تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
انجمن ACCA به مناسبت روز جهانی زن از اِتل آیرس، اولین زن عضو در ACCA، تقدیر می‌کند.

8 مارس، روز جهانی زن

روز جهانی زن روزی است که از دست‌آوردهای زنان در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تقدیر می‌شود. که این امر در راستای تاکید بر برابری زنان و مردان است. شعار جهانی امسال تعادل بهتر، جهانی بهتر است که نشان می‌دهد پویایی و کارآمدی جهان با برابری جنسیتی بهبود می‌یابد. هلن برند، مدیر اجرائی ACCA می‌گوید: «ما در روز جهانی زن از اِتل آیرس تقدیر می‌کنیم. او بی‌وقفه در تلاش بود تا در حرفۀ حسابداری برابری زنان و مردان را ایجاد کند.»

ACCA تأسیس شد تا حرفۀ حسابداری را به تمام مردم با هر پیش زمینه‌ای، براساس توانمندی‌هایشان عرضه کند.

ACCA در روز جهانی زن در سال 2019 دانست که با داشتن 46 درصد عضو و 56 درصد دانشجوی زن، موقعیت بسیار قدرتمندی برای زنان در ACCA ایجاد کرده است. کادر اداری این انجمن نیز متشکل از زنان و مردان به صورت برابر است. فرصت‌ها و برابری جنسیتی یکی از اهداف اصلی ACCA برای راهبری و ادامۀ مسیر این انجمن است.

ما معتقدیم هر سازمانی موظف است از برابری جنسیتی حمایت کند و راهی را در پیش گیرد تا بتوان از طریق آن برای زنان فرصت‌های زیادی را فراهم کرد. گرامی داشت هر سالۀ روز زن به ما این امکان را می‌دهد تا نشان دهیم به زنان اهمیت می‌دهیم. و واقفیم که چه موانعی بر سر راهشان است و برای رسیدن به برابری کمکشان می‌کنیم.

در روز جهانی زن ACCA میزبان اِتل آیرس است تا به عنوان سخنران در وبینار جهانی حضور داشته باشد. ACCA هم‌چنین وب سایتی طراحی کرده است که درآن مصاحبه‌ها و پرفایل زنان عضو ACCA را می‌توان مشاهده کرد.  ACCA به برابری جنسیتی متعهد است.  چه به عنوان انجمنی حرفه‌ای و چه به عنوان یک کارفرما نگاه ویژه‌ای به این امر دارد. شورای این انجمن متشکل از 34 نفر است که 21 نفر از آنها زن هستند.

نکاتی کلیدی در خصوص ACCA

  • 55 درصد کارکنان ارشد زن هستند.
  • تعداد مردان و زنان در تیم مدیران برابر است.
  • 46 درصد عضو و 56 درصد از دانشجویان زن هستند.

ACCA اولین انجمن حرفه‌ای است که:

  • زنان را به عضویت درآورد.
  • یک زن مدیر عامل آن است.
  • یک زن مدیر اجرایی است.

 

دربارۀ ACCA

انجمنی حرفه‌ای است که به تمامی افراد در سراسر دنیا با هر سطح توانمندی دوره‌های حرفه ای در حوزۀ حسابداری، مالی و مدیریت ارائه می‌دهد. ACCA از 208.000 عضو و 503.000 دانشجو در 179 کشور جهان حمایت می کند و به آنها برای موقعیت های شغلی بهتر در کمک می‌کند. ACCA در سراسر دنیا 104 دفتر دارد و 7.300 نفر با توجه به بالاترین استانداردهای کار در آن مشغول به کار هستند.

روز جهانی زن روزی است که از دست‌آوردهای زنان در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تقدیر می‌شود. که این امر در راستای تاکید بر برابری زنان و مردان است. شعار جهانی امسال تعادل بهتر، جهانی بهتر است که نشان می‌دهد پویایی و کارآمدی جهان با برابری جنسیتی بهبود می‌یابد. هلن برند، مدیر اجرائی ACCA می‌گوید: «ما در روز جهانی زن از اِتل آیرس تقدیر می‌کنیم. او بی‌وقفه در تلاش بود تا در حرفۀ حسابداری برابری زنان و مردان را ایجاد کند.»

ACCA تأسیس شد تا حرفۀ حسابداری را به تمام مردم با هر پیش زمینه‌ای، براساس توانمندی‌هایشان عرضه کند.

ACCA در روز جهانی زن در سال 2019 دانست که با داشتن 46 درصد عضو و 56 درصد دانشجوی زن، موقعیت بسیار قدرتمندی برای زنان در ACCA ایجاد کرده است. کادر اداری این انجمن نیز متشکل از زنان و مردان به صورت برابر است. فرصت‌ها و برابری جنسیتی یکی از اهداف اصلی ACCA برای راهبری و ادامۀ مسیر این انجمن است.

ما معتقدیم هر سازمانی موظف است از برابری جنسیتی حمایت کند و راهی را در پیش گیرد تا بتوان از طریق آن برای زنان فرصت‌های زیادی را فراهم کرد. گرامی داشت هر سالۀ روز زن به ما این امکان را می‌دهد تا نشان دهیم به زنان اهمیت می‌دهیم. و واقفیم که چه موانعی بر سر راهشان است و برای رسیدن به برابری کمکشان می‌کنیم.

در روز جهانی زن ACCA میزبان اِتل آیرس است تا به عنوان سخنران در وبینار جهانی حضور داشته باشد. ACCA هم‌چنین وب سایتی طراحی کرده است که درآن مصاحبه‌ها و پرفایل زنان عضو ACCA را می‌توان مشاهده کرد.  ACCA به برابری جنسیتی متعهد است.  چه به عنوان انجمنی حرفه‌ای و چه به عنوان یک کارفرما نگاه ویژه‌ای به این امر دارد. شورای این انجمن متشکل از 34 نفر است که 21 نفر از آنها زن هستند.

نکاتی کلیدی در خصوص ACCA

ACCA اولین انجمن حرفه‌ای است که:

 

دربارۀ ACCA

انجمنی حرفه‌ای است که به تمامی افراد در سراسر دنیا با هر سطح توانمندی دوره‌های حرفه ای در حوزۀ حسابداری، مالی و مدیریت ارائه می‌دهد. ACCA از 208.000 عضو و 503.000 دانشجو در 179 کشور جهان حمایت می کند و به آنها برای موقعیت های شغلی بهتر در کمک می‌کند. ACCA در سراسر دنیا 104 دفتر دارد و 7.300 نفر با توجه به بالاترین استانداردهای کار در آن مشغول به کار هستند.فرم ارسال نظرات
background
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2021 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.