تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/09/23 218 ساعت
417

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود شنبه - دو‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/25 260 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/26 218 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/09/30 115 ساعت
430

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/09/30 258 ساعت
401

دوره عالی پرورش مدیر مالی در بخش دولتی و عمومی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/05 258 ساعت
428

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/10/07 260 ساعت
371

دوره جامع قوانین مقررات

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/10 115 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/10/14 250 ساعت
427

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/10/14 260 ساعت
445

دوره سرپرستی امور مالی

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/17 236 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/10/21 412 ساعت
429

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/10/21 258 ساعت
425

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/10/21 236 ساعت
426

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/10/21 236 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/24 412 ساعت
421

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/27 290 ساعت
431

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/27 258 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/10/28 290 ساعت
366

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/29 250 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
413

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/20 24 ساعت
442

نرم افزارهای مالیاتی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 21:00 1396/09/21 24 ساعت
447

تهیه صورت‎های مالی اساسی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/21 24 ساعت
419

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

موجود سه‎شنبه - پنجشنبه 16:30 ~ 20:30 1396/09/21 80 ساعت
420

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود یکشنبه 16:30 ~ 20:30 1396/09/26 40 ساعت
451

حسابداری مالی 2

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1396/10/01 30 ساعت
453

تهیه صورت جریان وجوه نقد

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/03 12 ساعت
446

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود یکشنبه 17:00 ~ 21:00 1396/10/03 24 ساعت
440

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/04 24 ساعت
452

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود جمعه 14:00 ~ 18:00 1396/10/08 30 ساعت
433

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 21:00 1396/10/11 12 ساعت
450

حسابداری مالی 1

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1396/10/15 40 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
439

F1-Accountant in Business

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/29 54 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
373

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-IELTS

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/09/23 40 ساعت
374

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/28 54 ساعت
422

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/03 96 ساعت
383

زبان انگلیسی عمومی - سطح IELTS

موجود پنجشنبه 14:30 ~ 16:00 1396/10/07 60 ساعت
449

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/10 96 ساعت
448

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/13 96 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
434

حسابداری پیمانکاری و پیش فروش املاک

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1396/09/24 8 ساعت
444

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1396/10/08 8 ساعت
ازکجا آغاز کنیم؟
background
ما برای شما مطالب خواندنی ارسال می‌کنیم.
Copyright 2017 PACT Edu. All right reserved.