تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
371

دوره جامع قوانین مقررات

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/19 115 ساعت
366

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/22 250 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/01/23 290 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/01/23 180 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/01/23 115 ساعت
521

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/01/23 260 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/01/23 218 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/01/23 250 ساعت
522

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/01/23 260 ساعت
421

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/26 290 ساعت
628

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/26 260 ساعت
431

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/27 200 ساعت
487

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 13:00 ~ 17:00 1397/01/27 260 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/01/30 412 ساعت
523

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/01/30 236 ساعت
524

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/01/30 200 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/03 412 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/04 218 ساعت
508

دوره CIMA فارسی - سطح مدیریتی

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/20 120 ساعت
507

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/21 120 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
617

تهیه صورت جریان وجوه نقد

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/19 12 ساعت
535

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود یکشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/01/19 40 ساعت
532

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/21 21 ساعت
516

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:30 1397/01/21 40 ساعت
622

دوره حسابرسی در محیط های کامپیوتری

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/01/23 15 ساعت
618

حسابداری مالی 2

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/01/24 30 ساعت
627

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/27 24 ساعت
630

دوره مدیریت مالی 1

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/27 21 ساعت
631

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/01/27 12 ساعت
641

دوره پرورش حسابدار اموال

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/01 21 ساعت
615

تهیه صورت‎های مالی اساسی

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/01 24 ساعت
594

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

موجود یکشنبه 16:00 ~ 21:00 1397/02/02 75 ساعت
642

دوره پرورش حسابدار خرید

موجود یکشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/02/02 21 ساعت
643

دوره پرورش حسابدار فروش

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/03 21 ساعت
644

دوره پرورش حسابدار انبار

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/03 21 ساعت
645

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/04 21 ساعت
632

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 21:00 1397/02/04 30 ساعت
637

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/02/05 12 ساعت
620

بودجه‎بندی جامع

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/05 21 ساعت
621

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/05 30 ساعت
634

دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی

موجود شنبه تا چهارشنبه 16:00 ~ 21:00 1397/02/06 255 ساعت
614

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران (مرکز اصفهان)

موجود جمعه 08:30 ~ 17:30 1397/02/07 72 ساعت
633

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/09 30 ساعت
624

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/10 24 ساعت
625

دوره حسابرسی مالی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/11 24 ساعت
626

دوره رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/11 12 ساعت
639

نرم افزارهای مالیاتی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 21:00 1397/02/11 24 ساعت
616

حسابداری مالی 1

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/11 40 ساعت
595

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/02/12 75 ساعت
629

دوره مدیریت مالی 2

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/15 21 ساعت
640

دوره طراحی و استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/17 30 ساعت
619

حسابداری پیمانکاری 1

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/18 30 ساعت
623

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/02/27 84 ساعت
593

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود دوشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/04/11 40 ساعت
646

دوره آمادگی آزمون دکتری حسابداری

موجود روزهای فرد 17:00 ~ 21:00 1397/04/14 110 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
502

P1-Governance, Risk and Ethics

موجود پنجشنبه 09:00 ~ 13:00 1397/01/16 54 ساعت
472

F6-Taxation

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 19:00 1397/01/16 54 ساعت
475

F9-Financial Management

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/01/16 54 ساعت
456

F3-Financial Accounting

موجود دو‎شنبه - جمعه 17:00 ~ 20:00 1397/01/17 54 ساعت
474

F8-Audit and Assurance

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1397/01/17 54 ساعت
473

F7-Financial Reporting

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/01/17 54 ساعت
439

F1-Accountant in Business

تکمیل جمعه 13:00 ~ 17:00 1397/01/17 54 ساعت
471

F4-Corporate and Business Law

موجود شنبه - دو‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/18 54 ساعت
457

F2-Management Accounting

موجود شنبه 16:00 ~ 20:00 1397/01/18 54 ساعت
460

F5-Performance Management

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/19 54 ساعت
638

P2-Corporate Reporting

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/21 54 ساعت
504

DIP IFR

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/09 72 ساعت
647

F1-Accountant in Business

تکمیل جمعه 09:00 ~ 12:00 1397/02/21 54 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
520

زبان انگلیسی عمومی - دوره IELTS نوروزی

موجود شنبه تا پنجشنبه 09:00 ~ 14:00 1397/01/04 50 ساعت
537

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/19 45 ساعت
585

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/19 45 ساعت
557

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/19 45 ساعت
571

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/19 45 ساعت
374

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/01/19 54 ساعت
536

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/20 45 ساعت
551

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/20 45 ساعت
565

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/20 45 ساعت
579

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/01/20 45 ساعت
549

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود پنجشنبه 08:30 ~ 13:30 1397/01/30 45 ساعت
578

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود پنجشنبه 08:30 ~ 13:30 1397/01/30 45 ساعت
592

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود پنجشنبه 08:30 ~ 13:30 1397/01/30 45 ساعت
564

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود پنجشنبه 08:30 ~ 13:30 1397/01/30 45 ساعت
548

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/01/31 45 ساعت
577

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/01/31 45 ساعت
591

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/01/31 45 ساعت
563

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/01/31 45 ساعت
373

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-IELTS

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/02/20 40 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
597

تحلیل فرآیند دادرسی مالیاتی

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/01/24 8 ساعت
603

کارگاه قانون مبارزه با پولشویی از منظر حسابرسی داخلی

موجود یکشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/01/27 4 ساعت
601

کارگاه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/01/31 4 ساعت
602

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/02/14 8 ساعت
604

کارگاه حسابداری پیمانکاری

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/02/21 8 ساعت
ازکجا آغاز کنیم؟
background
ما برای شما مطالب خواندنی ارسال می‌کنیم.
Copyright 2018 PACT Edu. All right reserved.