تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد

استاندارد حسابداری شماره 35 ایران
سومین شماره ماهنامه تخصصی در حوزه فناوری مالی

سومین شماره ماهنامه تخصصی در حوزه فناوری مالی

موضوع ماهنامه شهریورماه 99 «حـاکـمـیـت شــرکتـی»
دومین وبینار آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی
141,861 نفر دانش‌پذیر
1,020 دوره درحال برگزاری
بیش از 6,777 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3520

دوره حضوری-آنلاین جامع کاربردی حسابداری

تکمیل دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (حضوری/آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/07/09 236 ساعت
3339

دوره حضوری-آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/07/10 230 ساعت
3273

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی - سطح اول

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/07/14 90 ساعت
3592

دوره حضوری-آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/14 230 ساعت
3434

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری - سطح دوم

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/19 76 ساعت
3444

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی - سطح دوم

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/20 70 ساعت
3207

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره - سطح اول

در حال ثبت‌نام بکشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/07/20 80 ساعت
1497

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1399/07/21 290 ساعت
3612

دوره حضوری-آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام شنبه ها و دوشنبه ها   17:00 ~ 20:00 1399/07/21 115 ساعت
3152

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات - سطح اول

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/21 52 ساعت
3453

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی - سطح اول

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/21 90 ساعت
3539

دوره حضوری-آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (حضوری/آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/07/21 209 ساعت
3729

دوره حضوری-آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (حضوری/آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/07/22 236 ساعت
1849

دوره مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:00 ~ 13:00 1399/07/24 290 ساعت
3561

دوره حضوری-آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (حضوری/آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1399/07/24 209 ساعت
3645

دوره حضوری-آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (حضوری/آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1399/07/24 115 ساعت
3276

دوره حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/07/24 250 ساعت
3637

دوره حضوری-آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (حضوری/آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1399/07/24 236 ساعت
3553

دوره حضوری-آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (حضوری/آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1399/07/24 236 ساعت
3582

دوره حضوری-آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/07/24 230 ساعت
1145

دوره عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام پنج شنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1399/07/24 180 ساعت
3667

دوره حضوری-آنلاین حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (حضوری/آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/07/28 250 ساعت
3713

دوره حضوری-آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (حضوری/آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1399/08/02 236 ساعت
3721

دوره حضوری-آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها (حضوری/آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1399/08/02 236 ساعت
2449

دوره حضوری-آنلاین حسابدار مدیریت خبره

در حال ثبت‌نام درس اول چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/08/21 200 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1399/09/27 412 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3682

دوره تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/09 18 ساعت
2268

روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/12 12 ساعت
391

مدیریت جلسات

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/12 9 ساعت
1957

دوره جامع قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   08:30 ~ 13:30 1399/07/12 24 ساعت
3514

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

محدود شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/12 30 ساعت
2580

مدیریت مالی نوین

محدود یکشنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1399/07/13 40 ساعت
2991

دوره پرورش حسابدار انبار

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/13 21 ساعت
392

دوره طراحی و استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/13 30 ساعت
3108

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

محدود یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/13 21 ساعت
2981

حسابداری پیمانکاری 1

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/13 21 ساعت
2878

مدیریت ریسک مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/07/13 16 ساعت
3552

دوره حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

محدود یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/13 30 ساعت
3550

تهیه صورت‎های مالی اساسی

تکمیل یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/13 24 ساعت
3297

دوره عالی تحلیلگر خبره بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/07/14 84 ساعت
2473

نرم افزارهای مالیاتی

محدود دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/14 24 ساعت
3235

دوره حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/15 24 ساعت
2990

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1399/07/15 30 ساعت
3159

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه ها   18:00 ~ 21:00 1399/07/16 24 ساعت
2624

دوره پرورش حسابدار خرید

محدود چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/16 21 ساعت
3099

دوره پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/19 21 ساعت
2590

دوره سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها و سه شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/20 20 ساعت
3220

دوره حضوری-آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/08/01 12 ساعت
3376

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی (همراه با کتاب)

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:00 ~ 12:00 1399/08/08 40 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3402

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/09 18 ساعت
3396

دوره آنلاین قانون تجارت

محدود چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/09 12 ساعت
3403

دوره آنلاین حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد

محدود چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/09 24 ساعت
3405

دوره آنلاین حسابداری عملی با نرم افزار

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   16:00 ~ 20:00 1399/07/10 50 ساعت
3390

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

محدود شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/12 21 ساعت
3401

دوره آنلاین مبانی حقوقی قراردادها

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/13 12 ساعت
3486

دوره آنلاین پرورش حسابدار انبار

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 20:00 1399/07/13 21 ساعت
3397

دوره آنلاین حسابداری پیمانکاری 1

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/14 21 ساعت
3626

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

محدود دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/14 24 ساعت
3399

دوره آنلاین حسابداری مجتمع‌های مسکونی

محدود سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/15 9 ساعت
3464

دوره آنلاین پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/15 21 ساعت
3398

دوره آنلاین مدیریت جلسات

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/16 9 ساعت
3629

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/07/19 30 ساعت
3392

دوره آنلاین سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/19 20 ساعت
3627

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/19 24 ساعت
3757

دوره آنلاین حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/21 40 ساعت
3466

دوره آنلاین پرورش حسابدار فروش

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/21 21 ساعت
3489

دوره آنلاین آیین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/21 12 ساعت
3628

دوره آنلاین کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

محدود سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/22 24 ساعت
3754

دوره آنلاین حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/27 30 ساعت
3753

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/07/28 30 ساعت
3758

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/29 40 ساعت
3762

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/07/30 12 ساعت
3760

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 12:00 1399/08/02 20 ساعت
3756

دوره آنلاین تهیه صورت‎های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/08/03 24 ساعت
3759

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/08/03 20 ساعت
3376

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی (همراه با کتاب)

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:00 ~ 12:00 1399/08/08 40 ساعت

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3367

Management Accounting - Online

تکمیل سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:30 ~ 21:00 1399/07/11 45 ساعت
2758

Accountant in Business

تکمیل سه شنبه ها- آنلاین   17:30 ~ 20:30 1399/07/26 40 ساعت
3737

Performance Management - Online

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/08/10 ۶۰ ساعت
2816

Financial Reporting

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1399/08/23 50 ساعت
3743

Financial Reporting - Online

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1399/09/13 40 ساعت
3738

Management Accounting

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 13:00 1399/09/14 54 ساعت
3742

Taxation - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1399/09/14 54 ساعت
3739

Financial Accounting

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/09/16 54 ساعت
3752

ACCA Cert IFR - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/09/26 30 ساعت
3745

Financial Management

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1399/10/26 40 ساعت
3744

Audit and Assurance - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/12/13 54 ساعت
3749

Audit and Assurance

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   14:00 ~ 19:00 1399/12/13 45 ساعت
3746

Performance Management

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   18:00 ~ 21:00 1399/12/15 54 ساعت
3748

Taxation

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   14:00 ~ 19:00 1399/12/15 70 ساعت
3747

Strategic Business Leader

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/12/16 70 ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3423

دوره آنلاین مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 22:00 1399/07/09 48 ساعت
3421

دوره آنلاین آمادگی آزمون حسابدار رسمی (کل دوره)

در حال ثبت‌نام شنبه تا جمعه (آنلاین)   17:00 ~ 22:00 1399/07/12 264 ساعت
3424

دوره آنلاین مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 22:00 1399/07/12 48 ساعت
3425

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 22:00 1399/07/13 48 ساعت
3426

دوره آنلاین قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 22:00 1399/07/14 40 ساعت
3422

دوره آنلاین مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   19:00 ~ 22:00 1399/07/15 80 ساعت

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3380

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/07/09 90 ساعت
3480

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

محدود شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/07/09 90 ساعت
3633

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

محدود جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1399/07/11 45 ساعت
3111

زبان انگلیسی تخصصی - Pre-IELTS

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/12 60 ساعت
3377

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 20:30 1399/07/13 45 ساعت
3375

کارگاه آنلاین فشرده نامه‌نگاری و ایمیل رسمی

محدود سه‌شنبه (آنلاین)   19:00 ~ 22:00 1399/07/15 3 ساعت
3093

دوره فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

محدود شنبه تا چهارشنبه   09:00 ~ 12:30 1399/07/19 90 ساعت
565

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/07/22 45 ساعت
3135

Business English - Elementary A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1399/07/25 45 ساعت
3678

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1399/07/30 90 ساعت
3680

دوره فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج   17:30 ~ 20:30 1399/07/30 90 ساعت
3481

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1399/08/01 90 ساعت
2827

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1399/08/06 45 ساعت
3750

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1399/08/07 90 ساعت
3712

English For Accounting - EFA - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   10:00 ~ 14:00 1399/08/23 45 ساعت
3709

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   08:30 ~ 13:30 1399/08/23 90 ساعت

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3488

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

محدود سه‌شنبه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/08 6 ساعت
3485

کارگاه آنلاین معاملات فصلی

محدود سه شنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/07/08 4 ساعت
3115

کارگاه آنلاین آشنایی با بورس کالا

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   16:00 ~ 19:00 1399/07/09 3 ساعت
3224

کارگاه آنلاین حاکمیت شرکتی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/10 3 ساعت
470

کارگاه آشنایی با Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده

محدود جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/07/10 8 ساعت
2626

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی

تکمیل جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/07/10 8 ساعت
2901

کارگاه مدیریت مالی شخصی (مدیریت ثروت)

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 15:00 1399/07/11 5 ساعت
3074

کارگاه آنلاین ابزارهای مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1399/07/13 3 ساعت
3387

کارگاه آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/07/14 8 ساعت
3381

کارگاه آنلاین دادرسی مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/14 8 ساعت
3384

کارگاه آنلاین آموزش معاملات سهام در بورس

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/07/18 8 ساعت
3755

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام شنبه (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1399/07/19 4 ساعت
3631

کارگاه حضوری-آنلاین آشنایی با مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا TDABC

در حال ثبت‌نام شنبه   17:00 ~ 21:00 1399/07/19 4 ساعت
3063

کارگاه آنلاین شناسایی درآمد ناشی از قرارداد با مشتریان (IFRS15)

در حال ثبت‌نام یکشنبه (آنلاین)   19:00 ~ 22:00 1399/07/20 3 ساعت
2879

کارگاه حاکمیت شرکتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه   17:00 ~ 21:00 1399/07/23 4 ساعت
3761

کارگاه آنلاین نحوه ارائه صورتهای مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1399/07/30 3 ساعت
2373

کارگاه گزارش‌نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 17:00 1399/08/23 8 ساعت

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3226

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3352

کارگاه غیرحضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3237

کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی در سال 1399

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3124

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-19 بر گزارشگری مالی، افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3130

دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 21 ساعت
3191

دوره غیرحضوری زمان حال در زبان انگلیسی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3134

EBW - Effective Business Writing - Offline

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 20 ساعت
3217

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3132

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 30 ساعت
3219

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3306

کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3407

ماهنامه تیر ماه 1399

در حال ثبت‌نام آفلاین (ماهنامه الکترونیکی) - 74 صفحه
3409

ماهنامه مرداد ماه 1399

در حال ثبت‌نام آفلاین (ماهنامه الکترونیکی) - 90 صفحه
3128

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 40 ساعت
3686

ماهنامه شهریور ماه 1399

در حال ثبت‌نام آفلاین (ماهنامه الکترونیکی) - 86 صفحه
3683

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
دانلود کنید
Android Ios Mac Windows
دانلود کنید
از کجا آغاز کنیم؟
  • می‌خواهم در PACT ثبت نام کنم
  • دانشجوی فعلی PACT هستم
  • می‌خواهم در دوره ACCA ثبت‌نام کنم...
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.
با عضویت در خبرنامه از رویدادهای جدیدمان با خبر شوید!
Copyright 2020 PACT Edu. All right reserved.
در خبرنامه حسابداران عضو شوید تا:
از همایش‎های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‎های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‎های جدید و تخفیفات دوره‎ها قرار گیرید.
خبرنامه ما هر 10 روز یکبار برای اعضا ارسال می‎شود.