تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید.
183,314 نفر دانش‌پذیر
1,754 دوره درحال برگزاری
بیش از 18,575 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
279

دوره حضوری آمادگی آزمون حسابدار رسمی (کل دوره)

264 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16182
پنجشنبه و جمعه صبح‌ها
08:00 ~ 20:00
1403/06/29
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3412

دوره آنلاین آمادگی آزمون حسابدار رسمی (کل دوره)

264 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16180
شنبه تا جمعه (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1403/06/24
محدود
جزییات و ثبت‌نام
2168

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16096
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1403/05/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
635

دوره حضوری مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
3413

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
847

دوره حضوری مروری جامع بر حسابداری صنعتی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16174
پنجشنبه عصرها
16:30 ~ 20:30
1403/06/29
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3414

دوره آنلاین مروری جامع بر حسابداری صنعتی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16183
پنجشنبه عصرها (آنلاین)
16:30 ~ 20:30
1403/06/29
محدود
جزییات و ثبت‌نام
848

دوره حضوری مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16175
پنجشنبه عصرها
12:30 ~ 16:30
1403/06/29
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3415

دوره آنلاین مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16184
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1403/06/25
محدود
جزییات و ثبت‌نام
410

دوره حضوری استانداردهای حسابداری بخش عمومی (ویژه داوطلبان آزمون حسابدار رسمی)

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16097
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/17
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
14620

دوره آنلاین استانداردهای حسابداری بخش عمومی (ویژه داوطلبان آزمون حسابدار رسمی)

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16098
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/17
محدود
جزییات و ثبت‌نام
849

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16177
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1403/06/29
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3416

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16186
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1403/06/26
محدود
جزییات و ثبت‌نام
850

دوره حضوری قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16176
جمعه عصرها
14:00 ~ 18:00
1403/06/30
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3417

دوره آنلاین قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16185
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1403/06/28
محدود
جزییات و ثبت‌نام
283

دوره حضوری آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

142 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16078
روزهای زوج
17:30 ~ 21:30
1403/05/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7759

دوره آنلاین آمادگی آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

142 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16079
روزهای زوج
17:30 ~ 21:30
1403/05/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3419

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های درس استانداردهای حسابداری

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16134
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
08:30 ~ 09:30
1403/05/05
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3420

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16247
شنبه، سه‌شنبه و جمعه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1403/05/02
محدود
جزییات و ثبت‌نام
282

دوره حضوری آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16093
روزهای زوج
17:30 ~ 21:30
1403/06/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2321

دوره آنلاین آمادگی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

85 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16094
روزهای زوج
17:30 ~ 21:30
1403/06/10
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9971

کارگاه آنلاین ریاضیات مالی و کاربرد آن در استانداردهای حسابداری

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15854
شنبه عصرها (آنلاین)
19:30 ~ 22:30
1403/05/13
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
651

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
3887

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

236 ساعت زمان‌های برگزاری
652

دوره حضوری سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
4026

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

230 ساعت زمان‌های برگزاری
3528

دوره حضوری-آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

209 ساعت زمان‌های برگزاری
9592

دوره حضوری عالی پرورش کارشناس خبره ارزش‌گذاری

168 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
9602
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5093

دوره حضوری عالی مشاور مالیاتی خبره

162 ساعت زمان‌های برگزاری
5102

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

162 ساعت زمان‌های برگزاری
3602

دوره حضوری-آنلاین جامع قوانین و مقررات

115 ساعت زمان‌های برگزاری
322

دوره حضوری حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16080
دوشنبه و چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/29
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4342

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

250 ساعت زمان‌های برگزاری
277

دوره حضوری عالی پرورش مشاور مالی

180 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15784
پنجشنبه عصرها
14:00 ~ 18:00
1403/06/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4266

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

180 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15796
پنجشنبه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 18:00
1403/06/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8949

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره-CIMA فارسی

270 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14877
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
291

دوره حضوری حسابدار مدیریت خبره-CIMA فارسی (سطح عملیاتی)

120 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15977
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8945

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره-CIMA فارسی (سطح عملیاتی)

120 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15996
پنجشنبه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 18:00
1403/06/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5060

دوره آنلاین عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

170 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15386
یکشنبه و سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3792

دوره حضوری-آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

184 ساعت زمان‌های برگزاری

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
303

دوره حضوری حسابرسی مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16099
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
15617

دوره حضوری - آنلاین حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15619
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 21:30
1403/06/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
279

دوره حضوری آمادگی آزمون حسابدار رسمی (کل دوره)

264 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16182
پنجشنبه و جمعه صبح‌ها
08:00 ~ 20:00
1403/06/29
محدود
جزییات و ثبت‌نام
15948

دوره حضوری پرورش حسابدار بیمه‌ای خبره

88 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16004
پنجشنبه صبح‌ها
09:00 ~ 13:00
1403/06/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
315

دوره حضوری حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
294

دوره حضوری تهیه صورت جریان‌های نقدی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
295

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15713
دوشنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1403/05/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
406

دوره حضوری مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

50 ساعت زمان‌های برگزاری
316

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
298

دوره حضوری بودجه‌بندی جامع

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16211
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
317

دوره حضوری قوانین و مقررات دائمی مالیات بر ارزش افزوده

12 ساعت زمان‌های برگزاری
271

دوره حضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16147
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
435

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
292

دوره حضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
293

دوره حضوری حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
296

دوره حضوری حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15295
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
297

دوره حضوری حسابداری پیمانکاری 2

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15279
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
312

دوره حضوری حسابداری عملی با نرم افزار

50 ساعت زمان‌های برگزاری
873

دوره حضوری قانون تجارت

15ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16251
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
814

دوره حضوری حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15115
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1518

دوره حضوری روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15300
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
15632

دوره حضوری - آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
3460

دوره حضوری قوانین و مقررات بازار سرمایه

9 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15321
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
15630

دوره حضوری - آنلاین قوانین و مقررات بازار سرمایه

9 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15631
دوشنبه عصرها (حضوری - آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/01
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2877

دوره حضوری مدیریت ریسک مالی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
8790
دوشنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1403/05/01
محدود
جزییات و ثبت‌نام
6463

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌های تجاری

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14580
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4109

دوره حضوری بررسی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و دادرسی مالیاتی اوراق مطالبه و تشخیص صادره

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15212
سه‌شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1403/05/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
6717

دوره حضوری بهایابی پیشرفته

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15447
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
306

دوره حضوری حسابرسی عملیاتی و داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
9727

دوره حضوری مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده - سطح دوم

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14567
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
309

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
302

دوره حضوری مبانی حقوقی قراردادها

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15269
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
15615

دوره حضوری - آنلاین مبانی حقوقی قراردادها

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15616
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
526

دوره حضوری حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15117
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
404

دوره حضوری آیین دادرسی مالیاتی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16263
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:20
1403/05/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1119

دوره حضوری کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
6181

دوره حضوری قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

18 ساعت زمان‌های برگزاری
7038

دوره حضوری حسابرسی داخلی در عمل

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14913
پنجشنبه صبح‌ها
08:00 ~ 12:00
1403/07/12
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
304

دوره حضوری کاربرد اکسل در حسابداری

30 ساعت زمان‌های برگزاری
1563

دوره حضوری اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

30 ساعت زمان‌های برگزاری
7795

دوره حضوری تحلیل داده با اکسل

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16108
پنجشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/25
محدود
جزییات و ثبت‌نام
15733

دوره حضوری هوش تجاری (Power BI)

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16107
سه‌شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
15502

دوره حضوری - آنلاین پرورش حسابدار اموال

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16272
شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/20
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
15504

دوره حضوری - آنلاین پرورش حسابدار انبار

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16271
یکشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/14
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
15603

دوره حضوری - آنلاین پرورش حسابدار فروش

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15604
دوشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/06/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
286

دوره حضوری پرورش حسابدار خرید

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10988
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
15605

دوره حضوری - آنلاین پرورش حسابدار خرید

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15606
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3687

دوره حضوری-آنلاین IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16106
پنجشنبه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 18:00
1403/05/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2842

دوره حضوری عالی تحلیلگر خبره بورس

84 ساعت زمان‌های برگزاری
10778

دوره حضوری موارد خاص در حسابداری بهای تمام شده

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10807
پنجشنبه‌ و جمعه‌
09:00 ~ 17:00
1403/05/04
محدود
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
7090

دوره آنلاین حسابرسی داخلی در عمل

32 ساعت زمان‌های برگزاری
3412

دوره آنلاین آمادگی آزمون حسابدار رسمی (کل دوره)

264 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16180
شنبه تا جمعه (آنلاین)
17:30 ~ 21:30
1403/06/24
محدود
جزییات و ثبت‌نام
2168

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16096
چهارشنبه عصرها (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1403/05/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2132

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی اساسی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
2115

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

21 ساعت زمان‌های برگزاری
2207

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2274

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2656

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

40 ساعت زمان‌های برگزاری
2220

دوره آنلاین قانون تجارت

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16252
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2203

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16148
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/28
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2658

دوره آنلاین حسابداری پیمانکاری 1

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10385
دوشنبه عصرها(آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3081

دوره آنلاین حسابداری پیمانکاری 2

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15280
یکشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2661

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

30 ساعت زمان‌های برگزاری
3420

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16247
شنبه، سه‌شنبه و جمعه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1403/05/02
محدود
جزییات و ثبت‌نام
2666

دوره آنلاین آیین دادرسی مالیاتی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15900
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7444

دوره حضوری-آنلاین نظام حسابداری بخش عمومی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10781
سه شنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4965

دوره آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15501
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1403/05/12
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5873

دوره آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی 1 و 2

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15173
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1403/06/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3086

دوره آنلاین کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
3211

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
3404

دوره آنلاین حسابداری عملی با نرم افزار

50 ساعت زمان‌های برگزاری
3467

دوره آنلاین پرورش حسابدار خرید

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10989
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/02
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3088

دوره آنلاین قوانین و مقررات دائمی مالیات بر ارزش افزوده

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16265
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/16
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3822

دوره آنلاین مدیریت ریسک

15 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16196
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4123

دوره آنلاین بودجه‌بندی جامع

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16032
دوشنبه عصرها (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1403/05/01
محدود
جزییات و ثبت‌نام
4718

دوره آنلاین حسابرسی عملیاتی و داخلی

24 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15995
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5252

دوره آنلاین تحلیل داده با اکسل

16 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16197
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/27
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5254

دوره آنلاین هوش تجاری (Power BI)

18 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15682
شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5481

دوره آنلاین عالی تحلیلگر خبره بورس

84 ساعت زمان‌های برگزاری
6182

دوره آنلاین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

18 ساعت زمان‌های برگزاری
6462

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌های تجاری

32 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14628
سه شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/02
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3687

دوره حضوری-آنلاین IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16106
پنجشنبه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 18:00
1403/05/11
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10818

دوره حضوری - آنلاین حسابداری واگذاری و استفاده از قیر،حسابداری اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه

12 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10819
چهارشنبه عصرها
17:30 ~ 20:30
1403/05/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
16033

آزمون آزمایشی دروس ACCA با مشارکت FILS لندن

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16034
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3366

ACCA Management Accounting - Online

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16011
یکشنبه عصرها (آنلاین)
19:00 ~ 22:00
1403/05/07
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2346

DIP IFR - Online

72 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15715
دوشنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
7702

سمینار حضوری-آنلاین آشنایی با دوره‌های بین‌المللی ACCA

1 ساعت زمان‌های برگزاری
10487

ACCA Advanced Performance Management 2023/2024- - FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10488
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10489

ACCA Advanced Performance Management 2023/2024- - FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10490
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10570

ACCA Strategic Business Leader 2022/2023 - FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10571
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10574

ACCA Advanced Taxation (Finance Act 2023) - June 2023 to March 2024- FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10575
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10491

ACCA Strategic Business Reporting 2023/2024 International Variant- FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10492
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10572

ACCA Strategic Business Leader 2022/2023 - FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10573
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10508

ACCA Strategic Business Reporting 2023/2024 International Variant- FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10509
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10576

ACCA Advanced Taxation (Finance Act 2023) - June 2023 to March 2024- FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10577
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3094

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3373

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3907

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
4660

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
5610

دوره آنلاین فشرده Upper-Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
6864

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Advanced

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
9414
روزهای زوج (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4252

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10169
شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)
18:00 ~ 21:00
1403/05/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
4114

دوره آنلاین نیمه‌خصوصی فشرده زبان انگلیسی Basic

60 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15920
روزهای زوج (آنلاین)
19:00 ~ 21:00
1403/05/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3192

دوره حضوری فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

90 ساعت زمان‌های برگزاری
3679

دوره حضوری فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

90 ساعت زمان‌های برگزاری
5297

دوره حضوری فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

90 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16226
روزهای زوج
18:00 ~ 21:00
1403/05/06
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2727

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
9647
جمعه صبح‌ها (آنلاین)
09:00 ~ 14:00
1403/05/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3827

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

45 ساعت زمان‌های برگزاری
5713

کارگاه حضوری فشرده نامه‌نگاری و ایمیل رسمی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15919
جمعه عصر
14:00 ~ 17:00
1403/05/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9505

دوره حضوری فشرده زبان تخصصی حسابداری (EFA)

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15947
شنبه و چهارشنبه عصرها
18:00 ~ 21:00
1403/05/31
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9589

دوره آنلاین فشرده زبان تخصصی حسابداری (EFA)

40 ساعت زمان‌های برگزاری
16002

کارگاه حضوری عملی زبان تخصصی صورت‌های مالی

10 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16003
جمعه عصرها
14:00 ~ 19:00
1403/05/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
16000

کارگاه آنلاین عملی زبان تخصصی صورت‌های مالی

10 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16001
پنجشنبه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 19:00
1403/05/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5497

دوره آنلاین فشرده گرامر

50 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
9652
جمعه عصرها (آنلاین)
14:00 ~ 17:00
1403/05/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3287

کارگاه آنلاین فشرده نامه‌نگاری و ایمیل رسمی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14755
جمعه عصر(آنلاین)
16:00 ~ 19:00
1403/06/30
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
8520

کارگاه حضوری یک روزه نگارش زبان انگلیسی(writing) ازجمله تا مقاله

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15921
جمعه‌ عصر
14:00 ~ 19:00
1403/05/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10671

دوره حضوری ویژه مکالمه Speak Now1

36 ساعت زمان‌های برگزاری
9854

دوره آنلاین ویژه مکالمه Speak Now1

36 ساعت زمان‌های برگزاری
14862

دوره آنلاین زبان تخصصی بازرگانی (Business English)

60 ساعت زمان‌های برگزاری
9859

دوره آنلاین ویژه مکالمه Speak Now 2

36 ساعت زمان‌های برگزاری
16131

دوره حضوری ویژه مکالمه Speak Now 3

36 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16132
جمعه عصرها
14:00 ~ 17:00
1403/06/23
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
14860

دوره حضوری زبان تخصصی بازرگانی (Business English)

60 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16103
جمعه عصرها
14:00 ~ 19:00
1403/05/19
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
15687

کارگاه آنلاین کاربردی صدور صورتحساب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بصورت عملی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16060
چهارشنبه عصر (آنلاین)
16:00 ~ 20:00
1403/05/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10047

کارگاه تهیه صورت‌های مالی آتی و تحلیل حساسیت سود

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16215
دوشنبه عصر
17:30 ~ 20:30
1403/05/15
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
335

کارگاه حضوری حسابداری حقوق و دستمزد

6 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16140
جمعه‌ صبح‌
09:00 ~ 16:00
1403/05/19
محدود
جزییات و ثبت‌نام
2212

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16141
پنجشنبه عصر (آنلاین)
15:00 ~ 19:00
1403/05/18
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
402

کارگاه حضوری قانون مبارزه با پولشویی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16205
چهارشنبه عصر
17:30 ~ 20:30
1403/05/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2110

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16209
دوشنبه عصر (آنلاین)
16:30 ~ 20:30
1403/05/01
محدود
جزییات و ثبت‌نام
759

کارگاه حضوری اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16259
دوشنبه عصر
17:00 ~ 21:00
1403/05/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
2205

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16260
دوشنبه عصر (آنلاین)
17:00 ~ 21:00
1403/05/08
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5316

کارگاه حضوری اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (مشاغل)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16058
چهارشنبه عصر
17:00 ~ 21:00
1403/05/03
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
1110

کارگاه حضوری سرمایه‌گذاری در بورس

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
7714
سه‌شنبه عصرها
17:00 ~ 21:00
1403/05/02
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3075

کارگاه آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس

8 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
14679
سه‌شنبه عصرها (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/02
محدود
جزییات و ثبت‌نام
2760

کارگاه آنلاین حاکمیت شرکتی

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15302
پنجشنبه عصر (آنلاین)
17:30 ~ 20:30
1403/05/04
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
9971

کارگاه آنلاین ریاضیات مالی و کاربرد آن در استانداردهای حسابداری

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
15854
شنبه عصرها (آنلاین)
19:30 ~ 22:30
1403/05/13
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5872

کارگاه آنلاین نحوه تکمیل صورت‌های مالی اساسی در بخش عمومی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16267
جمعه صبح (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1403/06/09
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
5875

کارگاه آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
7376
جمعه صبح (آنلاین)
09:00 ~ 13:00
1403/05/05
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره مدت دوره
3305

کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3306
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3218

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3219
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3216

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3217
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3225

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3226
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3129

دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

21 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3130
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3351

کارگاه غیرحضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

5 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3352
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3131

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

30 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3132
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3127

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

40 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3128
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3903

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3905
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
3636

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3683
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
3988

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
3990
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
4228

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

4 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
4229
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
محدود
جزییات و ثبت‌نام
5381

دوره غیرحضوری استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (استاندارد15)

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
5382
آفلاین (غیرحضوری)
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
16033

آزمون آزمایشی دروس ACCA با مشارکت FILS لندن

3 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
16034
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10487

ACCA Advanced Performance Management 2023/2024- - FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10488
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10489

ACCA Advanced Performance Management 2023/2024- - FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10490
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10570

ACCA Strategic Business Leader 2022/2023 - FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10571
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10574

ACCA Advanced Taxation (Finance Act 2023) - June 2023 to March 2024- FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10575
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10491

ACCA Strategic Business Reporting 2023/2024 International Variant- FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10492
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10572

ACCA Strategic Business Leader 2022/2023 - FILS & PACT (Offline Revision Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10573
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10508

ACCA Strategic Business Reporting 2023/2024 International Variant- FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10509
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
10576

ACCA Advanced Taxation (Finance Act 2023) - June 2023 to March 2024- FILS & PACT (Offline Premium Course)

48 ساعت زمان‌های برگزاری
کد برنامه
روز برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع (درصورت حدنصاب)
ظرفیت
10577
آموزش‌های غیرحضوری
00:00 ~ 00:00
-
در حال ثبت‌نام
جزییات و ثبت‌نام
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
حسابداران خبره

آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره

شرکت در دوره‌های آموزشگاه حسابداری pact، علاوه بر گذراندن دوره‌های گوناگون حسابداری و مالی، از مزایای زیادی نیز استفاده کنید. پکت به شما انواع دوره‌های حسابداری مانند دوره حسابداری صنعتی، دوره حسابداری مالی، دوره حسابداری پیمانکاری، دوره حسابداری مالیاتی، دوره حسابرسی داخلی و آمادگی آزمون حسابدار رسمی را آموزش می‌دهد. در آموزش حسابداری مالی، شما می‌توانید اطلاعات مالی تمامی واحدها را بر اساس اصول حسابداری در ترازنامه، صورت سود و زیان و باقی گزارش‌های مالی به شکل داده‌های خام جمع‌آوری کرده و از آن‌ها برای مستندسازی داخلی شرکت یا سازمان و همچنین ارائه گزارش مالی به سهامداران و ذینفعان استفاده کنید. همچنین شما می‌توانید با گذراندن دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی، برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی بیش از پیش آماده شوید. البته برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی، تنها گذراندن دوره‌های آموزشگاه حسابداری یا تحصیل در رشته حسابداری کافی نیست و باید سابقه کاری نیز داشته باشید.

حسابداری، رشته‌ای پُرطرفدار و شغلی پُردرآمد است. اگر به هر اداره، شرکت، کارخانه، فروشگاه و بنگاه اقتصادی سر بزنید، غیرممکن است کسی را به عنوان حسابدار نبینید. تعریف حسابداری شاید ساده به نظر برسد، اما به‌طور کلی حسابداری را می‌توان مجموعه فرآیندهای جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت و تلخیص اطلاعات و تهیه گزارش از آن‌ها نام برد. امروزه مفاهیم حسابداری آنقدر گسترده شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را تنها در یک دوره یاد گرفت. آموزش اصول حسابداری از هر دو راه ممکن است، اما برای یادگیری درست و کامل انواع حسابداری، تنها باید به سراغ آموزش‌های آکادمیک مانند هنرستان حسابداری، آموزشگاه حسابداری و دانشگاه حسابداری بروید. به عنوان یک حسابدار خبره، باید از مفروضات حسابداری آگاه باشید؛ نحوه مدیریت ریسک را بشناسید و توانایی ایجاد تمایز میان دارایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان را داشته باشید. برای فراگرفتن این دوره‌ها تنها می‌توانید به سراغ آموزشگاه حسابداری بروید. پکت، قدیمی‌ترین و معتبرترین آموزشگاه حسابداری است که دوره‌های آموزش حسابداری خود را به دو شکل حضوری و آنلاین برگزار می‌کند.

شرکت در دوره‌های حضوری، مجازی (آفلاین و آنلاین) آموزشگاه حسابداری pact مانند دوره مدیریت ریسک و دوره‌های آموزش حسابرسی، به شما کمک می‌کند تا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از زمان خود نیز به شکل بهینه استفاده کنید. پکت به شما کمک می‌کند تا علاوه بر افزایش مهارت‌های عمومی و توانایی‌های خود در حوزه امور مالی، در مباحث دیگر هم توانمندتر شوید. برگزاری دوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، دوره‌های مدیریت کسب و کار (دوره MBA و دوره DBA) و دوره‌های زبان انگلیسی به شکل حضوری و آنلاین از این دست دوره‌هاست. دوره‌های آموزشگاه حسابداری پکت در ساعت و روزهای مختلفی برگزار می‌شود و شما می‌توانید متناسب با برنامه کاری و زمانی خود، در چند دوره و کلاس ثبت‌نام کنید. شرایط پرداخت هزینه‌ی دوره‌ها (نقد و اقساط) به نحوی است که کمترین فشار و استرس را به شما وارد کند. از طرف دیگر، امکان رزرو موقت دوره‌ها و کلاس‌های آموزشگاه حسابداری پکت نیز برای تمامی کاربران وجود دارد. علاقه‌مندان به دوره‌های حسابداری و حسابرسی، نباید فرصت ارتقای شغلی و رشد دانش تئوری و عملی خود را زیر نظر بهترین اساتید و آموزگاران خبره از دست بدهند. برای گذراندن انواع دوره‌های حسابداری و مشاوره‌ای (مانند دوره مشاور مالیاتی و دوره مشاور بیمه)، می‌توانید روی خدمات آموزشگاه حسابداری pact حساب کنید. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام، لطفاً با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ادامه مطلب
Copyright 2024 PACT Edu. All rights reserved.
در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شوید تا:
از همایش‌های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‌های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‌های جدید و تخفیفات دوره‌ها قرار گیرید.
هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
کدملی
تاریخ تولد
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شدید سپاسگزاریم.