تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
از صفحه نشریات مرکز دیدن فرمایید.
وبینار استانداردهای جدید حسابداری ایران (لازم الاجرا از ابتدای سال 1400)
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
چالش ها و راهکارهای پیاده‌سازی استاندارد  مالیات بر درآمد و آخرین تغییرات بخشنامه‌های مالیاتی مرتبط (برای صورت‌های مالی منتهی به 1399/12/30)
146,864 نفر دانش‌پذیر
1,262 دوره درحال برگزاری
بیش از 7,583 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4070

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/01/29 209 ساعت
4470

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/01/30 184 ساعت
4575

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/01/30 184 ساعت
4459

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/01/30 115 ساعت
4613

دوره جامع کاربردی حسابداری

تکمیل یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/01/31 236 ساعت
4637

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/01/31 236 ساعت
4382

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/02 230 ساعت
4621

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/02 236 ساعت
4490

دوره حضوری-آنلاین حسابدار مدیریت خبره

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (حضوری/آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/04 200 ساعت
4755

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/06 236 ساعت
3297

دوره عالی تحلیلگر خبره بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/02/06 84 ساعت
4726

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

محدود شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/02/06 230 ساعت
4747

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/06 236 ساعت
4529

دوره سرپرستی امور مالی

تکمیل شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/02/06 230 ساعت
4320

دوره عالی پرورش مدیر مالی

محدود یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/07 209 ساعت
4645

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/09 236 ساعت
4585

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/09 209 ساعت
4410

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/09 209 ساعت
4310

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/09 115 ساعت
4629

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/02/09 236 ساعت
4372

دوره سرپرستی امور مالی

تکمیل پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/09 230 ساعت
4441

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود جمعه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/02/10 236 ساعت
4432

دوره جامع کاربردی حسابداری

تکمیل جمعه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/10 236 ساعت
4085

دوره حضوری-آنلاین حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (حضوری/آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/02/12 250 ساعت
4331

دوره حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/16 250 ساعت
4290

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/16 115 ساعت
4353

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/16 250 ساعت
4701

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/17 236 ساعت
4793

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 17:00 1400/02/20 236 ساعت
4449

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/02/20 115 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1400/02/20 290 ساعت
4563

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/30 180 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/02/30 412 ساعت
4551

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/30 180 ساعت
1849

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1400/02/30 290 ساعت
4232

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/02 180 ساعت
4278

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/02 180 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
392

دوره طراحی و استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/01/29 30 ساعت
2991

دوره پرورش حسابدار انبار

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/01/29 21 ساعت
2878

دوره مدیریت ریسک مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/01/29 16 ساعت
4262

دوره پرورش حسابدار فروش

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   18:00 ~ 21:00 1400/01/30 21 ساعت
4106

دوره حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/01/30 16 ساعت
4520

دوره حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/01/30 72 ساعت
4216

دوره مدیریت مالی 1

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/01/31 21 ساعت
4693

دوره حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/01/31 40 ساعت
4720

دوره تهیه صورت‌های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/01/31 24 ساعت
4264

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/01/31 21 ساعت
2624

دوره پرورش حسابدار خرید

محدود چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/01 21 ساعت
4524

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/02/01 12 ساعت
4526

دوره تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/01 18 ساعت
4010

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/01 24 ساعت
4110

دوره بررسی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و دادرسی مالیاتی اوراق مطالبه و تشخیص صادره

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1400/02/01 16 ساعت
4544

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

محدود پنجشنبه‌ها   14:00 ~ 18:00 1400/02/02 50 ساعت
3220

دوره حضوری-آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

محدود پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/02 12 ساعت
4207

دوره حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/03 40 ساعت
4546

دوره مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/02/03 85 ساعت
4220

دوره مدیریت جلسات

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/04 9 ساعت
4697

دوره حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام شنبه و دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1400/02/04 40 ساعت
4170

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/02/04 24 ساعت
4256

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

تکمیل شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/04 30 ساعت
4519

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

تکمیل یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/02/05 85 ساعت
3297

دوره عالی تحلیلگر خبره بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/02/06 84 ساعت
2473

دوره نرم‌افزارهای مالیاتی

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/06 24 ساعت
4698

دوره تهیه صورت‌های مالی اساسی

تکمیل دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/06 24 ساعت
4521

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/02/07 72 ساعت
2798

دوره آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1400/02/07 112 ساعت
4696

دوره حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه‌ عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/02/10 40 ساعت
4695

دوره حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/10 40 ساعت
4736

دوره پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/11 21 ساعت
4725

دوره کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/15 24 ساعت
4654

دوره IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/17 40 ساعت
4715

دوره حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/22 24 ساعت
4717

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/22 24 ساعت
4738

دوره مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   16:30 ~ 20:30 1400/02/23 48 ساعت
4716

دوره مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/02/24 85 ساعت
4528

دوره تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/03/23 18 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4081

دوره آنلاین تابلوخوانی و روانشناسی معاملاتی (مقدماتی 1)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/01/29 12 ساعت
4653

دوره آنلاین IFRS فارسی - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/01/30 30 ساعت
4600

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/01/30 24 ساعت
4522

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/01/30 40 ساعت
4213

دوره آنلاین مدیریت مالی 1

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/01/31 21 ساعت
4425

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/31 40 ساعت
4263

دوره آنلاین پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/31 21 ساعت
4699

دوره آنلاین تهیه صورت‎های مالی اساسی

محدود سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/01/31 24 ساعت
4676

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه ها (آنلاین)   16:00 ~ 19:00 1400/02/01 18 ساعت
4527

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/02/01 18 ساعت
4694

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/06 40 ساعت
4724

دوره آنلاین کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/02/15 24 ساعت
3655

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   19:00 ~ 21:30 1400/02/19 85 ساعت
4713

دوره آنلاین حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/22 24 ساعت
4719

دوره آنلاین حسابرسی عملیاتی و داخلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/22 24 ساعت
4678

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/24 40 ساعت
4429

دوره آنلاین مدیریت ریسک

محدود سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/02/28 15 ساعت

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4403

DIP IFR - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/02/01 72 ساعت
4392

Management Accounting - Online

محدود یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 20:30 1400/02/05 45 ساعت
4402

Advanced Audit and Assurance - Online

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/03/20 54 ساعت
4404

DIP IFR - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/03/21 72 ساعت
4804

Business and Technology - Online

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/22 45 ساعت
4810

Financial Management - Online

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/25 40 ساعت
4809

Audit and Assurance - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/03/26 40 ساعت
4807

Taxation - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   10:00 ~ 14:00 1400/03/28 48 ساعت
4806

Performance Management - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   10:00 ~ 14:00 1400/03/28 48 ساعت
4808

Financial Reporting - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   10:00 ~ 14:00 1400/03/28 48 ساعت
4801

Management Accounting - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/04/18 48 ساعت
4802

Financial Accounting - Online

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 20:30 1400/04/20 ۴۵ ساعت
4805

Corporate and Business Law (UK) - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   08:30 ~ 12:30 1400/08/14 40 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4546

دوره مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/02/03 85 ساعت
2798

دوره آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1400/02/07 112 ساعت
3119

دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضائیه)

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1400/02/15 85 ساعت
4744

دوره آنلاین مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/18 48 ساعت
3655

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   19:00 ~ 21:30 1400/02/19 85 ساعت
4745

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/20 48 ساعت
4746

دوره آنلاین قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/22 40 ساعت
4743

دوره آنلاین مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/22 48 ساعت
4738

دوره مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   16:30 ~ 20:30 1400/02/23 48 ساعت
4739

دوره مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش‌نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   12:15 ~ 16:15 1400/02/23 48 ساعت
4742

دوره قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   14:00 ~ 18:00 1400/02/24 40 ساعت
4716

دوره مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/02/24 85 ساعت
4740

دوره قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   08:00 ~ 12:00 1400/02/30 48 ساعت

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3494

دوره فشرده Business English Online - Elementary

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/30 90 ساعت
3992

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/30 90 ساعت
3371

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1400/02/03 36 ساعت
4549

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1400/02/03 45 ساعت
3998

دوره زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1400/02/03 45 ساعت
4608

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/06 90 ساعت
4610

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/06 90 ساعت
4612

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/06 90 ساعت
3374

English For Accounting - EFA

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/02/08 54 ساعت
4770

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1400/02/17 45 ساعت
4772

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1400/02/17 45 ساعت
4768

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1400/02/17 45 ساعت
4598

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/19 45 ساعت
3828

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/19 45 ساعت
4766

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/19 45 ساعت
3983

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 90 ساعت
4656

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 90 ساعت
4655

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 90 ساعت
4596

EBW - Effective Business Writing - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   19:30 ~ 20:30 1400/02/29 20 ساعت
4548

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/29 45 ساعت
4657

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/02/30 90 ساعت
4659

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/02/30 90 ساعت
4658

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1400/02/30 90 ساعت
4773

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/10 90 ساعت
4774

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/10 90 ساعت
4776

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/10 90 ساعت
4767

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/18 45 ساعت
4769

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/18 45 ساعت
4771

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/18 45 ساعت
4775

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 90 ساعت
4777

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 90 ساعت
3994

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/03/26 90 ساعت
4117

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/03/28 90 ساعت
4778

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/03/28 90 ساعت
3993

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/03/28 90 ساعت

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3384

کارگاه آنلاین آموزش معاملات سهام در بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/01/30 8 ساعت
3387

کارگاه آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/01/30 8 ساعت
4780

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

در حال ثبت‌نام پنجشنبه (آنلاین)   14:00 ~ 20:00 1400/02/09 6 ساعت
4781

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام دوشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/02/13 4 ساعت
4783

کارگاه آنلاین معاملات فصلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/02/15 4 ساعت
4782

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/02/21 4 ساعت
4784

کارگاه آنلاین نحوه ارائه صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/02/22 3 ساعت
4503

کارگاه نحوه ارائه صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1400/02/22 3 ساعت

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3124

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-19 بر گزارشگری مالی، افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3191

دوره غیرحضوری زمان حال در زبان انگلیسی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3134

EBW - Effective Business Writing - Offline

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 20 ساعت
3306

کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3217

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3219

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3226

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3237

کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی در سال 1399

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3352

کارگاه غیرحضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3132

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 30 ساعت
3128

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 40 ساعت
3905

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3683

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3990

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
4229

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2021 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.