تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
176,947 نفر دانش‌پذیر
2,290 دوره درحال برگزاری
بیش از 16,681 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
651

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
3887

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
652

دوره حضوری سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
4026

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
3528

دوره حضوری-آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

209 ساعت زمان‌های برگزاری
9592

دوره حضوری عالی پرورش کارشناس خبره ارزش‌گذاری

168 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
9602
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5093

دوره حضوری عالی مشاور مالیاتی خبره

162 ساعت زمان‌های برگزاری
5102

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

162 ساعت زمان‌های برگزاری
3602

دوره حضوری-آنلاین جامع قوانین و مقررات

115 ساعت زمان‌های برگزاری
322

دوره حضوری حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10624
دوشنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4342

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10635
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1402/10/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4266

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

180 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
9799
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/10/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8992

دوره حضوری حسابدار مدیریت خبره-CIMA فارسی

270 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
9002
دوشنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8949

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره-CIMA فارسی

270 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14877
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/10/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5060

دوره آنلاین عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

170 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
8243
دوشنبه و چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3792

دوره حضوری-آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

184 ساعت زمان‌های برگزاری
332

دوره حضوری مدیریت اجرایی MBA

412 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
424
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 13:00
1402/09/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6931

دوره آنلاین مدیریت اجرایی MBA

412 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
6944
پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)
08:00 ~ 13:00
1402/09/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
268

دوره حضوری مدیریت اجرایی DBA

290 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
1849
پنجشنبه صبح‌ها
08:30 ~ 13:00
1402/09/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6905

دوره آنلاین مدیریت اجرایی DBA

290 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
7507
پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)
08:30 ~ 13:00
1402/09/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
303

دوره حضوری حسابرسی مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10734
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
297

دوره حضوری حسابداری پیمانکاری 2

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10063
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
308

دوره حضوری رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
9360
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2731

دوره حضوری مدیریت استراتژیک

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
8323
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
14680

دوره حضوری پرورش حسابدار بیمه‌ای خبره (چالش و مهارت)

92 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14704
پنجشنبه عصرها
14:00 ~ 18:00
1402/10/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3687

دوره حضوری-آنلاین IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10616
پنجشنبه‌ صبح‌ها
09:00 ~ 13:00
1402/10/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
315

دوره حضوری حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
294

دوره حضوری تهیه صورت جریان‌های نقدی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
295

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10835
دوشنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1402/10/04
محدود
جزییات و ثبت‌نام
316

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
298

دوره حضوری بودجه‌بندی جامع

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14723
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/11/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
317

دوره حضوری قوانین و مقررات دائمی مالیات بر ارزش افزوده

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14715
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
271

دوره حضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14724
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/10/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
435

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
292

دوره حضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
293

دوره حضوری حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
296

دوره حضوری حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14769
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
312

دوره حضوری حسابداری عملی با نرم افزار

50 ساعت زمان‌های برگزاری
873

دوره حضوری قانون تجارت

15ساعت زمان‌های برگزاری
814

دوره حضوری حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10829
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1243

دوره حضوری بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
8666
سه شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1402/09/21
محدود
جزییات و ثبت‌نام
1518

دوره حضوری روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14771
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1837

دوره حضوری سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

20 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
7311
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/22
محدود
جزییات و ثبت‌نام
945

دوره حضوری مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
3460

دوره حضوری قوانین و مقررات بازار سرمایه

9 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10787
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2877

دوره حضوری مدیریت ریسک مالی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
6463

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌های تجاری

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14580
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/10/04
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6717

دوره حضوری بهایابی پیشرفته

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10899
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
306

دوره حضوری حسابرسی عملیاتی و داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14870
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9727

دوره حضوری مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده - سطح دوم

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14567
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
309

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
526

دوره حضوری حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10266
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
404

دوره حضوری آیین دادرسی مالیاتی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14912
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:20
1402/09/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1119

دوره حضوری کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14921
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2616

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14725
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3681

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10831
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4105

دوره حضوری حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

12 ساعت زمان‌های برگزاری
6181

دوره حضوری قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

18 ساعت زمان‌های برگزاری
7038

دوره حضوری حسابرسی داخلی در عمل

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14913
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1402/09/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
318

دوره حضوری طراحی و استقرار سیستم‌­های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10738
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
304

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

30 ساعت زمان‌های برگزاری
1563

دوره حضوری اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
9911
جمعه صبح ها
09:00 ~ 13:00
1402/10/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7795

دوره حضوری تحلیل داده با اکسل

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14565
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/10/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
284

دوره حضوری پرورش حسابدار اموال

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14899
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
285

دوره حضوری پرورش حسابدار انبار

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14901
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/10/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
288

دوره حضوری پرورش حسابدار فروش

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
8803
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
286

دوره حضوری پرورش حسابدار خرید

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10988
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
287

دوره حضوری پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10830
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2842

دوره حضوری عالی تحلیلگر خبره بورس

84 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10789
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10778

دوره حضوری موارد خاص در حسابداری بهای تمام شده

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10807
پنجشنبه‌ و جمعه‌
09:00 ~ 17:00
1402/09/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3687

دوره حضوری-آنلاین IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10616
پنجشنبه‌ صبح‌ها
09:00 ~ 13:00
1402/10/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7090

دوره آنلاین حسابرسی داخلی در عمل

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14713
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1402/10/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2132

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
2115

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

21 ساعت زمان‌های برگزاری
2207

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2274

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2656

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2220

دوره آنلاین قانون تجارت

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10850
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2203

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14738
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/10/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2658

دوره آنلاین حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14919
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3081

دوره آنلاین حسابداری پیمانکاری 2

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10681
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2696

دوره آنلاین مبانی حقوقی قراردادها

12 ساعت زمان‌های برگزاری
2661

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
3420

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

36 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14635
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2663

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
3096

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14630
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7444

دوره حضوری-آنلاین نظام حسابداری بخش عمومی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10781
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/10/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9110

دوره آنلاین قوانین و مقررات بازار سرمایه

9 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10788
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10309

دوره حضوری - آنلاین شناسایی و مدیریت ریسک حسابرسی در بخش عمومی

10 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10310
چهارشنبه عصرها (حضوری - آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7448

دوره حضوری-آنلاین قانون محاسبات عمومی و دستورالعمل‌های آن

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
7449
یکشنبه عصرها (حضوری-آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10483

دوره آنلاین استانداردهای حسابداری بخش عمومی

50 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10484
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/10/04
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4965

دوره آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10024
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1402/09/24
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3086

دوره آنلاین کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
3101

دوره آنلاین پرورش حسابدار اموال

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14900
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3103

دوره آنلاین پرورش حسابدار انبار

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14903
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/10/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3463

دوره آنلاین پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14898
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3211

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
3404

دوره آنلاین حسابداری عملی با نرم افزار

50 ساعت زمان‌های برگزاری
3465

دوره آنلاین پرورش حسابدار فروش

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10853
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3467

دوره آنلاین پرورش حسابدار خرید

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10989
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3088

دوره آنلاین قوانین و مقررات دائمی مالیات بر ارزش افزوده

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14716
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3822

دوره آنلاین مدیریت ریسک

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14720
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/25
محدود
جزییات و ثبت‌نام
4107

دوره آنلاین حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14872
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4123

دوره آنلاین بودجه‌بندی جامع

21 ساعت زمان‌های برگزاری
4168

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10832
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4604

دوره آنلاین تهیه صورت جریان‌های نقدی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
4718

دوره آنلاین حسابرسی عملیاتی و داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14871
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5254

دوره آنلاین هوش تجاری (Power BI)

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14928
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/10/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5481

دوره آنلاین عالی تحلیلگر خبره بورس

84 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10797
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6182

دوره آنلاین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

18 ساعت زمان‌های برگزاری
6462

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌های تجاری

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14628
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10818

دوره حضوری - آنلاین حسابداری واگذاری و استفاده از قیر،حسابداری اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10819
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/10/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
10487

ACCA Advanced Performance Management 2023/2024- - FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10488
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10489

ACCA Advanced Performance Management 2023/2024- - FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10490
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10570

ACCA Strategic Business Leader 2022/2023 - FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10571
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10572

ACCA Strategic Business Leader 2022/2023 - FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10573
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10574

ACCA Advanced Taxation (Finance Act 2022) - June 2023 to March 2024- FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10575
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10491

ACCA Strategic Business Reporting 2023/2024 International Variant- FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10492
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10508

ACCA Strategic Business Reporting 2023/2024 International Variant- FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10509
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10576

ACCA Advanced Taxation (Finance Act 2022) - June 2023 to March 2024- FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10577
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9863

Audit and Assurance

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10868
پنجشنبه عصرها (حضوری - آنلاین)
14:00 ~ 17:00
1402/09/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4803

Business and Technology - Online

25 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14682
پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)
11:00 ~ 14:00
1402/09/30
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3366

Management Accounting - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10893
یکشنبه عصرها (آنلاین)
19:00 ~ 22:00
1402/11/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3021

Financial Accounting - Online

۴۵ ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14568
شنبه و دوشنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
458

Corporate and Business Law (Global) - Online

35 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14605
شنبه عصرها (آنلاین)
19:30 ~ 21:00
1402/10/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
692

Performance Management - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14657
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
690

Taxation - Online

65ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14632
روزهای زوج (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1402/09/22
محدود
جزییات و ثبت‌نام
1332

Financial Reporting - Online

50 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10869
جمعه ها (آنلاین)
10:00 ~ 14:00
1402/09/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
467

Financial Management

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14645
جمعه‌ها- حضوری، آنلاین
14:00 ~ 18:00
1402/09/17
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2346

DIP IFR - Online

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10303
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7702

سمینار حضوری-آنلاین آشنایی با دوره‌های بین‌المللی ACCA

1 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14831
پنجشنبه ظهر
13:00 ~ 14:00
1402/09/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
14620

دوره آنلاین استانداردهای حسابداری بخش عمومی (ویژه داوطلبان آزمون حسابدار رسمی)

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14621
جمعه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 18:00
1402/09/17
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
283

دوره حضوری آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

142 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10934
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 21:30
1402/09/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7759

دوره آنلاین آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

142 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10935
شنبه تا جمعه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1402/09/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3420

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

36 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14635
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
10836

دوره آنلاین فشرده نوجوان Basic Teen

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10837
پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)
09:30 ~ 11:30
1402/09/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10838

دوره آنلاین ترمیک نوجوان Basic Teen 1

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10839
شنبه و چهارشنبه عصرها (آنلاین)
20:00 ~ 21:30
1402/10/13
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3094

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3373

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3907

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
4660

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
5610

دوره آنلاین فشرده Upper-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
6864

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Advanced

90 ساعت زمان‌های برگزاری
4252

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3679

دوره حضوری فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
8564
روزهای زوج
18:00 ~ 21:00
1402/09/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2727

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
8988
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1402/10/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3827

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
8405
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 14:00
1402/09/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
550

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14754
جمعه عصرها
14:00 ~ 19:00
1402/10/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1775

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic B

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10467
جمعه عصرها
14:00 ~ 19:00
1402/09/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9505

دوره حضوری فشرده زبان تخصصی حسابداری (EFA)

60 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14633
شنبه و چهارشنبه عصرها
18:00 ~ 21:00
1402/09/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9589

دوره آنلاین فشرده زبان تخصصی حسابداری (EFA)

60 ساعت زمان‌های برگزاری
5497

دوره آنلاین فشرده گرامر

50 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
9652
جمعه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 17:00
1402/09/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3287

کارگاه آنلاین فشرده نامه‌نگاری و ایمیل رسمی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14755
جمعه عصر(آنلاین)
16:00 ~ 19:00
1402/11/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8520

کارگاه حضوری یک روزه نگارش زبان انگلیسی(writing) ازجمله تا مقاله

5 ساعت زمان‌های برگزاری
10671

دوره حضوری ویژه مکالمه Speak Now1

36 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14910
جمعه عصرها
14:00 ~ 17:00
1402/11/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
14860

دوره حضوری زبان تخصصی بازرگانی (Business English)

60 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14861
جمعه عصرها
14:00 ~ 17:00
1402/10/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9854

دوره آنلاین ویژه مکالمه Speak Now1

36 ساعت زمان‌های برگزاری
9859

دوره آنلاین ویژه مکالمه Speak Now 2

36 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
9860
روزهای فرد
19:00 ~ 21:00
1402/09/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
14862

دوره آنلاین زبان تخصصی بازرگانی (Business English)

60 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14863
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها
18:00 ~ 21:00
1402/10/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
10047

کارگاه تهیه صورت‌های مالی آتی و تحلیل حساسیت سود

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10669
دوشنبه عصر
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
335

کارگاه حضوری حسابداری حقوق و دستمزد

6 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14867
جمعه‌ صبح‌
09:00 ~ 16:00
1402/10/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2212

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14686
جمعه عصر (آنلاین)
15:00 ~ 20:00
1402/09/17
محدود
جزییات و ثبت‌نام
402

کارگاه حضوری قانون مبارزه با پولشویی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
2110

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14685
دوشنبه عصر (آنلاین)
16:30 ~ 20:30
1402/09/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
510

کارگاه حضوری معاملات فصلی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14930
یکشنبه عصر
17:30 ~ 20:30
1402/09/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2134

کارگاه آنلاین معاملات فصلی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14931
یکشنبه عصر(آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1110

کارگاه حضوری سرمایه‌گذاری در بورس

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
7714
سه‌شنبه عصر
17:00 ~ 21:00
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3075

کارگاه آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14679
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/09/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1814

کارگاه حضوری حاکمیت شرکتی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10587
دوشنبه عصر
17:30 ~ 20:30
1402/09/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9179

کارگاه حضوری مفاهیم مالی و ریاضیات فروش

5 ساعت زمان‌های برگزاری
4711

کارگاه آنلاین مفاهیم مالی و ریاضیات فروش

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10420
جمعه عصر (آنلاین)
14:00 ~ 18:30
1402/09/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5875

کارگاه آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
7376
جمعه صبح (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1402/10/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3225

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3226
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3129

دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3130
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3131

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3132
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3127

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3128
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3903

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3905
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3636

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3683
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3988

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3990
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
4228

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
4229
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5381

دوره غیرحضوری استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (استاندارد15)

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
5382
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10487

ACCA Advanced Performance Management 2023/2024- - FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10488
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10489

ACCA Advanced Performance Management 2023/2024- - FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10490
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10570

ACCA Strategic Business Leader 2022/2023 - FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10571
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10572

ACCA Strategic Business Leader 2022/2023 - FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10573
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10574

ACCA Advanced Taxation (Finance Act 2022) - June 2023 to March 2024- FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10575
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10491

ACCA Strategic Business Reporting 2023/2024 International Variant- FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10492
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10508

ACCA Strategic Business Reporting 2023/2024 International Variant- FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10509
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10576

ACCA Advanced Taxation (Finance Act 2022) - June 2023 to March 2024- FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10577
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
حسابداران خبره

آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره

شرکت در دوره‌های آموزشگاه حسابداری pact، علاوه بر گذراندن دوره‌های گوناگون حسابداری و مالی، از مزایای زیادی نیز استفاده کنید. پکت به شما انواع دوره‌های حسابداری مانند دوره حسابداری صنعتی، دوره حسابداری مالی، دوره حسابداری پیمانکاری، دوره حسابداری مالیاتی، دوره حسابرسی داخلی و آمادگی آزمون حسابدار رسمی را آموزش می‌دهد. در آموزش حسابداری مالی، شما می‌توانید اطلاعات مالی تمامی واحدها را بر اساس اصول حسابداری در ترازنامه، صورت سود و زیان و باقی گزارش‌های مالی به شکل داده‌های خام جمع‌آوری کرده و از آن‌ها برای مستندسازی داخلی شرکت یا سازمان و همچنین ارائه گزارش مالی به سهامداران و ذینفعان استفاده کنید. همچنین شما می‌توانید با گذراندن دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی، برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی بیش از پیش آماده شوید. البته برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی، تنها گذراندن دوره‌های آموزشگاه حسابداری یا تحصیل در رشته حسابداری کافی نیست و باید سابقه کاری نیز داشته باشید.

حسابداری، رشته‌ای پُرطرفدار و شغلی پُردرآمد است. اگر به هر اداره، شرکت، کارخانه، فروشگاه و بنگاه اقتصادی سر بزنید، غیرممکن است کسی را به عنوان حسابدار نبینید. تعریف حسابداری شاید ساده به نظر برسد، اما به‌طور کلی حسابداری را می‌توان مجموعه فرآیندهای جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت و تلخیص اطلاعات و تهیه گزارش از آن‌ها نام برد. امروزه مفاهیم حسابداری آنقدر گسترده شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را تنها در یک دوره یاد گرفت. آموزش اصول حسابداری از هر دو راه ممکن است، اما برای یادگیری درست و کامل انواع حسابداری، تنها باید به سراغ آموزش‌های آکادمیک مانند هنرستان حسابداری، آموزشگاه حسابداری و دانشگاه حسابداری بروید. به عنوان یک حسابدار خبره، باید از مفروضات حسابداری آگاه باشید؛ نحوه مدیریت ریسک را بشناسید و توانایی ایجاد تمایز میان دارایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان را داشته باشید. برای فراگرفتن این دوره‌ها تنها می‌توانید به سراغ آموزشگاه حسابداری بروید. پکت، قدیمی‌ترین و معتبرترین آموزشگاه حسابداری است که دوره‌های آموزش حسابداری خود را به دو شکل حضوری و آنلاین برگزار می‌کند.

شرکت در دوره‌های حضوری، مجازی (آفلاین و آنلاین) آموزشگاه حسابداری pact مانند دوره مدیریت ریسک و دوره‌های آموزش حسابرسی، به شما کمک می‌کند تا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از زمان خود نیز به شکل بهینه استفاده کنید. پکت به شما کمک می‌کند تا علاوه بر افزایش مهارت‌های عمومی و توانایی‌های خود در حوزه امور مالی، در مباحث دیگر هم توانمندتر شوید. برگزاری دوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، دوره‌های مدیریت کسب و کار (دوره MBA و دوره DBA) و دوره‌های زبان انگلیسی به شکل حضوری و آنلاین از این دست دوره‌هاست. دوره‌های آموزشگاه حسابداری پکت در ساعت و روزهای مختلفی برگزار می‌شود و شما می‌توانید متناسب با برنامه کاری و زمانی خود، در چند دوره و کلاس ثبت‌نام کنید. شرایط پرداخت هزینه‌ی دوره‌ها (نقد و اقساط) به نحوی است که کمترین فشار و استرس را به شما وارد کند. از طرف دیگر، امکان رزرو موقت دوره‌ها و کلاس‌های آموزشگاه حسابداری پکت نیز برای تمامی کاربران وجود دارد. علاقه‌مندان به دوره‌های حسابداری و حسابرسی، نباید فرصت ارتقای شغلی و رشد دانش تئوری و عملی خود را زیر نظر بهترین اساتید و آموزگاران خبره از دست بدهند. برای گذراندن انواع دوره‌های حسابداری و مشاوره‌ای (مانند دوره مشاور مالیاتی و دوره مشاور بیمه)، می‌توانید روی خدمات آموزشگاه حسابداری pact حساب کنید. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام، لطفاً با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ادامه مطلب
Copyright 2023 PACT Edu. All rights reserved.
در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شوید تا:
از همایش‌های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‌های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‌های جدید و تخفیفات دوره‌ها قرار گیرید.
هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
کدملی
تاریخ تولد
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شدید سپاسگزاریم.