تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
170,798 نفر دانش‌پذیر
2,124 دوره درحال برگزاری
بیش از 12,072 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
651

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
3887

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
652

دوره حضوری سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
4026

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
653

دوره حضوری عالی پرورش مدیر مالی

209 ساعت زمان‌های برگزاری
4046

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

209 ساعت زمان‌های برگزاری
10154

دوره آنلاین پرورش کارشناس خبره ریسک-سطح اول

180 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10161
دوشنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/05/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9592

دوره حضوری عالی پرورش کارشناس خبره ارزش‌گذاری

168 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9602
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/04/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5977

دوره آنلاین مدیریت مالی اجرایی (پیشرفته)

120 ساعت زمان‌های برگزاری
9148

دوره آنلاین پرورش مشاور کار و تامین اجتماعی (با رویکرد اجرایی)

123 ساعت زمان‌های برگزاری
5093

دوره حضوری عالی مشاور مالیاتی خبره

160 ساعت زمان‌های برگزاری
5102

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

160 ساعت زمان‌های برگزاری
276

دوره حضوری جامع قوانین و مقررات

115 ساعت زمان‌های برگزاری
4300

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

115 ساعت زمان‌های برگزاری
322

دوره حضوری حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9441
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/04/04
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4342

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9913
پنجشنبه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 18:00
1402/04/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4266

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

180 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9799
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/04/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8992

دوره حضوری حسابدار مدیریت خبره-CIMA فارسی

270 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9002
دوشنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/04/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8949

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره-CIMA فارسی

270 ساعت زمان‌های برگزاری
5060

دوره آنلاین عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

170 ساعت زمان‌های برگزاری
278

دوره حضوری عالی حسابداری پیمانکاری

184 ساعت زمان‌های برگزاری
4480

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

184 ساعت زمان‌های برگزاری
332

دوره حضوری مدیریت اجرایی MBA

412 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
424
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 13:00
1402/03/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6931

دوره آنلاین مدیریت اجرایی MBA

412 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6944
پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)
08:00 ~ 13:00
1402/03/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
268

دوره حضوری مدیریت اجرایی DBA

290 ساعت زمان‌های برگزاری
6905

دوره آنلاین مدیریت اجرایی DBA

290 ساعت زمان‌های برگزاری

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
308

دوره حضوری رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9360
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2731

دوره حضوری مدیریت استراتژیک

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8323
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3687

دوره حضوری-آنلاین IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9683
پنجشنبه صبح‌ها
09:00 ~ 13:00
1402/03/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
297

دوره حضوری حسابداری پیمانکاری 2

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10063
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
315

دوره حضوری حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
294

دوره حضوری تهیه صورت جریان‌های نقدی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
295

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9853
جمعه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1402/03/26
محدود
جزییات و ثبت‌نام
635

دوره حضوری مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9757
دوشنبه عصرها
16:00 ~ 21:00
1402/03/29
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3411

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10257
چهارشنبه عصرها
17:00 ~ 20:00
1402/06/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
316

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
310

دوره حضوری مدیریت مالی 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9346
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
298

دوره حضوری بودجه‌بندی جامع

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9824
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
317

دوره حضوری قوانین و مقررات دائمی مالیات بر ارزش افزوده

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9938
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/04/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
271

دوره حضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9569
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
435

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
292

دوره حضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9962
شنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
293

دوره حضوری حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
296

دوره حضوری حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10061
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
312

دوره حضوری حسابداری عملی با نرم افزار

50 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9678
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
873

دوره حضوری قانون تجارت

16 ساعت زمان‌های برگزاری
1243

دوره حضوری بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8666
سه شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1402/03/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1518

دوره حضوری روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9826
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1837

دوره حضوری سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

20 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7311
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
945

دوره حضوری مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10146
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2877

دوره حضوری مدیریت ریسک مالی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
6463

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌های تجاری

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9067
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/04/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6717

دوره حضوری بهایابی پیشرفته

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9358
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/06/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
306

دوره حضوری حسابرسی عملیاتی و داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9844
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9725

دوره حضوری مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده - سطح اول

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10038
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/04/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9727

دوره حضوری مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده - سطح دوم

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9728
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9729

دوره حضوری مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده - سطح سوم

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9730
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/04/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
309

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
281

دوره حضوری آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

112 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7280
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 21:30
1402/03/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
404

دوره حضوری آیین دادرسی مالیاتی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9050
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1119

دوره حضوری کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9901
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2616

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9885
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3681

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8023
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4105

دوره حضوری حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9814
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6183

دوره حضوری مذاکره در حسابرسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6187
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6181

دوره حضوری قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

24 ساعت زمان‌های برگزاری
6379

دوره حضوری حسابرسی منابع انسانی

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6380
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7170

دوره حضوری بازرسی دفاتر (حسابرسی بیمه) و ضوابط بیمه پیمانکاری

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9937
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/04/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
301

دوره حضوری مدیریت جلسات

9 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8322
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
318

دوره حضوری طراحی و استقرار سیستم‌­های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7338
جمعه صبح ها
09:00 ~ 13:00
1402/03/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
304

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

30 ساعت زمان‌های برگزاری
1563

دوره حضوری اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

30 ساعت زمان‌های برگزاری
284

دوره حضوری پرورش حسابدار اموال

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10080
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
285

دوره حضوری پرورش حسابدار انبار

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10078
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
288

دوره حضوری پرورش حسابدار فروش

21 ساعت زمان‌های برگزاری
286

دوره حضوری پرورش حسابدار خرید

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9842
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2842

دوره حضوری عالی تحلیلگر خبره بورس

84 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9867
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3687

دوره حضوری-آنلاین IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9683
پنجشنبه صبح‌ها
09:00 ~ 13:00
1402/03/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7090

دوره آنلاین حسابرسی داخلی در عمل

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10060
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2132

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
3411

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10257
چهارشنبه عصرها
17:00 ~ 20:00
1402/06/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3413

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
2115

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

20 ساعت زمان‌های برگزاری
2207

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10143
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2274

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2656

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2220

دوره آنلاین قانون تجارت

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9688
دوشنبه ها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2203

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9570
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3081

دوره آنلاین حسابداری پیمانکاری 2

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9682
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/03/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2661

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9856
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1402/04/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2663

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10145
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2666

دوره آنلاین آیین دادرسی مالیاتی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9855
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3096

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9886
سه شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4965

دوره آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10024
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1402/04/02
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5873

دوره آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی 1 و 2

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8805
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1402/04/23
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5874

دوره آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی 5

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5878
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1402/04/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3101

دوره آنلاین پرورش حسابدار اموال

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10081
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3103

دوره آنلاین پرورش حسابدار انبار

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10079
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3211

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9845
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/22
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3465

دوره آنلاین پرورش حسابدار فروش

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10065
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3467

دوره آنلاین پرورش حسابدار خرید

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9841
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6047

دوره آنلاین آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

112 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9402
شنبه تا جمعه (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1402/03/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3822

دوره آنلاین مدیریت ریسک

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9818
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/30
محدود
جزییات و ثبت‌نام
4107

دوره آنلاین حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9815
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4123

دوره آنلاین بودجه‌بندی جامع

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9857
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
15:00 ~ 18:00
1402/03/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4604

دوره آنلاین تهیه صورت جریان‌های نقدی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9851
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4718

دوره آنلاین حسابرسی عملیاتی و داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9843
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5252

دوره آنلاین تحلیل داده با اکسل

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10253
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/04/13
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5254

دوره آنلاین هوش تجاری (Power BI)

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9738
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5481

دوره آنلاین عالی تحلیلگر خبره بورس

84 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9875
دوشنبه عصرها آنلاین
17:30 ~ 20:30
1402/03/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9980

دوره آنلاین طراحی و استقرار سیستم‌­های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9981
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 12:00
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6182

دوره آنلاین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

24 ساعت زمان‌های برگزاری
8766

دوره آنلاین تحلیل محیط کسب و کار و ریسک برای حسابرسان داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8767
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
9863

Audit and Assurance

40 ساعت زمان‌های برگزاری
4803

Business and Technology - Online

25 ساعت زمان‌های برگزاری
3366

Management Accounting - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9978
یکشنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1402/06/19
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3021

Financial Accounting - Online

۴۵ ساعت زمان‌های برگزاری
692

Performance Management - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
465

Financial Reporting

60 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9839
جمعه‌ صبح‌ها (حضوری)
09:00 ~ 14:00
1402/03/19
محدود
جزییات و ثبت‌نام
2340

Financial Management - Online

40 ساعت زمان‌های برگزاری
289

DIP IFR

57 ساعت زمان‌های برگزاری
7702

سمینار حضوری-آنلاین آشنایی با دوره‌های بین‌المللی ACCA

1 ساعت زمان‌های برگزاری

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
635

دوره حضوری مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
3413

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
847

دوره حضوری مروری جامع بر حسابداری صنعتی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10128
پنجشنبه عصرها
16:30 ~ 20:30
1402/06/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10154

دوره آنلاین پرورش کارشناس خبره ریسک-سطح اول

180 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10161
دوشنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1402/05/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3414

دوره آنلاین مروری جامع بر حسابداری صنعتی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
848

دوره حضوری مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10126
پنجشنبه عصرها
12:30 ~ 16:30
1402/06/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3415

دوره آنلاین مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10127
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1402/06/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
849

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10130
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1402/06/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3416

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10131
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1402/06/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
850

دوره حضوری قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10132
جمعه عصرها
14:00 ~ 18:00
1402/06/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3417

دوره آنلاین قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10133
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1402/06/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
283

دوره حضوری آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

142 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9465
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 20:30
1402/03/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7759

دوره آنلاین آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

142 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9935
شنبه تا جمعه
17:00 ~ 21:00
1402/03/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1243

دوره حضوری بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8666
سه شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1402/03/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
281

دوره حضوری آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

112 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7280
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 21:30
1402/03/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6047

دوره آنلاین آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

112 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9402
شنبه تا جمعه (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1402/03/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9971

کارگاه آنلاین ریاضیات مالی و کاربرد آن در استانداردهای حسابداری

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9972
جمعه صبح‌ (آنلاین)
08:00 ~ 11:00
1402/03/26
محدود
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3094

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3373

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3907

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
4660

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
5610

دوره آنلاین فشرده Upper-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
6864

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Advanced

90 ساعت زمان‌های برگزاری
4252

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
4609

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3679

دوره حضوری فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9884
جمعه‌ صبح‌ها
08:30 ~ 13:30
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5295

دوره حضوری فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9967
جمعه‌ صبح‌ها
08:30 ~ 13:30
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2727

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
3221

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic B

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
4223
جمعه‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 14:00
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3827

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
3825

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8991
جمعه‌ها (آنلاین)
08:30 ~ 13:30
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
550

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10037
روزهای زوج
15:30 ~ 17:00
1402/03/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
325

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9979
جمعه صبح‌ها
08:30 ~ 13:30
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
326

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9838
جمعه‌ صبح‌ها
08:30 ~ 13:30
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
327

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9811
جمعه‌ صبح‌ها
08:30 ~ 13:30
1402/04/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9505

دوره حضوری فشرده زبان تخصصی حسابداری (EFA)

60 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9506
شنبه و چهارشنبه عصرها
18:00 ~ 21:00
1402/03/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9589

دوره آنلاین فشرده زبان تخصصی حسابداری (EFA)

60 ساعت زمان‌های برگزاری
5497

دوره آنلاین فشرده گرامر

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9652
جمعه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 17:00
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3287

کارگاه آنلاین فشرده نامه‌نگاری و ایمیل رسمی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9653
جمعه عصر(آنلاین)
16:00 ~ 19:00
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5303

دوره آنلاین انگلیسی برای مکالمات تلفنی در تجارت

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7534
جمعه‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8520

کارگاه حضوری یک روزه نگارش زبان انگلیسی(writing) ازجمله تا مقاله

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8547
جمعه‌ عصر
14:00 ~ 19:00
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9854

دوره آنلاین ویژه مکالمه Speak Now1

36 ساعت زمان‌های برگزاری
9859

دوره آنلاین ویژه مکالمه Speak Now 2

36 ساعت زمان‌های برگزاری

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
10045

کارگاه حضوری کاربردی صدور صورتحساب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بصورت عملی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10107
جمعه عصر
14:00 ~ 18:00
1402/03/19
تکمیل
جزییات و ثبت‌نام
10047

کارگاه حضوری تحلیل حساسیت سود (موضوع گزارش تفسیری مدیریت)

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10048
دوشنبه عصر
17:30 ~ 20:30
1402/03/22
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
335

کارگاه حضوری حسابداری حقوق و دستمزد

6 ساعت زمان‌های برگزاری
2212

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

5 ساعت زمان‌های برگزاری
402

کارگاه حضوری قانون مبارزه با پولشویی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
2110

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
510

کارگاه حضوری معاملات فصلی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10076
سه‌شنبه عصر
17:00 ~ 21:00
1402/03/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2134

کارگاه آنلاین معاملات فصلی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10077
سه‌شنبه عصر (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1402/03/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
759

کارگاه حضوری اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10074
شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1402/03/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2205

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10075
شنبه عصرها (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1402/03/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5318

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (مشاغل)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9711
شنبه عصر (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1402/03/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1110

کارگاه حضوری سرمایه‌گذاری در بورس

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7714
سه‌شنبه عصر
17:00 ~ 21:00
1402/03/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1814

کارگاه حضوری حاکمیت شرکتی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10067
پنجشنبه عصر
17:30 ~ 20:30
1402/03/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2760

کارگاه آنلاین حاکمیت شرکتی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10068
پنجشنبه عصر (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1402/03/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2899

کارگاه حضوری مدیریت مالی شخصی (مدیریت ثروت)

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8675
جمعه عصر
14:00 ~ 18:00
1402/04/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7141

کارگاه حضوری تحریر دفاتر و آیین‌نامه و مقررات آن

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9822
جمعه عصر
14:00 ~ 18:00
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7143

کارگاه آنلاین تحریر دفاتر و آیین‌نامه و مقررات آن

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9823
جمعه عصر (آنلاین)
14:00 ~ 18:00
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9179

کارگاه حضوری مفاهیم مالی و ریاضیات فروش

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9180
جمعه عصرها
13:00 ~ 18:00
1402/04/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9971

کارگاه آنلاین ریاضیات مالی و کاربرد آن در استانداردهای حسابداری

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9972
جمعه صبح‌ (آنلاین)
08:00 ~ 11:00
1402/03/26
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5872

کارگاه آنلاین نحوه تکمیل صورت‌های مالی اساسی در بخش عمومی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
10254
جمعه صبح (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1402/04/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5875

کارگاه آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7376
جمعه صبح (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1402/03/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3305

کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3306
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3216

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3217
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3225

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3226
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3129

دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3130
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3351

کارگاه غیرحضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3352
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3131

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3132
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3127

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3128
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3903

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3905
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3636

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3683
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3988

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3990
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
4228

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
4229
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5381

دوره غیرحضوری استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (استاندارد15)

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5382
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
حسابداران خبره

آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره

شرکت در دوره‌های آموزشگاه حسابداری pact، علاوه بر گذراندن دوره‌های گوناگون حسابداری و مالی، از مزایای زیادی نیز استفاده کنید. پکت به شما انواع دوره‌های حسابداری مانند دوره حسابداری صنعتی، دوره حسابداری مالی، دوره حسابداری پیمانکاری، دوره حسابداری مالیاتی، دوره حسابرسی داخلی و آمادگی آزمون حسابدار رسمی را آموزش می‌دهد. در آموزش حسابداری مالی، شما می‌توانید اطلاعات مالی تمامی واحدها را بر اساس اصول حسابداری در ترازنامه، صورت سود و زیان و باقی گزارش‌های مالی به شکل داده‌های خام جمع‌آوری کرده و از آن‌ها برای مستندسازی داخلی شرکت یا سازمان و همچنین ارائه گزارش مالی به سهامداران و ذینفعان استفاده کنید. همچنین شما می‌توانید با گذراندن دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی، برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی بیش از پیش آماده شوید. البته برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی، تنها گذراندن دوره‌های آموزشگاه حسابداری یا تحصیل در رشته حسابداری کافی نیست و باید سابقه کاری نیز داشته باشید.

حسابداری، رشته‌ای پُرطرفدار و شغلی پُردرآمد است. اگر به هر اداره، شرکت، کارخانه، فروشگاه و بنگاه اقتصادی سر بزنید، غیرممکن است کسی را به عنوان حسابدار نبینید. تعریف حسابداری شاید ساده به نظر برسد، اما به‌طور کلی حسابداری را می‌توان مجموعه فرآیندهای جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت و تلخیص اطلاعات و تهیه گزارش از آن‌ها نام برد. امروزه مفاهیم حسابداری آنقدر گسترده شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را تنها در یک دوره یاد گرفت. آموزش اصول حسابداری از هر دو راه ممکن است، اما برای یادگیری درست و کامل انواع حسابداری، تنها باید به سراغ آموزش‌های آکادمیک مانند هنرستان حسابداری، آموزشگاه حسابداری و دانشگاه حسابداری بروید. به عنوان یک حسابدار خبره، باید از مفروضات حسابداری آگاه باشید؛ نحوه مدیریت ریسک را بشناسید و توانایی ایجاد تمایز میان دارایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان را داشته باشید. برای فراگرفتن این دوره‌ها تنها می‌توانید به سراغ آموزشگاه حسابداری بروید. پکت، قدیمی‌ترین و معتبرترین آموزشگاه حسابداری است که دوره‌های آموزش حسابداری خود را به دو شکل حضوری و آنلاین برگزار می‌کند.

شرکت در دوره‌های حضوری، مجازی (آفلاین و آنلاین) آموزشگاه حسابداری pact مانند دوره مدیریت ریسک و دوره‌های آموزش حسابرسی، به شما کمک می‌کند تا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از زمان خود نیز به شکل بهینه استفاده کنید. پکت به شما کمک می‌کند تا علاوه بر افزایش مهارت‌های عمومی و توانایی‌های خود در حوزه امور مالی، در مباحث دیگر هم توانمندتر شوید. برگزاری دوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، دوره‌های مدیریت کسب و کار (دوره MBA و دوره DBA) و دوره‌های زبان انگلیسی به شکل حضوری و آنلاین از این دست دوره‌هاست. دوره‌های آموزشگاه حسابداری پکت در ساعت و روزهای مختلفی برگزار می‌شود و شما می‌توانید متناسب با برنامه کاری و زمانی خود، در چند دوره و کلاس ثبت‌نام کنید. شرایط پرداخت هزینه‌ی دوره‌ها (نقد و اقساط) به نحوی است که کمترین فشار و استرس را به شما وارد کند. از طرف دیگر، امکان رزرو موقت دوره‌ها و کلاس‌های آموزشگاه حسابداری پکت نیز برای تمامی کاربران وجود دارد. علاقه‌مندان به دوره‌های حسابداری و حسابرسی، نباید فرصت ارتقای شغلی و رشد دانش تئوری و عملی خود را زیر نظر بهترین اساتید و آموزگاران خبره از دست بدهند. برای گذراندن انواع دوره‌های حسابداری و مشاوره‌ای (مانند دوره مشاور مالیاتی و دوره مشاور بیمه)، می‌توانید روی خدمات آموزشگاه حسابداری pact حساب کنید. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام، لطفاً با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ادامه مطلب
Copyright 2023 PACT Edu. All rights reserved.
در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شوید تا:
از همایش‌های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‌های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‌های جدید و تخفیفات دوره‌ها قرار گیرید.
هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
تاریخ تولد
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شدید سپاسگزاریم.