تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
167,235 نفر دانش‌پذیر
2,344 دوره درحال برگزاری
بیش از 11,064 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
651

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
3887

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
652

دوره حضوری سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
4026

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
653

دوره حضوری عالی پرورش مدیر مالی

209 ساعت زمان‌های برگزاری
4046

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

209 ساعت زمان‌های برگزاری
5977

دوره آنلاین مدیریت مالی اجرایی (پیشرفته)

120 ساعت زمان‌های برگزاری
9112

دوره حضوری پرورش مشاور کار و تامین اجتماعی (با رویکرد اجرایی)

123 ساعت زمان‌های برگزاری
9148

دوره آنلاین پرورش مشاور کار و تامین اجتماعی (با رویکرد اجرایی)

123 ساعت زمان‌های برگزاری
5093

دوره حضوری عالی مشاور مالیاتی خبره

160 ساعت زمان‌های برگزاری
5102

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

160 ساعت زمان‌های برگزاری
276

دوره حضوری جامع قوانین و مقررات

115 ساعت زمان‌های برگزاری
4300

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

115 ساعت زمان‌های برگزاری
322

دوره حضوری حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9441
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/12/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4342

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9378
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/12/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
277

دوره حضوری عالی پرورش مشاور مالی

180 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8343
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4266

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

180 ساعت زمان‌های برگزاری
702

دوره حضوری حسابدار مدیریت خبره

200 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9269
دوشنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5385

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره

200 ساعت زمان‌های برگزاری
8992

دوره حضوری حسابدار مدیریت خبره-CIMA فارسی

270 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9002
دوشنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8949

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره-CIMA فارسی

270 ساعت زمان‌های برگزاری
5060

دوره آنلاین عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

170 ساعت زمان‌های برگزاری
278

دوره حضوری عالی حسابداری پیمانکاری

184 ساعت زمان‌های برگزاری
4480

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

184 ساعت زمان‌های برگزاری
332

دوره حضوری مدیریت اجرایی MBA

412 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
424
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 13:00
1402/01/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6931

دوره آنلاین مدیریت اجرایی MBA

412 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6944
پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)
08:00 ~ 13:00
1402/01/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
268

دوره حضوری مدیریت اجرایی DBA

290 ساعت زمان‌های برگزاری
6905

دوره آنلاین مدیریت اجرایی DBA

290 ساعت زمان‌های برگزاری

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
9356

حسابداری پیمانکاری 2

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9356
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
303

دوره حضوری حسابرسی مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9359
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
308

دوره رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9360
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2731

دوره مدیریت استراتژیک

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8323
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/12/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
315

دوره حضوری حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
294

دوره حضوری تهیه صورت جریان‌های نقدی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
406

دوره حضوری مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9082
یکشنبه عصرها
17:00 ~ 20:30
1401/11/23
تکمیل
جزییات و ثبت‌نام
295

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9361
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1402/02/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
316

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
310

دوره حضوری مدیریت مالی 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9346
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/12/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
298

دوره حضوری بودجه‌بندی جامع

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9256
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
317

دوره حضوری قوانین و مقررات دائمی مالیات بر ارزش افزوده

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9347
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
271

دوره حضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8627
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
435

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9198
جمعه‌ صبح‌ها
10:00 ~ 14:00
1401/11/21
تکمیل
جزییات و ثبت‌نام
292

دوره حضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
293

دوره حضوری حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
296

دوره حضوری حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9355
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
283

دوره حضوری آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

142 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9465
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 20:30
1401/12/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
312

دوره حضوری حسابداری عملی با نرم افزار

50 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9044
جمعه صبح ها
09:00 ~ 13:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
873

دوره حضوری قانون تجارت

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9045
جمعه صبح‌ها
09:00 ~ 13:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
814

دوره حضوری حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9048
دوشنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1243

دوره حضوری بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8666
سه شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1518

دوره حضوری روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8796
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1837

دوره حضوری سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

20 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7311
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/12/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
945

دوره حضوری مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9060
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3460

دوره حضوری قوانین و مقررات بازار سرمایه

9 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9064
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7444

دوره حضوری-آنلاین نظام حسابداری بخش عمومی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7445
دوشنبه عصرها
19:00 ~ 21:00
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7446

دوره حضوری-آنلاین مروری جامع بر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7447
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1401/12/04
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7448

دوره حضوری-آنلاین قانون محاسبات عمومی و دستورالعمل‌های آن

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7449
یکشنبه عصرها
19:00 ~ 21:00
1401/12/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7450

دوره حضوری-آنلاین قوانین و مقررات معاملات دولتی

20 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7451
پنجشنبه عصرها
13:00 ~ 16:00
1401/12/04
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2877

دوره حضوری مدیریت ریسک مالی

16 ساعت زمان‌های برگزاری
282

دوره حضوری آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9400
همه روزه
17:30 ~ 21:30
1401/11/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6463

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌های تجاری

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9067
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/12/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6717

دوره حضوری بهایابی پیشرفته

27 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9358
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/12/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
309

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9262
دوشنبه عصرها
17:00 ~ 20:30
1401/11/24
محدود
جزییات و ثبت‌نام
281

دوره حضوری آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

112 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7280
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 21:30
1401/11/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
526

دوره حضوری حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8786
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
404

دوره حضوری آیین دادرسی مالیاتی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9050
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
441

دوره حضوری نرم افزارهای مالیاتی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8787
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/26
محدود
جزییات و ثبت‌نام
1119

دوره حضوری کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8797
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2616

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (مقدماتی)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7629
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3681

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8023
جمعه عصرها
14:00 ~ 17:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6183

دوره حضوری مذاکره در حسابرسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6187
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/12/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6184

دوره حضوری تحلیل محیط کسب و کار و ریسک برای حسابرسان داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8754
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6181

دوره حضوری قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9363
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/26
محدود
جزییات و ثبت‌نام
6379

دوره حضوری حسابرسی منابع انسانی

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6380
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/12/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7038

دوره حضوری حسابرسی داخلی در عمل

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9364
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1401/11/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7170

دوره حضوری بازرسی دفاتر (حسابرسی بیمه) و ضوابط بیمه پیمانکاری

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9365
جمعه عصرها
13:30 ~ 16:30
1401/11/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
301

دوره حضوری مدیریت جلسات

9 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8322
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/12/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
318

دوره حضوری طراحی و استقرار سیستم‌­های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7338
جمعه صبح ها
09:00 ~ 13:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
304

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

30 ساعت زمان‌های برگزاری
1563

دوره حضوری اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9205
جمعه صبح ها
09:00 ~ 12:00
1401/11/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
284

دوره حضوری پرورش حسابدار اموال

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9086
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
288

دوره حضوری پرورش حسابدار فروش

21 ساعت زمان‌های برگزاری
287

دوره حضوری پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9419
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
4201

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9260
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2132

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9055
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2115

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

20 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8774
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/12/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3413

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
2207

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2274

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2656

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2203

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8626
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2658

دوره آنلاین حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9042
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7759

دوره آنلاین آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

142 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9466
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 20:30
1401/12/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2661

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9259
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2944

دوره آنلاین IFRS فارسی - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8941
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/12/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2663

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9061
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7444

دوره حضوری-آنلاین نظام حسابداری بخش عمومی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7445
دوشنبه عصرها
19:00 ~ 21:00
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9110

دوره آنلاین قوانین و مقررات بازار سرمایه

9 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9111
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7446

دوره حضوری-آنلاین مروری جامع بر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7447
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1401/12/04
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7448

دوره حضوری-آنلاین قانون محاسبات عمومی و دستورالعمل‌های آن

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7449
یکشنبه عصرها
19:00 ~ 21:00
1401/12/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7450

دوره حضوری-آنلاین قوانین و مقررات معاملات دولتی

20 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7451
پنجشنبه عصرها
13:00 ~ 16:00
1401/12/04
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4965

دوره آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9108
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/12/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5873

دوره آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی 1 و 2

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8805
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/11/28
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5874

دوره آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی 5

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5878
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/11/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3086

دوره آنلاین کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9268
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
محدود
جزییات و ثبت‌نام
2321

دوره آنلاین آمادگی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9401
همه روزه
17:30 ~ 21:30
1401/11/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3463

دوره آنلاین پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9420
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3211

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8628
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3404

دوره آنلاین حسابداری عملی با نرم افزار

50 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9059
جمعه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 18:00
1401/12/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3465

دوره آنلاین پرورش حسابدار فروش

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9463
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3822

دوره آنلاین مدیریت ریسک

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9049
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/12/02
محدود
جزییات و ثبت‌نام
4604

دوره آنلاین تهیه صورت جریان‌های نقدی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8765
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5252

دوره آنلاین تحلیل داده با اکسل

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9333
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5254

دوره آنلاین هوش تجاری (Power BI)

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9257
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/12/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6182

دوره آنلاین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9453
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6462

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌های تجاری

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9068
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/12/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8766

دوره آنلاین تحلیل محیط کسب و کار و ریسک برای حسابرسان داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8767
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9454

دوره آنلاین حسابرسی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9455
جمعه صبح‌ها
09:00 ~ 13:00
1401/12/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
692

Performance Management - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
690

Taxation - Online

65ساعت زمان‌های برگزاری
1332

Financial Reporting - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9074
جمعه ها (آنلاین)
10:00 ~ 14:00
1401/12/26
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2329

Audit and Assurance - Online

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9073
پنجشنبه عصرها (آنلاین)
15:00 ~ 18:00
1401/12/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2340

Financial Management - Online

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9066
یکشنبه و جمعه (آنلاین)
19:00 ~ 22:00
1401/12/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7909

Strategic Business Leader - Online

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7910
یکشنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1401/12/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2342

Strategic Business Reporting - Online

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8207
جمعه‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 14:00
1401/12/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7702

سمینار حضوری-آنلاین آشنایی با دوره‌های بین‌المللی ACCA

1 ساعت زمان‌های برگزاری

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
4201

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9260
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
406

دوره حضوری مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9082
یکشنبه عصرها
17:00 ~ 20:30
1401/11/23
تکمیل
جزییات و ثبت‌نام
635

دوره حضوری مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
3413

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
847

دوره حضوری مروری جامع بر حسابداری صنعتی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9468
پنجشنبه عصرها
16:30 ~ 20:30
1402/02/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3414

دوره آنلاین مروری جامع بر حسابداری صنعتی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
848

دوره حضوری مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9471
پنجشنبه عصرها
12:30 ~ 16:30
1402/02/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3415

دوره آنلاین مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9472
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1402/02/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
849

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9467
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1402/02/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3416

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9475
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1402/02/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
850

دوره حضوری قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9462
جمعه عصرها
14:00 ~ 18:00
1402/02/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3417

دوره آنلاین قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9474
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1402/02/13
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
283

دوره حضوری آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

142 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9465
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 20:30
1401/12/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7759

دوره آنلاین آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

142 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9466
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 20:30
1401/12/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1243

دوره حضوری بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8666
سه شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
282

دوره حضوری آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9400
همه روزه
17:30 ~ 21:30
1401/11/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2321

دوره آنلاین آمادگی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9401
همه روزه
17:30 ~ 21:30
1401/11/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
281

دوره حضوری آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

112 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7280
شنبه تا جمعه
17:30 ~ 21:30
1401/11/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6047

دوره آنلاین آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

112 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9402
شنبه تا جمعه (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1401/11/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3094

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3373

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3907

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
4660

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
5610

دوره آنلاین فشرده Upper-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
6864

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Advanced

90 ساعت زمان‌های برگزاری
4252

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
4114

دوره آنلاین نیمه‌خصوصی فشرده زبان انگلیسی Basic

80 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
4118
روزهای زوج (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1401/11/26
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3192

دوره حضوری فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8977
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2727

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
3221

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic B

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
4223
جمعه‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 14:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3827

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
3825

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8991
جمعه‌ها (آنلاین)
08:30 ~ 13:30
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7989

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
550

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9190
جمعه عصرها
14:00 ~ 19:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1775

دوره حضوری زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic B

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8508
جمعه صبح‌ها
09:00 ~ 14:00
1401/11/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3044

دوره آنلاین زبان تخصصی حسابداری 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
6541

دوره آنلاین زبان تخصصی حسابداری 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
5497

دوره آنلاین فشرده گرامر

45 ساعت زمان‌های برگزاری
3287

کارگاه آنلاین فشرده نامه‌نگاری و ایمیل رسمی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9193
جمعه عصر(آنلاین)
16:00 ~ 19:00
1401/12/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5303

دوره آنلاین انگلیسی برای مکالمات تلفنی در تجارت

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7534
جمعه‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/11/21
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8520

کارگاه حضوری یک روزه نگارش زبان انگلیسی(writing) ازجمله تا مقاله

5 ساعت زمان‌های برگزاری
9459

کارگاه آنلاین یک روزه نگارش زبان انگلیسی(writing) ازجمله تا مقاله

5 ساعت زمان‌های برگزاری

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
335

کارگاه حضوری حسابداری حقوق و دستمزد

6 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9338
جمعه صبح‌
09:00 ~ 16:00
1401/11/21
تکمیل
جزییات و ثبت‌نام
2212

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9340
پنجشنبه عصر (آنلاین)
15:00 ~ 20:00
1401/11/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
402

کارگاه حضوری قانون مبارزه با پولشویی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9366
پنجشنبه صبح‌ها
09:00 ~ 13:00
1401/12/04
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2110

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9367
دوشنبه عصر (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1401/12/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6031

کارگاه حضوری تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده (مقدماتی)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6681
جمعه‌ صبح‌
09:00 ~ 13:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4911

کارگاه آنلاین تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده (مقدماتی)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
6682
جمعه صبح‌ (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
510

کارگاه حضوری معاملات فصلی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9368
جمعه عصر
14:00 ~ 18:00
1401/12/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2134

کارگاه آنلاین معاملات فصلی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9369
دوشنبه عصر (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
759

کارگاه حضوری اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9339
جمعه صبح
09:00 ~ 13:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2205

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9341
دوشنبه عصر (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1401/11/24
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1110

کارگاه حضوری سرمایه‌گذاری در بورس

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7714
سه‌شنبه عصر
17:00 ~ 21:00
1401/11/25
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2909

کارگاه آنلاین مالیات بر درآمد

6 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7050
پنجشنبه عصر (آنلاین)
14:00 ~ 17:00
1401/11/20
محدود
جزییات و ثبت‌نام
1814

کارگاه حضوری حاکمیت شرکتی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8673
پنجشنبه عصر
17:30 ~ 20:30
1401/11/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2760

کارگاه آنلاین حاکمیت شرکتی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8674
پنجشنبه عصر (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1401/11/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2899

کارگاه حضوری مدیریت مالی شخصی (مدیریت ثروت)

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8675
جمعه عصر
14:00 ~ 18:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9181

کارگاه آنلاین مدیریت مالی شخصی (مدیریت ثروت)

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9182
جمعه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 18:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9179

کارگاه حضوری مفاهیم مالی و ریاضیات فروش

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9180
جمعه عصرها
13:00 ~ 18:00
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4711

کارگاه آنلاین مفاهیم مالی و ریاضیات فروش

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
9062
جمعه عصر (آنلاین)
13:00 ~ 18:30
1401/11/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5872

کارگاه آنلاین نحوه تکمیل صورت‌های مالی اساسی در بخش عمومی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
8753
جمعه صبح (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/12/12
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5875

کارگاه آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
7376
جمعه صبح (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1401/12/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3125

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-19 بر گزارشگری مالی، افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3124
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3305

کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3306
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3218

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3219
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3216

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3217
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3225

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3226
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3129

دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3130
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3131

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3132
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3127

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3128
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3903

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3905
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3636

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3683
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3988

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3990
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
4228

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
4229
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5381

دوره غیرحضوری استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (استاندارد15)

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
5382
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3236

کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی در سال 1400

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
ظرفیت
3237
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
حسابداران خبره

آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره

شرکت در دوره‌های آموزشگاه حسابداری pact، علاوه بر گذراندن دوره‌های گوناگون حسابداری و مالی، از مزایای زیادی نیز استفاده کنید. پکت به شما انواع دوره‌های حسابداری مانند دوره حسابداری صنعتی، دوره حسابداری مالی، دوره حسابداری پیمانکاری، دوره حسابداری مالیاتی، دوره حسابرسی داخلی و آمادگی آزمون حسابدار رسمی را آموزش می‌دهد. در آموزش حسابداری مالی، شما می‌توانید اطلاعات مالی تمامی واحدها را بر اساس اصول حسابداری در ترازنامه، صورت سود و زیان و باقی گزارش‌های مالی به شکل داده‌های خام جمع‌آوری کرده و از آن‌ها برای مستندسازی داخلی شرکت یا سازمان و همچنین ارائه گزارش مالی به سهامداران و ذینفعان استفاده کنید. همچنین شما می‌توانید با گذراندن دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی، برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی بیش از پیش آماده شوید. البته برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی، تنها گذراندن دوره‌های آموزشگاه حسابداری یا تحصیل در رشته حسابداری کافی نیست و باید سابقه کاری نیز داشته باشید.

حسابداری، رشته‌ای پُرطرفدار و شغلی پُردرآمد است. اگر به هر اداره، شرکت، کارخانه، فروشگاه و بنگاه اقتصادی سر بزنید، غیرممکن است کسی را به عنوان حسابدار نبینید. تعریف حسابداری شاید ساده به نظر برسد، اما به‌طور کلی حسابداری را می‌توان مجموعه فرآیندهای جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت و تلخیص اطلاعات و تهیه گزارش از آن‌ها نام برد. امروزه مفاهیم حسابداری آنقدر گسترده شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را تنها در یک دوره یاد گرفت. آموزش اصول حسابداری از هر دو راه ممکن است، اما برای یادگیری درست و کامل انواع حسابداری، تنها باید به سراغ آموزش‌های آکادمیک مانند هنرستان حسابداری، آموزشگاه حسابداری و دانشگاه حسابداری بروید. به عنوان یک حسابدار خبره، باید از مفروضات حسابداری آگاه باشید؛ نحوه مدیریت ریسک را بشناسید و توانایی ایجاد تمایز میان دارایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان را داشته باشید. برای فراگرفتن این دوره‌ها تنها می‌توانید به سراغ آموزشگاه حسابداری بروید. پکت، قدیمی‌ترین و معتبرترین آموزشگاه حسابداری است که دوره‌های آموزش حسابداری خود را به دو شکل حضوری و آنلاین برگزار می‌کند.

شرکت در دوره‌های حضوری، مجازی (آفلاین و آنلاین) آموزشگاه حسابداری pact مانند دوره مدیریت ریسک و دوره‌های آموزش حسابرسی، به شما کمک می‌کند تا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از زمان خود نیز به شکل بهینه استفاده کنید. پکت به شما کمک می‌کند تا علاوه بر افزایش مهارت‌های عمومی و توانایی‌های خود در حوزه امور مالی، در مباحث دیگر هم توانمندتر شوید. برگزاری دوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، دوره‌های مدیریت کسب و کار (دوره MBA و دوره DBA) و دوره‌های زبان انگلیسی به شکل حضوری و آنلاین از این دست دوره‌هاست. دوره‌های آموزشگاه حسابداری پکت در ساعت و روزهای مختلفی برگزار می‌شود و شما می‌توانید متناسب با برنامه کاری و زمانی خود، در چند دوره و کلاس ثبت‌نام کنید. شرایط پرداخت هزینه‌ی دوره‌ها (نقد و اقساط) به نحوی است که کمترین فشار و استرس را به شما وارد کند. از طرف دیگر، امکان رزرو موقت دوره‌ها و کلاس‌های آموزشگاه حسابداری پکت نیز برای تمامی کاربران وجود دارد. علاقه‌مندان به دوره‌های حسابداری و حسابرسی، نباید فرصت ارتقای شغلی و رشد دانش تئوری و عملی خود را زیر نظر بهترین اساتید و آموزگاران خبره از دست بدهند. برای گذراندن انواع دوره‌های حسابداری و مشاوره‌ای (مانند دوره مشاور مالیاتی و دوره مشاور بیمه)، می‌توانید روی خدمات آموزشگاه حسابداری pact حساب کنید. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام، لطفاً با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ادامه مطلب
Copyright 2023 PACT Edu. All rights reserved.
در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شوید تا:
از همایش‌های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‌های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‌های جدید و تخفیفات دوره‌ها قرار گیرید.
هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
تاریخ تولد
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شدید سپاسگزاریم.