

Strategic Business Leader

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/04 45 ساعت
679

Financial Accounting

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/04 54 ساعت
686

Strategic Business Reporting

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/05 54 ساعت
691

Taxation - Online

موجود پنجشنبه (آنلاین) 19:00 ~ 23:00 1397/04/07 40 ساعت
683

Financial Reporting

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1397/04/08 50 ساعت
693

Performance Management - Online

موجود جمعه (آنلاین) 16:00 ~ 20:00 1397/04/08 40 ساعت
678

Management Accounting

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/09 54 ساعت
687

DIP IFR

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/15 72 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
660

English For Accounting - EFA

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/04/07 54 ساعت
564

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود پنجشنبه 08:30 ~ 13:30 1397/04/14 45 ساعت
555

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/04/15 45 ساعت
541

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/19 45 ساعت
561

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/19 45 ساعت
575

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/19 45 ساعت
589

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/19 45 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
762

کارگاه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی (مرکز اصفهان)

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/04/07 4 ساعت
764

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی (مرکز اصفهان)

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/04/08 8 ساعت
755

کارگاه دادرسی مالیاتی

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/04/08 8 ساعت
760

کارگاه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/04/08 4 ساعت
753

کارگاه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/04/15 4 ساعت
661

کارگاه شناخت و اندازه‎گیری ابزارهای مالی (IFRS 9)

موجود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/05/11 4 ساعت
806

کارگاه گزارش‎نویسی حسابرسی

موجود پنجشنبه 09:00 ~ 13:00 1397/05/25 8 ساعت
ازکجا آغاز کنیم؟
background
ما برای شما مطالب خواندنی ارسال می‌کنیم.
Copyright 2018 PACT Edu. All right reserved.