تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
چهارمین وبینار تهیه صورت‌های مالی تلفیقی    -    با حضور اساتید برجسته حرفه
از صفحه نشریات مرکز دیدن فرمایید.
کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی

استاندارد حسابداری شماره 2
145,430 نفر دانش‌پذیر
1,250 دوره درحال برگزاری
بیش از 7,443 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4613

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/12/17 236 ساعت
4637

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/12/17 236 ساعت
3297

دوره عالی تحلیلگر خبره بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/12/18 84 ساعت
4320

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/19 209 ساعت
4070

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/12/19 209 ساعت
4621

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/01/19 236 ساعت
4645

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/01/19 236 ساعت
4629

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/01/19 236 ساعت
3802

دوره حضوری-آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (حضوری/آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/01/19 184 ساعت
4018

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصر‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/01/19 236 ساعت
4232

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/01/22 180 ساعت
4278

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/22 180 ساعت
4449

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/01/23 115 ساعت
4529

دوره سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/01/23 230 ساعت
4459

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/01/23 115 ساعت
4551

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/01/26 180 ساعت
4563

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/01/26 180 ساعت
4585

دوره عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/01/26 209 ساعت
4290

دوره جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/01/26 115 ساعت
4410

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/01/26 209 ساعت
4310

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/01/26 115 ساعت
4382

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/01/26 230 ساعت
4372

دوره سرپرستی امور مالی

محدود پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/01/26 230 ساعت
4441

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/01/27 236 ساعت
4432

دوره جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/01/27 236 ساعت
4470

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/01/30 184 ساعت
4575

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/01/30 184 ساعت
4490

دوره حضوری-آنلاین حسابدار مدیریت خبره

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (حضوری/آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/04 200 ساعت
4085

دوره حضوری-آنلاین حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (حضوری/آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/02/12 250 ساعت
4353

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/02/15 250 ساعت
4331

دوره حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/16 250 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1400/02/20 290 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/02/30 412 ساعت
1849

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1400/02/30 290 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4010

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/13 24 ساعت
4110

دوره بررسی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و دادرسی مالیاتی اوراق مطالبه و تشخیص صادره

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1399/12/13 16 ساعت
4544

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   14:00 ~ 18:00 1399/12/14 50 ساعت
4523

دوره تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   08:00 ~ 12:30 1399/12/14 40 ساعت
4207

دوره حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/12/15 40 ساعت
4505

دوره حسابداری مالی 1

محدود جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/12/15 40 ساعت
4198

دوره حضوری-آنلاین IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

محدود جمعه‌ها (حضوری/آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1399/12/15 40 ساعت
4220

دوره مدیریت جلسات

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/16 9 ساعت
4258

دوره پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/16 21 ساعت
4106

دوره حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/16 16 ساعت
4428

دوره کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/16 30 ساعت
4170

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/12/16 24 ساعت
4256

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/16 30 ساعت
2268

دوره روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/16 12 ساعت
392

دوره طراحی و استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/17 30 ساعت
2590

دوره سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/17 20 ساعت
2878

دوره مدیریت ریسک مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/12/17 16 ساعت
4500

دوره تهیه صورت‌های مالی اساسی

محدود یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/17 24 ساعت
4528

دوره تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/18 18 ساعت
4520

دوره حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/12/18 72 ساعت
4526

دوره تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/18 18 ساعت
3297

دوره عالی تحلیلگر خبره بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/12/18 84 ساعت
2473

دوره نرم‌افزارهای مالیاتی

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/18 24 ساعت
4216

دوره مدیریت مالی 1

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/12/19 21 ساعت
4264

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/19 21 ساعت
4521

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/12/19 72 ساعت
3235

دوره حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/19 24 ساعت
4514

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/19 30 ساعت
2589

دوره حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

محدود جمعه‌ صبح‌ها   09:00 ~ 14:00 1399/12/22 72 ساعت
4262

دوره پرورش حسابدار فروش

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   18:00 ~ 21:00 1400/01/16 21 ساعت
2624

دوره پرورش حسابدار خرید

محدود چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/01/18 21 ساعت
4546

دوره مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/01/20 80 ساعت
2991

دوره پرورش حسابدار انبار

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/01/22 21 ساعت
4524

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/01/26 12 ساعت
3220

دوره حضوری-آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

محدود پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/02 12 ساعت
4519

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/02/05 80 ساعت
4654

دوره IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/02/17 40 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4169

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/12/13 18 ساعت
4426

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/12/13 20 ساعت
4525

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/12/13 12 ساعت
3629

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

محدود دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/12/13 30 ساعت
4513

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/12/13 30 ساعت
4543

دوره آنلاین حسابداری عملی با نرم افزار

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1399/12/14 50 ساعت
4517

دوره آنلاین بودجه‌بندی جامع

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/12/14 21 ساعت
4601

دوره آنلاین آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1399/12/14 12 ساعت
4504

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1399/12/15 40 ساعت
4512

دوره آنلاین حسابداری بهای تمام شده - سطح اول

در حال ثبت‌نام جمعه ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1399/12/15 30 ساعت
4198

دوره حضوری-آنلاین IFRS - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

محدود جمعه‌ها (حضوری/آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1399/12/15 40 ساعت
4257

دوره آنلاین پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/12/16 21 ساعت
4175

دوره آنلاین سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/12/16 20 ساعت
4081

دوره آنلاین تابلوخوانی و روانشناسی معاملاتی (مقدماتی 1)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/12/17 12 ساعت
4425

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/12/17 40 ساعت
4527

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام دوشنبه ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/12/18 18 ساعت
4603

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/12/18 30 ساعت
4263

دوره آنلاین پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/12/19 21 ساعت
4213

دوره آنلاین مدیریت مالی 1

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/12/19 21 ساعت
4668

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - همه روزه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1400/01/05 30 ساعت
4669

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - همه روزه (آنلاین)   16:00 ~ 19:00 1400/01/05 30 ساعت
4673

دوره آنلاین تهیه صورت‎های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - همه روزه (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/01/05 24 ساعت
4674

دوره آنلاین حسابداری پیمانکاری 1

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - همه روزه (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/01/05 21 ساعت
4678

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - همه روزه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1400/01/05 40 ساعت
4679

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - همه روزه (آنلاین)   14:00 ~ 17:00 1400/01/05 24 ساعت
4667

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - همه روزه (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1400/01/05 40 ساعت
4672

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - همه روزه (آنلاین)   16:00 ~ 19:00 1400/01/05 20 ساعت
4670

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - روزهای زوج (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1400/01/07 12 ساعت
4675

دوره آنلاین صورت جریان‌های نقدی

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - همه روزه (آنلاین)   16:00 ~ 19:00 1400/01/07 12 ساعت
4676

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - همه روزه (آنلاین)   16:00 ~ 19:00 1400/01/07 18 ساعت
4680

دوره آنلاین بررسی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و دادرسی مالیاتی اوراق مطالبه و تشخیص صادره

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - روزهای زوج (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/01/07 16 ساعت
4671

دوره آنلاین آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام ویژه نوروز 1400 - روزهای فرد (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1400/01/08 12 ساعت
4522

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/01/16 40 ساعت
4429

دوره آنلاین مدیریت ریسک

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/01/24 15 ساعت
4653

دوره آنلاین IFRS فارسی - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/01/30 30 ساعت
4600

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/01/30 24 ساعت

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3744

Audit and Assurance - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/12/13 54 ساعت
4398

Financial Reporting - Online

محدود پنجشنبه‌ها (آنلاین)   10:00 ~ 14:00 1399/12/14 40 ساعت
4399

Financial Management - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1399/12/15 56 ساعت
3748

Taxation

در حال ثبت‌نام جمعه ها   10:00 ~ 14:00 1399/12/15 54 ساعت
4396

Performance Management - Online

محدود جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1399/12/15 ۶۰ ساعت
4397

Taxation - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   10:00 ~ 14:00 1399/12/15 54 ساعت
3747

Strategic Business Leader

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/16 70 ساعت
2343

Strategic Business Reporting - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/01/20 40 ساعت
4393

Financial Accounting - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/01/20 ۴۵ ساعت
3740

ACCA Package - Diploma in Accounting (Online)

محدود جمعه ها (آنلاین)   08:30 ~ 13:30 1400/01/20 125 ساعت
3741

Corporate and Business Law (UK)

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/01/21 36 ساعت
4395

Corporate and Business Law (UK) - Online

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   19:00 ~ 21:30 1400/01/21 54 ساعت
4392

Management Accounting - Online

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 20:30 1400/01/22 45 ساعت
4403

DIP IFR - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/02/01 72 ساعت
4402

Advanced Audit and Assurance - Online

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/03/20 54 ساعت
4404

DIP IFR - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/03/21 72 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4602

کارگاه آنلاین نحوه حسابداری پیمان‌های بلندمدت و ساخت املاک

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   20:00 ~ 23:00 1399/12/16 6 ساعت
4546

دوره مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/01/20 80 ساعت
2798

دوره آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1400/01/23 112 ساعت
3119

دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضائیه)

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1400/02/16 85 ساعت

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4550

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

تکمیل روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/12/13 90 ساعت
3994

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   08:30 ~ 13:30 1399/12/14 90 ساعت
4117

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   08:30 ~ 13:30 1399/12/15 90 ساعت
4409

کارگاه آنلاین زمان‌ها در زبان انگلیسی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/12/15 6 ساعت
3998

دوره زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1399/12/15 45 ساعت
4177

کارگاه آنلاین فشرده نامه‌نگاری و ایمیل رسمی

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/12/15 3 ساعت
4230

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 17:00 1399/12/16 45 ساعت
4253

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/12/18 90 ساعت
4248

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

محدود روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/12/20 90 ساعت
4408

کارگاه آنلاین زمان‌ها در زبان انگلیسی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/12/22 6 ساعت
4007

دوره فشرده EBW - Effective Business Writing - ویـژه نوروز

در حال ثبت‌نام طی هفته (هر روز)   13:00 ~ 15:30 1400/01/02 21 ساعت
520

دوره فشرده IELTS - ویـژه نوروز

در حال ثبت‌نام طی هفته (هر روز)   09:00 ~ 14:00 1400/01/03 45 ساعت
4006

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Free Discussion - ویـژه نوروز

در حال ثبت‌نام طی هفته (10 روز متوالی)   09:00 ~ 12:30 1400/01/03 30 ساعت
4012

دوره فشرده EFA - English For Accounting - ویـژه نوروز

در حال ثبت‌نام طی هفته (هر روز)   09:00 ~ 12:30 1400/01/03 45 ساعت
4598

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/17 45 ساعت
3828

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/17 45 ساعت
4597

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/17 45 ساعت
4231

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/23 90 ساعت
4599

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/23 90 ساعت
3992

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/23 90 ساعت
3984

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/01/26 90 ساعت
4606

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/01/26 90 ساعت
4607

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/01/26 90 ساعت
4663

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/01/26 45 ساعت
4664

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate A

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/01/26 45 ساعت
4662

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/01/26 45 ساعت
3374

English For Accounting - EFA

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/01/28 54 ساعت
3494

دوره فشرده Business English Online - Elementary

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/01/30 90 ساعت
4549

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1400/02/03 45 ساعت
4608

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/06 90 ساعت
4548

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/11 45 ساعت
3983

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 90 ساعت
4655

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 90 ساعت
4656

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/02/27 90 ساعت
4657

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/02/30 90 ساعت
4658

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/02/30 90 ساعت
4659

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/02/30 90 ساعت

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4503

کارگاه نحوه ارائه صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:30 ~ 20:30 1399/12/13 3 ساعت
4502

کارگاه آنلاین نحوه ارائه صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/12/13 3 ساعت
4509

کارگاه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

تکمیل چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1399/12/13 4 ساعت
3115

کارگاه آنلاین آشنایی با بورس کالا

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   16:00 ~ 19:00 1399/12/13 3 ساعت
4508

کارگاه آنلاین اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

محدود چهارشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/12/13 4 ساعت
4515

کارگاه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه و جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/12/14 16 ساعت
4511

کارگاه قانون مبارزه با پولشویی

تکمیل پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1399/12/14 4 ساعت
4406

کارگاه عملی مهارت‌های ارتباطی رهبران در بحران

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 16:00 1399/12/15 6 ساعت
4602

کارگاه آنلاین نحوه حسابداری پیمان‌های بلندمدت و ساخت املاک

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   20:00 ~ 23:00 1399/12/16 6 ساعت
3384

کارگاه آنلاین آموزش معاملات سهام در بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/12/18 8 ساعت
3387

کارگاه آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/12/18 8 ساعت
4510

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

محدود دوشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/12/18 4 ساعت
4666

کارگاه آنلاین آشنایی با Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1399/12/22 5 ساعت

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3124

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-19 بر گزارشگری مالی، افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3191

دوره غیرحضوری زمان حال در زبان انگلیسی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3134

EBW - Effective Business Writing - Offline

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 20 ساعت
3217

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3306

کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3226

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3219

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3237

کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی در سال 1399

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3352

کارگاه غیرحضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3132

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 30 ساعت
3128

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 40 ساعت
3905

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3683

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3990

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
4229

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2021 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.