تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
کلیک کنید
یازدهمین همایش رایگان بین‎المللی ACCA و IFRS 9
جزئیات این همایش
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
963

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/09/27 120 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 08:00 ~ 13:00 1397/09/29 412 ساعت
1166

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/09/29 209 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 08:00 ~ 13:00 1397/09/29 290 ساعت
1184

دوره سرپرستی امور مالی

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/09/29 230 ساعت
371

دوره جامع قوانین مقررات

محدود یکشنبه و سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/02 115 ساعت
487

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود یکشنبه و سه‌شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/04 236 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/10/06 115 ساعت
1117

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود دوشنبه و چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/10 209 ساعت
1219

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/10/13 236 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/10/13 180 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/10/13 250 ساعت
1145

دوره عالی پرورش مشاور مالی

موجود یکشنبه و سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/16 180 ساعت
1248

دوره سرپرستی امور مالی

موجود یکشنبه و سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/18 230 ساعت
706

دوره حسابدار مدیریت خبره - CMA

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/11/01 200 ساعت
802

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود یکشنبه و سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/11/07 250 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

محدود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/12/02 184 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1196

تهیه صورت جریان وجوه نقد

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/09/25 12 ساعت
1203

حسابداری مالی 1

محدود یکشنبه و سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/09/25 40 ساعت
1204

بودجه‎بندی جامع

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/09/27 21 ساعت
1208

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود سه‎شنبه 16:00 ~ 21:00 1397/09/27 75 ساعت
1200

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/09/28 12 ساعت
1181

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

محدود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/09/28 30 ساعت
1209

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود پنجشنبه 16:00 ~ 20:00 1397/09/29 48 ساعت
397

دوره پرورش حسابدار فروش

موجود شنبه 17:00 ~ 21:00 1397/10/01 21 ساعت
641

دوره پرورش حسابدار اموال

موجود شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/01 21 ساعت
398

دوره پرورش حسابدار خرید

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/02 21 ساعت
396

دوره پرورش حسابدار انبار

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/02 21 ساعت
1198

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

محدود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/03 24 ساعت
1197

آیین دادرسی مالیاتی

محدود دوشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/10/03 12 ساعت
1180

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود دوشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/10/03 40 ساعت
1216

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

محدود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/03 30 ساعت
399

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/04 21 ساعت
1205

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

محدود چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/05 24 ساعت
1206

کاربرد اکسل در حسابداری

محدود شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/08 30 ساعت
1245

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

موجود یکشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/10/09 30 ساعت
1231

تهیه صورت‎های مالی اساسی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/11 24 ساعت
1201

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/10/18 21 ساعت
1199

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

محدود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/10/21 72 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1006

Financial Accounting

محدود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/09/26 54 ساعت
1018

Financial Management

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/09/29 40 ساعت
1116

Taxation - Online

محدود جمعه (آنلاین) 16:00 ~ 20:00 1397/09/30 40 ساعت
1017

Audit and Assurance

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/10/06 45 ساعت
1261

DIP IFR

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1398/02/15 72 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1208

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

محدود سه‎شنبه 16:00 ~ 21:00 1397/09/27 75 ساعت
1212

قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/09/28 40 ساعت
1211

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

موجود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/09/29 48 ساعت
1210

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

موجود پنجشنبه 12:00 ~ 16:00 1397/09/29 40 ساعت
1209

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود پنجشنبه 16:00 ~ 20:00 1397/09/29 48 ساعت
1163

طرح ویژه برگزاری آزمونهای آزمایشی انتخاب حسابدار رسمی

موجود جمعه 08:00 ~ 16:00 1397/09/30 ۴ ساعت آزمون و 4 ساعت رفع اشکال

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1182

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/10/04 45 ساعت
584

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/10/05 45 ساعت
574

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/10/09 45 ساعت
1259

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/10/28 45 ساعت
1260

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود دوشنبه و چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/11/03 45 ساعت
1218

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه و سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1398/01/20 54 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
1213

کارگاه شناخت و اندازه‎گیری ابزارهای مالی (IFRS 9)

محدود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/09/29 4 ساعت
1106

کارگاه صورت جریان وجوه نقد

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/09/30 8 ساعت
1161

کارگاه دادرسی مالیاتی

محدود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/09/30 8 ساعت
1215

کارگاه مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین الملل

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/10/14 8 ساعت
1217

کارگاه سرمایه‌گذاری در بورس

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/10/14 8 ساعت
1268

کارگاه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/10/21 4 ساعت
1270

کارگاه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

موجود جمعه 08:30 ~ 17:30 1397/10/21 9 ساعت
1214

کارگاه شناسایی درآمد ناشی از قرارداد با مشتریان (IFRS15)

محدود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/10/27 4 ساعت
1230

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/10/28 8 ساعت
1269

کارگاه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/11/05 4 ساعت
از کجا آغاز کنیم؟
  • می‌خواهم در PACT ثبت نام کنم
  • دانشجوی فعلی PACT هستم
  • می خواهم در دوره ACCA ثبت‎نام کنم
background
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2018 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.