تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در همایش
کلیک کنید
سمینار استانداردهای جدید حسابداری ایران
جزئیات این همایش
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1804

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1398/04/27 230 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود یکشنبه و سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/05/01 184 ساعت
1870

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/05/03 236 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/05/03 250 ساعت
371

دوره جامع قوانین و مقررات

محدود یکشنبه و سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/05/08 115 ساعت
1760

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1398/05/10 209 ساعت
372

دوره جامع قوانین و مقررات

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/05/10 115 ساعت
1862

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/05/11 236 ساعت
1145

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/05/13 180 ساعت
1849

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1398/05/17 290 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/05/17 184 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

محدود پنجشنبه عصر   14:00 ~ 18:00 1398/05/17 180 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1398/05/24 412 ساعت
1961

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام شنبه و دو‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/05/26 230 ساعت
1962

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/05/27 209 ساعت
1936

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود یکشنبه‌ و سه‎شنبه‌   17:00 ~ 20:00 1398/05/27 236 ساعت
802

دوره حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‎شنبه   17:00 ~ 20:00 1398/05/27 250 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/05/30 290 ساعت
1944

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1398/06/02 236 ساعت
1401

دوره حسابدار مدیریت خبره CIMA Farsi - CMA

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/06/12 200 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1803

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

محدود چهارشنبه ها   17:00 ~ 21:00 1398/04/26 72 ساعت
1911

حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1398/04/28 40 ساعت
1738

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

محدود جمعه ها   09:00 ~ 13:00 1398/04/28 50 ساعت
1843

کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   14:00 ~ 17:00 1398/04/29 30 ساعت
1891

دوره حسابرسی داخلی در حوزه پیمانکاری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/04/30 60 ساعت
388

مبانی حقوقی قراردادها

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/04/30 12 ساعت
1844

تهیه صورت‎های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   14:00 ~ 17:00 1398/04/31 24 ساعت
1601

حسابداری پیمانکاری 1

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/01 21 ساعت
1735

بودجه‎بندی جامع

محدود سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/01 21 ساعت
1842

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

محدود چهارشنبه   14:00 ~ 17:00 1398/05/02 50 ساعت
1883

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

محدود چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/02 12 ساعت
1957

دوره جامع قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:30 ~ 13:30 1398/05/03 24 ساعت
391

مدیریت جلسات

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/05 9 ساعت
1554

روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/05 12 ساعت
1714

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/07 80 ساعت
1602

حسابداری پیمانکاری 2

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/08 21 ساعت
1819

فن ترجمه متون حسابداری

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه   17:00 ~ 21:00 1398/05/08 30 ساعت
1884

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

محدود سه‎شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/05/08 30 ساعت
1922

کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   14:00 ~ 18:00 1398/05/11 30 ساعت
629

دوره مدیریت مالی 2

محدود دوشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/14 21 ساعت
392

دوره طراحی و استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

در حال ثبت‌نام یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/14 30 ساعت
1902

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/14 24 ساعت
1882

آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/14 12 ساعت
1754

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/14 80 ساعت
1904

تهیه صورت جریان وجوه نقد

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/15 12 ساعت
1756

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/05/17 48 ساعت
1905

دوره مدیریت مالی 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/20 21 ساعت
1927

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/05/22 48 ساعت
1908

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/22 21 ساعت
625

دوره حسابرسی مالی

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/22 24 ساعت
1733

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

محدود سه شنبه   17:00 ~ 20:30 1398/05/22 40 ساعت
1604

دوره آشنایی با استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/23 24 ساعت
398

دوره پرورش حسابدار خرید

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/23 21 ساعت
1605

دوره حسابرسی در محیط های کامپیوتری

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/23 15 ساعت
1903

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/23 30 ساعت
1845

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/05/23 40 ساعت
1955

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1398/05/25 72 ساعت
1956

حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1398/05/25 40 ساعت
1958

حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام شنبه و چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/26 40 ساعت
1910

حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/26 40 ساعت
1909

تهیه صورت‎های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/26 24 ساعت
626

دوره رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/27 12 ساعت
1595

استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای داوطلبان آزمون حسابدار رسمی

محدود دوشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/28 12 ساعت
1913

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/05/28 30 ساعت
1919

مدیریت ریسک

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/30 21 ساعت
1912

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/05/30 24 ساعت
1960

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1398/06/01 30 ساعت
1916

نرم افزارهای مالیاتی

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/06/04 24 ساعت
1918

دوره حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/06/04 24 ساعت
1917

دوره کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/06/05 24 ساعت
1923

دوره اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1398/06/08 40 ساعت
1914

دوره حسابرسی داخلی در حوزه بانکداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/06/11 60 ساعت
1906

بودجه‎بندی جامع

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1398/06/12 21 ساعت
1915

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/06/27 72 ساعت
1907

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1398/07/03 12 ساعت

دوره‌های آنلاین

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1932

کارگاه دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1398/05/18 8 ساعت
1934

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

در حال ثبت‌نام شنبه و یکشنبه (آنلاین)   18:00 ~ 22:00 1398/05/26 8 ساعت
1930

کارگاه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)

در حال ثبت‌نام یکشنبه (آنلاین)   18:00 ~ 22:00 1398/05/27 4 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1774

سمینار هفتگی معرفی دوره های بین المللی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   14:00 ~ 16:00 1398/04/27 2 ساعت
1007

Corporate and Business Law (UK)

در حال ثبت‌نام شنبه - دوشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/06/16 54 ساعت
1669

DIP IFR

در حال ثبت‌نام یکشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/07/07 72 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1237

طرح ویژه برگزاری آزمونهای آزمایشی انتخاب حسابدار رسمی

در حال ثبت‌نام   08:00 ~ 16:00 1398/02/27 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال
1803

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

محدود چهارشنبه ها   17:00 ~ 21:00 1398/04/26 72 ساعت
1714

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/07 80 ساعت
1754

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود دوشنبه   16:00 ~ 21:00 1398/05/14 80 ساعت
1756

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/05/17 48 ساعت
1757

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   08:00 ~ 12:00 1398/05/17 48 ساعت
1755

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   12:00 ~ 16:00 1398/05/17 48 ساعت
1927

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام سه‎شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/05/22 48 ساعت
1758

قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1398/05/23 40 ساعت
1926

دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی

در حال ثبت‌نام دوره پایان هفته   08:00 ~ 17:00 1398/05/24 255 ساعت
1928

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/05/26 48 ساعت
1929

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1398/05/28 48 ساعت
1240

آزمون آزمایشی تکمیلی

در حال ثبت‌نام جمعه   08:00 ~ 16:00 1398/07/12 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال
1242

آزمون آزمایشی نهایی

در حال ثبت‌نام جمعه   08:00 ~ 16:00 1398/08/17 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1897

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic B

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/01 45 ساعت
1895

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary B

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/01 45 ساعت
1886

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه و سه‎شنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/01 45 ساعت
1898

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام شنبه و چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/02 45 ساعت
1885

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام شنبه و چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1398/05/02 45 ساعت
1952

EBW - Effective Business Writing

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   11:00 ~ 13:00 1398/05/03 20 ساعت
1896

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/05/04 45 ساعت
1894

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/05/04 45 ساعت
1745

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary B

در حال ثبت‌نام جمعه   08:30 ~ 13:30 1398/05/04 45 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
1901

کارگاه مطالعات موردی قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   14:00 ~ 18:00 1398/04/27 4 ساعت
1899

کارگاه قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه   08:00 ~ 12:00 1398/04/27 4 ساعت
1892

کارگاه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

در حال ثبت‌نام جمعه صبح   08:30 ~ 12:30 1398/04/28 4 ساعت
1741

کارگاه گزارش‎نویسی حسابرسی

محدود پنجشنبه   09:00 ~ 13:00 1398/05/03 4 ساعت
1935

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1398/05/04 8 ساعت
1893

کارگاه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 13:00 1398/05/04 4 ساعت
1848

نشست تابستانه با موضوع صورت‌های مالی تلفیقی

در حال ثبت‌نام شنبه   09:00 ~ 17:00 1398/05/26 8 ساعت
1959

کارگاه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام جمعه   08:30 ~ 17:30 1398/06/01 8 ساعت
1931

کارگاه دادرسی مالیاتی پرونده های مالیاتی موردی (Case Study)

در حال ثبت‌نام جمعه   08:00 ~ 14:00 1398/06/01 6 ساعت
از کجا آغاز کنیم؟
  • می‌خواهم در PACT ثبت نام کنم
  • دانشجوی فعلی PACT هستم
  • می خواهم در دوره ACCA ثبت‎نام کنم
background
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2019 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.