تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
کلیک کنید
سمینار معاملات فصلی (ماده 169 مکرر)
جزئیات این همایش
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1670

دوره سرپرستی امور مالی

محدود شنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/03/01 230 ساعت
1683

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1398/03/02 236 ساعت
1638

دوره سرپرستی امور مالی

محدود پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1398/03/02 230 ساعت
1699

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/03/03 236 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/03/06 290 ساعت
371

دوره جامع قوانین و مقررات

محدود یکشنبه و سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/03/07 115 ساعت
372

دوره جامع قوانین و مقررات

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/03/09 115 ساعت
802

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/03/12 250 ساعت
1746

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود شنبه و دوشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/03/18 236 ساعت
1145

دوره عالی پرورش مشاور مالی

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/03/19 180 ساعت
1726

حسابداری مدیریت: مدیریت تصمیم‌گیری

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/21 24 ساعت
1401

دوره حسابدار مدیریت خبره CIMA Farsi - CMA

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/21 200 ساعت
1760

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1398/03/23 209 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1398/03/23 412 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/04/06 250 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/04/20 180 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود یکشنبه و سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/04/25 184 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/05/17 184 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1615

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/31 21 ساعت
1612

نرم افزارهای مالیاتی

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/31 24 ساعت
1592

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

موجود سه‎شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/02/31 30 ساعت
1606

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/01 24 ساعت
1593

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

موجود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/03/01 72 ساعت
1599

حسابداری مالی 2

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/03/03 40 ساعت
1577

دوره اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/03/03 40 ساعت
1708

حسابداری مالی 1

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/03/03 40 ساعت
1554

روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

موجود شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/03/04 12 ساعت
1709

حسابداری مالی 1

موجود شنبه و دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/06 40 ساعت
1601

حسابداری پیمانکاری 1

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/07 21 ساعت
626

دوره رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری

موجود یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/12 12 ساعت
1560

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1398/03/17 80 ساعت
388

مبانی حقوقی قراردادها

موجود یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/19 12 ساعت
1661

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

موجود یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/19 30 ساعت
392

دوره طراحی و استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

موجود دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/20 30 ساعت
629

دوره مدیریت مالی 2

موجود دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/20 21 ساعت
1611

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/03/20 12 ساعت
1707

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/21 24 ساعت
1726

حسابداری مدیریت: مدیریت تصمیم‌گیری

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/21 24 ساعت
1659

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/21 21 ساعت
783

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/21 30 ساعت
1578

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

محدود سه‎شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/03/21 40 ساعت
1604

دوره آشنایی با استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/22 24 ساعت
1605

دوره حسابرسی در محیط های کامپیوتری

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/22 15 ساعت
398

دوره پرورش حسابدار خرید

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/22 21 ساعت
1711

تهیه صورت‎های مالی اساسی

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/22 24 ساعت
391

مدیریت جلسات

موجود شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/25 9 ساعت
1759

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/25 30 ساعت
1595

استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای داوطلبان آزمون حسابدار رسمی

موجود دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/27 12 ساعت
1734

تهیه صورت جریان وجوه نقد

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/28 12 ساعت
1710

دوره کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/28 24 ساعت
1737

دوره حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

موجود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/03/29 24 ساعت
1736

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

موجود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/03/30 72 ساعت
1739

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود جمعه   14:00 ~ 18:00 1398/04/07 30 ساعت
1735

بودجه‎بندی جامع

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/11 21 ساعت
1602

حسابداری پیمانکاری 2

موجود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/11 21 ساعت
1738

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

موجود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/04/14 50 ساعت
1714

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/07 80 ساعت
1754

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/14 80 ساعت
1756

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود پنجشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/05/17 48 ساعت
1733

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود سه شنبه   17:00 ~ 20:30 1398/05/22 40 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1773

سمینار هفتگی معرفی دوره های بین المللی

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 16:00 1398/03/02 2 ساعت
1774

سمینار هفتگی معرفی دوره های بین المللی

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 16:00 1398/03/09 2 ساعت
1663

Financial Accounting

موجود شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/18 54 ساعت
1662

Management Accounting

موجود دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/20 54 ساعت
1668

Strategic Business Reporting

موجود پنجشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/03/21 54 ساعت
1664

Performance Management

موجود سه‌شنبه - جمعه   17:00 ~ 20:00 1398/03/21 54 ساعت
1329

Taxation - Online

موجود چهارشنبه (آنلاین)   19:00 ~ 23:00 1398/03/22 40 ساعت
1658

Accountant in Business

موجود چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/22 54 ساعت
688

Advanced Financial Management

موجود پنجشنبه   09:00 ~ 13:00 1398/03/23 45 ساعت
689

Strategic Business Leader

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 18:00 1398/03/23 45 ساعت
838

Financial Management

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 18:00 1398/03/23 40 ساعت
837

Audit and Assurance

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 18:00 1398/03/23 45 ساعت
1666

Taxation

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 19:00 1398/03/23 50 ساعت
1772

سمینار هفتگی معرفی دوره های بین المللی

موجود پنجشنبه   14:00 ~ 16:00 1398/03/23 2 ساعت
1665

Performance Management - Online

موجود جمعه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1398/03/24 40 ساعت
1333

Financial Reporting - Online

موجود جمعه   16:00 ~ 20:00 1398/03/24 40 ساعت
1667

Financial Reporting

موجود جمعه   09:00 ~ 14:00 1398/03/24 50 ساعت
1669

DIP IFR

موجود یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/07/07 72 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1237

طرح ویژه برگزاری آزمونهای آزمایشی انتخاب حسابدار رسمی

موجود   08:00 ~ 16:00 1398/02/27 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال
1560

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

تکمیل جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1398/03/17 80 ساعت
1714

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/07 80 ساعت
1754

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/14 80 ساعت
1756

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود پنجشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/05/17 48 ساعت
1757

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

موجود پنجشنبه   08:00 ~ 12:00 1398/05/17 48 ساعت
1755

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

موجود پنجشنبه   12:00 ~ 16:00 1398/05/17 48 ساعت
1758

قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

موجود چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/05/23 40 ساعت
1240

آزمون تکمیلی

موجود جمعه   08:00 ~ 16:00 1398/07/12 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال
1242

آزمون نهایی

موجود جمعه   08:00 ~ 16:00 1398/08/17 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1654

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/02/31 45 ساعت
591

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/03/03 45 ساعت
1655

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/03/05 45 ساعت
1745

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/03/31 45 ساعت
1656

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/02 54 ساعت
570

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود دوشنبه و چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/04/05 45 ساعت
1743

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic B

موجود جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/04/07 45 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1649

کارگاه دادرسی مالیاتی پرونده های مالیاتی موردی (Case Study)

موجود پنجشنبه   08:00 ~ 14:00 1398/03/02 6 ساعت
1651

کارگاه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

محدود جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/03/03 4 ساعت
1712

کارگاه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

موجود جمعه   08:30 ~ 17:30 1398/03/24 8 ساعت
1740

کارگاه سرمایه‌گذاری در بورس

موجود جمعه   09:00 ~ 17:00 1398/03/31 8 ساعت
1713

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

موجود جمعه   09:00 ~ 17:00 1398/03/31 8 ساعت
1741

کارگاه گزارش‎نویسی حسابرسی

موجود پنجشنبه   09:00 ~ 13:00 1398/05/03 4 ساعت
از کجا آغاز کنیم؟
  • می‌خواهم در PACT ثبت نام کنم
  • دانشجوی فعلی PACT هستم
  • می خواهم در دوره ACCA ثبت‎نام کنم
background
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2019 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.