تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
کلیک کنید
سمینار استانداردهای جدید حسابداری ایران
جزئیات این همایش
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1468

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/04/03 209 ساعت
371

دوره جامع قوانین و مقررات

محدود یکشنبه و سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/04/04 115 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/04/06 250 ساعت
1792

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/04/11 230 ساعت
1820

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1398/04/13 236 ساعت
1828

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/04/17 236 ساعت
1145

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/04/18 180 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1398/04/20 412 ساعت
1760

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1398/04/20 209 ساعت
1870

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/04/20 236 ساعت
372

دوره جامع قوانین و مقررات

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/04/20 115 ساعت
1862

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/04/21 236 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/04/24 290 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود یکشنبه و سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/04/25 184 ساعت
1804

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1398/04/27 230 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/04/27 180 ساعت
1849

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1398/05/17 290 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/05/17 184 ساعت
1401

دوره حسابدار مدیریت خبره CIMA Farsi - CMA

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/06/12 200 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1607

دوره مدیریت مالی 1

محدود سه شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/04 21 ساعت
1659

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

محدود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/04 21 ساعت
1710

دوره کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

محدود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/04 24 ساعت
1707

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

محدود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/04 24 ساعت
1612

نرم افزارهای مالیاتی

محدود سه‎شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/04/04 24 ساعت
1737

دوره حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/04/05 24 ساعت
1881

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/04/06 30 ساعت
1736

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

محدود پنجشنبه ها عصر   14:00 ~ 18:00 1398/04/06 72 ساعت
1739

کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه   14:00 ~ 18:00 1398/04/07 30 ساعت
1880

حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/09 40 ساعت
1595

استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای داوطلبان آزمون حسابدار رسمی

محدود دوشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/04/10 12 ساعت
1611

آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/04/10 12 ساعت
1817

دوره حسابرسی داخلی در حوزه بانکداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه ها   17:00 ~ 21:00 1398/04/10 60 ساعت
1735

بودجه‎بندی جامع

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/11 21 ساعت
1601

حسابداری پیمانکاری 1

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/11 21 ساعت
1734

تهیه صورت جریان وجوه نقد

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/11 12 ساعت
1604

دوره آشنایی با استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/12 24 ساعت
1605

دوره حسابرسی در محیط های کامپیوتری

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/12 15 ساعت
1738

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

محدود جمعه ها   09:00 ~ 13:00 1398/04/14 50 ساعت
391

مدیریت جلسات

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/04/15 9 ساعت
1554

روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/04/15 12 ساعت
388

مبانی حقوقی قراردادها

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/04/16 12 ساعت
1846

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

محدود یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/04/16 30 ساعت
1838

دوره سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/04/17 20 ساعت
1819

فن ترجمه متون حسابداری

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/04/18 30 ساعت
1883

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

محدود چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/04/19 12 ساعت
1878

حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام شنبه و چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/19 40 ساعت
1879

حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1398/04/21 40 ساعت
626

دوره رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/04/23 12 ساعت
1882

آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/04/23 12 ساعت
629

دوره مدیریت مالی 2

محدود دوشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/04/24 21 ساعت
392

دوره طراحی و استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

در حال ثبت‌نام یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/24 30 ساعت
1842

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

محدود چهارشنبه   14:00 ~ 17:00 1398/04/26 50 ساعت
398

دوره پرورش حسابدار خرید

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/26 21 ساعت
1803

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

محدود چهارشنبه ها   17:00 ~ 21:00 1398/04/26 72 ساعت
1843

کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   14:00 ~ 17:00 1398/04/29 30 ساعت
1844

تهیه صورت‎های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   14:00 ~ 17:00 1398/04/31 24 ساعت
1714

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/07 80 ساعت
1602

حسابداری پیمانکاری 2

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/08 21 ساعت
1884

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/05/08 30 ساعت
1754

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/14 80 ساعت
1756

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/05/17 48 ساعت
1733

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

محدود سه شنبه   17:00 ~ 20:30 1398/05/22 40 ساعت
1845

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/05/23 40 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1007

Corporate and Business Law (UK)

در حال ثبت‌نام شنبه - دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/03 54 ساعت
1774

سمینار هفتگی معرفی دوره های بین المللی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   14:00 ~ 16:00 1398/04/06 2 ساعت
1772

سمینار هفتگی معرفی دوره های بین المللی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   14:00 ~ 16:00 1398/04/13 2 ساعت
1773

سمینار هفتگی معرفی دوره های بین المللی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   14:00 ~ 16:00 1398/04/20 2 ساعت
1669

DIP IFR

در حال ثبت‌نام یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/07/07 72 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1237

طرح ویژه برگزاری آزمونهای آزمایشی انتخاب حسابدار رسمی

در حال ثبت‌نام   08:00 ~ 16:00 1398/02/27 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال
1212

قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/04/05 40 ساعت
1803

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

محدود چهارشنبه ها   17:00 ~ 21:00 1398/04/26 72 ساعت
1714

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/07 80 ساعت
1754

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/14 80 ساعت
1756

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/05/17 48 ساعت
1757

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   08:00 ~ 12:00 1398/05/17 48 ساعت
1755

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   12:00 ~ 16:00 1398/05/17 48 ساعت
1758

قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/05/23 40 ساعت
1240

آزمون تکمیلی

در حال ثبت‌نام جمعه   08:00 ~ 16:00 1398/07/12 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال
1242

آزمون نهایی

در حال ثبت‌نام جمعه   08:00 ~ 16:00 1398/08/17 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
570

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/05 45 ساعت
1743

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic B

در حال ثبت‌نام جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/04/07 45 ساعت
1656

English For Accounting - EFA

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/09 54 ساعت
1886

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/11 45 ساعت
1885

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام شنبه و چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/12 45 ساعت
1745

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary B

در حال ثبت‌نام جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/04/14 45 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1789

کارگاه صورت جریان‌های نقدی

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1398/04/07 8 ساعت
1815

کارگاه حاکمیت شرکتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1398/04/13 4 ساعت
1790

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی

محدود جمعه   09:00 ~ 17:00 1398/04/21 8 ساعت
1848

نشست تابستانه با موضوع صورت‌های مالی تلفیقی

در حال ثبت‌نام شنبه   09:00 ~ 17:00 1398/04/22 8 ساعت
1741

کارگاه گزارش‎نویسی حسابرسی

محدود پنجشنبه   09:00 ~ 13:00 1398/05/03 4 ساعت
از کجا آغاز کنیم؟
  • می‌خواهم در PACT ثبت نام کنم
  • دانشجوی فعلی PACT هستم
  • می خواهم در دوره ACCA ثبت‎نام کنم
background
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2019 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.